85

85 2. Beleidsdoelstelling: Leuvense inwoners nemen een actieve en constructieve rol op die ten goede komt aan hun leefomgeving. 2.1 Actieplan: De gebiedsgerichte werking stimuleert en ondersteunt burgers om een actieve en constructieve rol op te nemen en/of verder te zetten. 2.1.1 Actiepunten: • Kom Op voor je Wijk • Toffe Uren Met je Buren • Dag van de buren 2.2 Actieplan: De gebiedsgerichte werking zet in op initiatieven rond sociale duurzaamheid en stimuleert hierbij cocreatie. (Zie ook acties ouderenbeleid en OCMW) 2.2.1 Actiepunten: • Ondersteunen en opzetten van initiatieven rond vereenzaming en vermaatschappelijking van de zorg (in samenwerking met de seniorenconsulent, lokale dienstencentra, buurtwerk,…) • Wijkmanagers zetten in op overleg en acties die verbindend werken en mensen samenbrengt op buurtniveau, over de generaties en doelgroepen heen (bv. studenten-bewoners, jonge gezinnen-senioren,…) • Ondersteunen van initiatieven rond gemeenschappelijk tuinieren en vergroenen van de omgeving (in samenwerking met afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, groendienst,…) 3. Beleidsdoelstelling: Leuvense inwoners worden als waardevolle partners betrokken bij het lokale beleid, met specifieke aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen. 3.1 Actieplan: Leuvenaars zijn betrokken bij stedelijke ingrepen die een impact hebben op de leefbaarheid in de buurt. (Zie ook acties onder Algemeen Bestuur, communicatie) 3.1.1 Actiepunten: • Opzetten van participatietrajecten • Inzetten op co-makership door de deskundigheid van specifieke buurtbewoners gericht in te zetten waar dit mogelijk en wenselijk is. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

86 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication