90

90 2.1 Actieplan: De stad Leuven heeft aandacht in haar beleid en dienstverlening voor de grote diversiteit binnen de groep ouderen. 2.1.1 Actiepunten: • Er wordt een gezamenlijke aanpak uitgewerkt rond armoedebestrijding bij ouderen in de buurtcentra en de LDC’s. • De acties voor ouderen zijn nu voornamelijk gericht op de oudere senioren. • Er wordt onderzocht op welke manier de jongere ouderen bereikt kunnen worden en op welke manier we hen kunnen betrekken bij het beleid. • Er wordt veel aandacht besteed aan de senioren die al aangesloten zijn bij een vereniging of deelnemen aan activiteiten van de dienstencentra. • Er wordt onderzocht hoe we ouderen kunnen bereiken die niet aangesloten zijn bij een vereniging zodat we ook aan hen het aanbod bekend kunnen maken, informatie kunnen geven, en onze en andere dienstverlening bekend kunnen maken. • Samenwerking tussen de stad en OCMW 3. Beleidsdoelstelling: Stimuleren van participatie door ouderen. 3.1 Actieplan: De stad Leuven faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van ouderen aan het lokaal beleid. 3.1.1 Actiepunten: • De seniorenraad wordt inhoudelijk en logistiek ondersteund door de afdeling samenleven en diversiteit. • De seniorenraad in haar huidige vorm wordt geëvalueerd en hervormd. Er wordt gezocht naar een model met volgende doelstellingen: • Een breder bereik van leeftijdsgroepen. De huidige seniorenraad bestaat voor het grootste deel uit 75+ ers. • Verschillende vormen van engagement kunnen aanbieden zowel qua inhoud als qua tijdsinvestering. • Actievere betrokkenheid van de senioren op het vlak van advisering. • Expertise toeleiding van ouderen voor participatie op andere domeinen zoals sport, cultuur, … 4. Beleidsdoelstelling: Een dementievriendelijke gemeente zijn. 4.1 Actieplan: De stad Leuven wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Sinds twee jaar is er een samenwerking tussen stad en OCMW voor het project dementievriendelijke gemeente. Tot nu toe werd dit voornamelijk Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

91 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication