14

Cultuur op school Onze CmK-partners: Cultuureducatie met Kwaliteit Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk cultuur-educatief programma gericht op het primair onderwijs, waarvoor CKC & partners de penvoerder is binnen Zoetermeer. In 2017 hebben wij met onze CmK-partners – Bibliotheek Zoetermeer, Stadsmuseum en het Stadstheater – het aantal CmK-scholen ruim verdubbeld naar 34. Een heel mooie stap, want binnen het CmK-programma ontwikkelen scholen een eigen visie op cultuureducatie. En vanuit die visie wordt cultuureducatie vervolgens verder verankerd in het onderwijs. Sommige scholen hebben cultuur zelfs al in hun curriculum opgenomen en onderzoeken mogelijkheden om zich als cultuurschool te profileren. Deskundigheidsbevordering CKC & partners heeft met de scholen gezorgd voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, die teamtrainingen en co-teachingstrajecten hebben kunnen volgen. Daarnaast zijn er 23 interne cultuur coördinatoren die de icc-cursus zijn gestart of hebben afgerond in 2017. Zij zorgen voor een cultuurbeleidsplan voor hun school. De studiedag van het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) stond in 2017 in het teken van cultuureducatie; CKC & partners verzorgde de workshops voor 188 OPOZ-leerkrachten. Bemiddeling Sinds het begin van schooljaar 2017 zien we een verschuiving in de vraag van de scholen binnen het primair onderwijs. Waar de scholen in de voorgaande jaren nog geïnformeerd moesten worden over CmK en cultuureducatie, komen ze nu steeds vaker zelf naar CKC & partners met inhoudelijke en specialistische vragen over beleid, organisatie, planning en uitvoering van cultuureducatie. CKC & partners heeft daarnaast natuurlijk een loketfunctie; wij brengen de scholen in contact met andere CmK-partners. Onze nieuwsbrief en website www.cultuuropschool.nl vormen in dit verband belangrijke informatiebronnen voor de scholen. 14 STADSTHEATER STADSMUSEUM BIBLIOTHEEK ZOETERMEER

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication