13

Even stilstaan Op ABP.nl staat een interactieve video ‘Uw situatie verandert’, waarin je in verschillende situaties de gevolgen voor je pensioen kunt zien. Zie www.abp.nl/uw-situatie-verandert/video.aspx. 4 Baby geboren De ooievaar komt langs. Annelies en Bas nemen ouderschapsverlof op. Tijdens het verlof blijven ze hetzelfde pensioen opbouwen. Het hangt van hun cao af of de werkgever de premie blijft betalen. Gaan ze na het verlof minder werken, dan bouwen ze ook minder pensioen op. 7 Overleden Als Annelies of Bas komt te overlijden, heeft de overgebleven partner bij het ABP recht op nabestaandenpensioen en jonge kinderen op wezenpensioen. Bij stellen waarvan de partner niet is geregi streerd bij het ABP, is er geen recht op nabestaandenpensioen, wel op wezen pensioen. 5 Uit elkaar Mochten Annelies en Bas scheiden, dan kunnen ze afzien van het nabestaandenpensioen. Dat is vooral van belang als ze een andere partner krijgen. Ook kunnen ze afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Spreken ze niets af, dan kan de ander later de helft opeisen. 6 Met pensioen Annelies is het werken moe. Vanaf 60 jaar kan ze ervoor kiezen het pensioen (gedeeltelijk) in te laten gaan. Dat betekent een lagere pensioenuitkering, maar als Bas een goed pensioen heeft, is hij niet afhankelijk van Annelies’ nabestaandenpensioen en kan zij dat deel overhevelen naar haar eigen pensioen. P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication