15

Waarover praten zij? De pensioenfondsen zijn vooral door de huidige lage rente in zwaar weer terechtgekomen. Maar zelfs als die rente aantrekt, is het de vraag of het stelsel de toekomst aankan. Welke oplossingen zijn er? Ons gezamenlijke pensioenvermogen is, ondanks de kredietcrisis, door hogere premie-inkomsten en goede beleggingsresultaten de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 1.370 miljard euro. Toch is dat niet genoeg. Voor elke pensioeneuro die er in de toekomst moet worden uitgekeerd, is er nu een paar eurocent te weinig in kas. De grote pensioenfondsen, zoals het ABP en Zorg en Welzijn, scoren beduidend slechter. Zij komen tien cent per euro tekort. Protesten Er moet opnieuw worden ingegrepen, en dat terwijl de al ingevoerde maatregelen tot protesten leiden. Werkenden maken zich boos over de hoge premies: een werknemer werkt één dag per week voor de financiering van zijn oude dag. Gepensioneerden zijn verontwaardigd over de (dreigende) kortingen op hun uitkeringen. Oudere werkenden winden zich erover op dat ze tot op steeds hogere leeftijd moeten doorwerken, terwijl dat allerminst eenvoudig is: werkgevers staan niet te springen om oudere werknemers. Toch is langer doorwerken een voor de hand liggende methode om de uitkeringen op peil te houden, want het is een tweesnijdend zwaard. Er wordt langer premie betaald door de werknemers en het aantal jaren pensioenuitkering stijgt niet meer. Vertrouwen terug Wat nu? Vernieuwen is essentieel, zegt Theo Nijman, hoogleraar pensioenbeheer en wetenschappelijk directeur van pensioenonderzoekscentrum Netspar. ‘Het huidige stelsel houdt te weinig rekening met de manier waarop de maatschappij P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL ‘Een nieuw stelsel kan het vertrouwen terugbrengen’ is veranderd en de verschillen tussen mensen. Het is één rente en één beleggingsaanpak voor een heel diverse groep. Dat pakt voor iedereen ongunstig uit. Jongeren nemen te weinig risico, ouderen te veel. Eigenhuisbezitters sparen net zo veel als huurders, terwijl ze minder pensioen nodig hebben. Het stelsel moet echt anders. Niet omdat er dan ineens meer geld is, maar omdat de belangentegenstellingen eruit moeten.’ Nijman is van mening dat een nieuw stelsel ook het vertrouwen kan terugbrengen in pensioenen. ‘Mensen hebben behoefte aan een pensioen dat bij hun persoonlijke situatie past. Dat maatwerk hoeft geen geld te kosten, sterker nog, het kan ons 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication