16

J J NN K K D D N N E E AA L L R R A A N E N E A A O O B N N R R B O O N N E E R R T T N N V V M M Waarover praten zij? E E I allemaal geld opleveren, doordat inkomsten en uitgaven beter worden gespreid over je leven.’ Nieuwe stelsels De Sociaal-Economische Raad (SER), een samenwerking van werkgevers en vakbonden, aangevuld met onafhankelijk deskundigen, heeft een aantal mogelijke nieuwe stelsels onderzocht. Aanvankelijk ging het om vier mogelijke oplossingen, maar daarvan krijgen er slechts twee steun van het kabinet. De eerste is voortborduren op het bestaande collectieve en solidaire stelsel. Gekozen kan worden voor een stelsel met of zonder garanties. In deze variant wil staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af van de zogeheten doorsneesystematiek: de gelijke premie en de gelijke pensioenopbouw voor jong en oud. De gelijke premie mag blijven, maar de pensioenopbouw moet gaan dalen met de leef16 tijd. Immers: hoe korter een premie uitstaat, hoe minder rendement. De tweede variant is de opbouw van individuele pensioenpotjes waarin iedereen een bedrag spaart voor zijn eigen pensioen. Risico’s worden zo veel mogelijk gedeeld. Zo ligt risicodeling bij overlijden en arbeidsongeschiktheid voor de hand. Het beleggingsrisico wordt gedeeld door collectieve buffers op te bouwen voor slechte tijden. Zo voorkom je dat er pech- en geluksgeneraties ontstaan. Bij individuele potjes is de stand van de beurzen en de rente op het moment van pensionering namelijk allesbepalend. Lage beurzen en lage rente betekenen een laag pensioen. Obstakels Een belangrijk obstakel bij de invoering van een nieuw pensioenstelsel vormen de opgebouwde miljarden in het oude stelsel. Gaan die allemaal over naar het nieuwe stelsel, of is die keuze per pensioenfonds verschillend? Een mogelijkheid is een nieuw stelsel alleen voor de nieuwe pensioenopbouw en het oude stelsel voor de reeds opgebouwde miljarden. Voordeel van die laatste oplosP’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL I Elke deelnemer een eigen potje, dat maakt het stelsel eenvoudiger N N A A A A I I E E

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication