17

Waarover praten zij? DISCUSSIE 1 Collectief of individueel Het geld van een pensioenfonds is collectief bezit, niemand heeft een ‘eigen’ potje. Zolang er voldoende geld is, gaat dat goed. Maar is er te weinig in kas, dan is het moeilijk om de pijn eerlijk tussen werkenden en gepensioneerden te verdelen. Het is immers niet duidelijk meer welk geld van wie is. Om dat te ondervangen, moeten de pensioenfondsen werken met een uitgebreide set regels en daarnaast met stevige financiële buffers: extra geld boven op de minimale hoeveelheid die nodig is om pensioenen te betalen. Als elke deelnemer een eigen spaarpotje heeft, wordt het stelsel wel eenvoudiger. Er zijn minder ingewikkelde regels nodig om alle belangen veilig te stellen. Echter, afhankelijk van de mate van risicodeling, kan het aantal regels weer stijgen en wordt het weer ingewikkeld. Meer risico De andere kant van het verhaal is dat er bij individualisering geen garanties kunnen worden afgegeven op de hoogte van de pensioenuitkeringen. Die worden immers afhankelijk van het rendement op elk individueel potje. ‘Naarmate je minder zekerheid belooft, zijn pensioenfondsen in staat om risicovoller te beleggen en is het verwachte resultaat hoger’, aldus DNBdirecteur Klaas Knot in januari in Buitenhof. ‘We moeten pensioenfondsen de ruimte geven om dat beleggingsbeleid te voeren.’ De verschillen tussen een collectief en een individueel systeem zijn kleiner dan het lijkt. In de praktijk van de afgelopen jaren is maar al te zeer gebleken dat ook in een collectief systeem de hoogte van de pensioenuitkering niet kan worden gegarandeerd. DISCUSSIE 2 Rekenrente als uitgangspunt Vakbeweging, sommige politieke partijen en veel ouderenorganisaties vinden het onzin dat de dekkingsgraad van een pensioen fonds moet worden berekend met behulp van de huidige rekenrente van minder dan één procent. Pensioenfondsen hebben in het verleden veel hogere rendementen dan dat ene procent gerealiseerd. Uitgaande van gemiddelde rendementen in het verleden, kom je op zeven P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL procent. Als je daarmee rekent, hebben pensioenfondsen geld zat. Maar toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) wil niet afstappen van de veilige renteberekening. Die voorkomt dat de pensioenpotten te snel leeglopen en dat jongeren geen pensioen meer hebben als de rendementen van de pensioenfondsen de komende jaren zouden tegenvallen. En volgens de toezichthouder is dat helemaal niet zo onwaarschijnlijk. 17 Troy Emma Komal Luuk Ali

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication