19

Waarover praten zij? E D M I E E pensioenleeftijd van 65 jaar tot bijna volledige vrijheid op pensioengebied. ‘Pensioen is een van de grote dossiers voor een volgend kabinet’, constateert Theo Nijman van Netspar. ‘De opvattingen verschillen nogal, dus het wordt een interessante discussie. Maar een nieuw kabinet moet echt knopen doorhakken. Dit stelsel is niet toekomstbestendig.’ De belangrijkste discussiepunten in het komende debat zijn: al dan niet individualisering van het stelsel, de rekenrente als uitgangspunt voor de dekkingsgraden, het al dan niet afschaffen van de doorsneepremie en het vergroten van de keuzevrijheid voor de deelnemer. In de kaders bij dit artikel is daarover meer te lezen. DISCUSSIE 4 Eerlijker verdeling pensioenpremies Er is iets voor te zeggen dat jonge werknemers weinig pensioenpremie moeten betalen, omdat hun geld langer rendeert, en ouderen meer, omdat hun geld korter kan worden belegd. In het huidige pensioenstelsel betaalt elke werknemer met hetzelfde salaris, ongeacht leeftijd, evenveel pensioenpremie en bouwt hij hetzelfde pensioen op. Aan het eind van zijn loopbaan heeft iedereen dan precies genoeg betaald. Dit heet de ‘doorsneesystematiek’. Voordeel van dit systeem is dat oudere P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL werknemers niet te duur worden voor werkgevers. De doorsneesystematiek gaat ervan uit dat mensen hun leven lang in loondienst werken. ‘Dat past niet bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt’, zegt Raymond Gradus, hoogleraar economie van de publieke sector. ‘Het gaat mis als iemand voor zichzelf begint of van de ene sector naar de andere overstapt, dan is hij een deel van zijn geld kwijt.’ Leeftijdsdiscriminatie Hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens ziet geen reden om de doorsneepremie af te schaffen. Volgens hem mag dat niet eens en worden verkeerde, economische redenen aangevoerd voor afschaffing. ‘Pensioen is een vorm van beloning. Als je de pensioenopbouw gaat variëren met de leeftijd, is dat leeftijdsdiscriminatie. Bovendien kun je de problemen met de doorsneepremie ook op een andere manier oplossen. Laat mensen die op hun veertigste zelfstandig worden, gewoon in het pensioenfonds blijven.’ 19 JP R E M I G E E R O N E P O E U R R

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication