22

Meningen Semih Eski voorzitter CNV Jongeren en bestuurslid Pensioenlab Steven van Weyenberg Tweede Kamerlid D66 Een premievakantie moet kunnen ‘D66 wil individuele pensioenpotjes met meer keuzevrijheid en maatwerk’, vertelt Steven van Weyenberg. ‘Dan worden mensen baas over hun eigen pensioen en wordt helder wat van jou is. Bovendien leveren individuele potjes gemiddeld een beter pensioen op, doordat je op maat kunt beleggen: offensiever voor jonge werkenden, voorzichtiger voor gepensioneerden. We blijven collectief beleggen om het langlevenrisico, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Pensioenen zijn nu teveel eenheidsworst en D66 wil meer maatwerk. Mensen mogen kiezen voor een premievakantie van vijf jaar in het spitsuur van het leven. En ouderen mogen 10 procent van hun pensioen ineens opnemen om bijvoorbeeld een droomreis te maken. Ook willen we dat mensen hun eigen pensioenfonds kunnen kiezen. Dan blijft je pensioen op één plek als je van baan wisselt of zzp’er wordt, en voorkom je versnippering. Voor mensen die niet willen kiezen, blijft er een standaardpensioen.’ 22 Generaties niet tegen elkaar uitspelen ‘Pensioenen moeten aansluiten bij het werkzame leven van jongeren. Daarom zijn we voor individuele pensioenpotjes en collectief risico delen’, vertelt Semih Eski. ‘Pensioenen zijn een complex, maar wel heel belangrijk vraagstuk voor jongeren. Je werkt immers een dag per week voor je pensioen. Het is van belang dat pensioenen aansluiten bij het werkzame leven van jongeren. De arbeidsmarkt is veranderd door flexibilisering en jongeren wisselen vaker van baan. Daar moet het nieuwe stelsel rekening mee houden, zodat iedereen een toereikend pensioen opbouwt. Daarom zijn we voor individuele pensioenpotjes en samen risico’s delen, zoals de SER voorstelt. Daarbij zijn er drie belangrijke uitgangspunten: collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. We zijn voorstander van afschaffing van het doorsneesysteem, zodat jongeren niet langer ouderen subsidiëren. Daarbij moeten we voorkomen dat generaties tegen elkaar uitgespeeld worden. Het is een uitdaging het pensioenbewustzijn van jongeren te vergroten en hen te blijven betrekken bij de pensioenstelseldiscussie.’ P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL SEMIH ESKI STEVEN VAN WEYENBERG

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication