5

Wat is er mis? Het Nederlandse pensioenstelsel gold als het beste ter wereld. Maar de afgelopen jaren worden de manco’s van het systeem steeds duidelijker. Wat is er mis? Het huidige stelsel van oudedagsvoorzieningen is gevormd in de jaren vijftig. In de negentiende eeuw waren er in een paar bedrijfstakken al pensioenfondsen, maar veel werk nemers hadden niets. Daarom voerde Willem Drees in 1947 de voorloper van de AOW in: het staats pensioen voor iedere Nederlander. De pensioenleeftijd werd vastgesteld op 65 jaar. De AOW is nog steeds de eerste pijler van onze oudedags voorziening. Om ervoor te zorgen dat elke werknemer kon sparen voor een aanvullend pensioen, werd in 1952 de Pensioenwet van kracht. Hierin zijn de taken en verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder geregeld. Zo staat er bijvoorbeeld in dat werknemer en werkgever samen de pensioenpremie betalen. Ook is vastgelegd dat een pensioenfonds een minimale dekkingsgraad moet aanhouden. Dit betekent dat tegenover iedere euro die een pensioenfonds aan pensioen moet uitbetalen, een bepaald bedrag in kas moet zijn om pensioenuitkeringen te kunnen betalen. De derde pijler is het geld dat werkenden zelf opzijzetten voor hun pensioen. Vooral zelfstandigen en ondernemers zijn aangewezen op deze pijler, maar ook werknemers moeten steeds vaker bijsparen. Veel mensen denken dat zij na hun pensionering over 70% van het laatstverdiende loon kunnen beschikken. Maar dat gaat niet meer op door een Mensen denken dat ze 70% van het laatstverdiende loon krijgen Dekkingsgraad Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies genoeg geld om alle toekomstige pensioenen uit te betalen. Dan is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen in evenwicht. De bezittingen van de fondsen zijn sinds de kredietcrisis in 2008 verdubbeld, maar de verplichtingen stegen nog harder. Dat komt door de renteontwikkeling. Hoe lager de rente, hoe meer pensioenfondsen aan vermogen moeten hebben. Bij een rente van 1% moet een pensioenfonds nu € 780 euro in kas hebben om over 25 jaar € 1.000 euro uit te keren. Maar als de rente 4% is, hoeft er nu maar € 375 euro opzij te worden gezet. De rente is dus heel bepalend voor de gezondheid van een pensioenfonds. P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL Verplichtingen ABP stijgen sterker dan vermogen 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 Vermogen (€ mln) 2007 2008 2009 2010 Verplichtingen (€ mln) 2011 2012 2013 2014 Dekkingsgraad (%) 5 2015 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% BRON: ABP

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication