6

Wat is er mis? De sterk dalende rente was de belangrijkste tegenvaller voor de fondsen 2007 4,85% 2006 4,25% Rekenrente sterk gedaald 1,67% 2015 1,85% 2014 2,75% 2013 2,43% 2012 3,57% 2008 2009 3,87% 3,46% 2010 2,74% 2011 Rekenrente Een pensioenfonds berekent de waarde van de pensioenverplichtingen volgens een door De Nederlandsche Bank (DNB) gecontroleerde methode. Die komt er grofweg op neer dat pensioenfondsen moeten rekenen alsof hun geld op een spaarrekening staat en de rente van vandaag de komende jaren hetzelfde blijft. Dit is de zogeheten rekenrente. Door een rekenrente op te leggen die ervoor zorgt dat een pensioenfonds voorzichtig moet zijn bij het uitbetalen van de pensioenen, is er zeker voldoende geld in kas, is de redenering. De rekenrente is sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 in een duikvlucht beland door het beleid van de Europese Centrale Bank. Het gevolg: de dekkingsgraden zakken onder de minimumeisen en de pensioenfondsen moeten veel meer geld in kas zien te krijgen om ervoor te zorgen dat er straks voldoende geld is om de pensioenuitkeringen te betalen. 6 verandering van het stelsel van eindloon naar middelloon, zoals het ABP dat in 2004 invoerde. Daarbij is er vaker sprake van pensioenbreuk door de overstap naar een andere werkgever of minder pensioenopbouw door flexcontracten of korter werken. Torenhoog Tot de eeuwwisseling gold het Nederlandse pensioenstelsel als het beste ter wereld. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen, de graadmeter voor hun gezondheid, waren zo hoog dat premies omlaaggingen of een tijdje helemaal niet werden betaald: de premieholidays. Ook de overheid profiteerde mee en hielp de schatkist aan ca. 25 miljard euro door in haar rol als werkgever een extreem lage premie in de ABP-kas te storten. Zo zijn er in de decennia voor de grote pensioneringsgolf van de babyboomgeneratie miljarden minder in de pensioenpotten gestopt dan de bedoeling was bij de oprichting van het stelsel. Kredietcrisis Maar toen waren de gouden jaren voorbij. Door de kredietcrisis in 2008 kelderden de beurzen en daarmee de aanwas van de pensioenpotten. Maar dat niet alleen. De afgelopen zestig jaar is de levensverwachting voor mannen van 65 jaar met vier jaar gestegen en voor vrouwen met ruim zes jaar. Daardoor moeten pensioenfondsen langer uitkeringen betalen dan bij de introductie van het stelsel was voorzien. De belangrijkste tegenvaller was echter dat de rente sterk daalde door het beleid van de centrale banken, zowel in P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL BRON: ABP

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication