17

Voornaamste bedrijfsrisico’s en onzekerheden De drie hoofdactiviteiten: projectontwikkeling, bouwen en onderhoud en renovatie kennen elk afzonderlijk hun eigen risico’s en onzekerheden. Per activiteit zijn dit de belangrijkste topics: Projectontwikkeling • Afzet- of marktrisico: als ontwikkelaar van woningen zijn wij sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de ontwikkelingen van de rente op de hypotheekmarkt. In 2018 voorzien wij geen wijzigingen die grote invloed kunnen hebben op het resultaat. Voor de langere termijn verkleinen we onze afhankelijkheid van de particuliere koper door te kiezen voor ‘divers’. Dat betekent dat we ook huur- en sociale woningen zullen ontwikkelen. We duiken hiermee in het onmiskenbare groeisegment van professionele verhuurders, zoals beleggers en woningcorporaties. • Verkoopprijzen woningen: de afgelopen jaren hebben een sterke stijging laten zien van de verkoopprijzen van koop- en huurwoningen. De oorzaak was een sterk stijgende vraag versus een dalend aanbod in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. Precies die gebieden waar Heilijgers voornamelijk actief is. Op korte termijn zal deze stijging sterk doorzetten, ook in de gebieden rondom deze steden. Op de langere termijn zal het afvlakken. Dit hangt samen met een afnemende betaalbaarheid van woningen en een mogelijke stijging van de rente. • Bouwprijs: door de aantrekkende markt zijn de bouwprijzen de afgelopen periode fors gestegen. In 2018 denken wij dat dit doorstijgt. We zullen alert zijn op de bandbreedte tussen verkoop- en bouwprijzen om margedruk te voorkomen. In 2017 is dat gelukt, vanaf 2018 zal deze druk sterker worden. Wij anticiperen hierop door ons te richten op een betere samenwerking met onze strategische partners (‘verbinden’) en het optimaliseren van het inkoopmoment. Bouw, onderhoud en renovatie • Medewerkers: de schaarste van gekwalificeerde medewerkers neemt sterk toe. Tegelijk zijn zij voor ons het belangrijkste factor. Graag investeren wij in een goed werkklimaat om zeker op individueel niveau de betrokkenheid te vergroten. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication