19

Financiële instrumenten en risicomanagement Bouw 66 zorgappartementen, Hoogvlietsupermarkt en parkeerkelder Badhuisstraat Scheveningen Het is onontkoombaar, aan onze bedrijfstak kleven per definitie financiële risico’s. Ook voor ons gelden de wetten van projectrisico, prijs-, kwaliteits- en tijdsrisico en kasstroomrisico. Juist vanwege de eventuele consequenties worden deze op alle niveaus binnen ons bedrijf bewaakt en gecoördineerd vanuit de directie. Ons financiële risicomanagement richt zich op de actieve bewaking van de kasstromen op korte tot middellange termijn, bijvoorbeeld door het minimaliseren van de risico’s op financiële markten. De doelstelling van financiële investeringen op lange termijn zijn bedoeld om duurzame rendementen te genereren. Wij kennen een strikte taakopvatting en gebruiken kapitaal waarvoor dat bedoeld is. Heilijgers is niet actief betrokken bij de handel in financiële activa voor speculatieve doeleinden of handel in opties. Het overige risicomanagement concentreert zich rond projectrisico’s die wij lopen bij onze ontwikkelings- en bouwactiviteiten. Van elk project maken wij periodiek een gestandaardiseerd verslag waarbij de vooraf ingeschatte risico’s worden bewaakt en ingedamd. Naast de prijs- en kwaliteitsrisico’s houden wij ook rekening met de tijdsrisico’s tijdens het ontwikkel- en bouwproces. Met behulp van efficiencytechnieken (LEAN) worden onze projecten gepland en gerealiseerd. 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication