13

GO! voor jeugd Curium-LUMC verzorgt samen met 7 samenwerkingspartners, verenigd in GO! voor jeugd, alle jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Deze gemeenten hebben opdracht gegeven de jeugdhulp integraal en dichter bij gezinnen en kinderen te organiseren. De samenwerking geldt voor de periode 2018-2022 met mogelijke verlenging van 2 jaar. Deze termijn biedt gelegenheid de hele jeugdhulp anders te organiseren. GO! voor jeugd verbindt het sociale netwerk van gezinnen met professionele (specialistische) hulp en behandeling van de GO! partners. Het doel is om meer kinderen gewoon en gezond te laten opgroeien. GO! voor jeugd wil dit bereiken door het inzetten van de juiste zorg, actieve onderlinge overdracht van kennis en het betrekken van een netwerk rond kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Wat we willen realiseren • Beter worden doe je beter thuis. Het huidige outreachend team wordt daarom uitgebreid, zodat elke gezin al voorafgaand aan eventuele opname intensieve hulp krijgt, die gecontinueerd wordt na een opname. Dit vermindert de noodzaak van (her-)opnames en verkort opnames. • We zijn steeds beschikbaar in de wijk. Dat doen we door transmuraal werken als standaard te beschouwen en door kennis te delen. Ook patiënten met een zwaardere zorgvraag kunnen binnen de ambulante setting behandeld worden. Hiermee verkorten we klinische opnames. • Curium-LUMC bouwt de samenwerking met vrijgevestigden in de regio uit waarmee specifieke en afgebakende jeugdhulp kan worden verleend in en aan de eerste lijn. Locaties Curium-LUMC in Gouda, die onze ketenpartners met ons delen. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Zorg dichtbij 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication