14

Gezinnen effectief helpen Uitgangspunt bij de inrichting van behandelingen is dat we het kind zoveel mogelijk thuis en op school laten blijven. Dat betekent dat hulp liefst binnen het eigen gezin wordt geboden en het kind alleen wanneer nodig (deeltijd) behandeling krijgt op locatie van Curium-LUMC. De komende jaren zal de focus liggen op het verder uitbouwen van zorg op maat, via samenwerking in de keten en kennisoverdracht. Door regelmatig de effecten van de zorg te meten, krijgen we meer inzicht in het functioneren van gezinnen. We leren van de uitkomsten van metingen en gebruiken dit om onze zorg te optimaliseren en verbeteren. 14 Curium-LUMC als partner in de keten

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication