15

Gezin aan zet – Academische Werkplaats SAMEN Gezin aan Zet wil ervoor zorgen dat er in de wijk professionele hulp geboden wordt. Hiertoe wordt een zelfevaluatiecyclus ontwikkeld om het zelflerende en zelfsturend vermogen van de Jeugd- en Gezinsteams te versterken. In deze zelfevaluatiecyclus wordt feedback meegenomen van ouders en jongeren, de professionals zelf, de managers/coaches en beleidsmakers. Door op (vaste) momenten te reflecteren, te leren en te verbeteren zal naar verwachting een continu leerproces in gang worden gezet bij de professionals. Ook worden scholingsmodules ontwikkeld voor (toekomstige) professionals. Dit wordt gesubsidieerd door ZonMW en de regio’s Holland Rijnland en Haaglanden. Het is één van de transformatieprojecten binnen de Academische Werkplaats SAMEN (doorstart van AW Samen voor Jeugd). Alle producten (resultaten en publicaties) worden op de website van ZonMw geplaatst. Wat we willen realiseren • Zelfstandig functioneren en maatschappelijke participatie zijn graadmeters voor gezinsgerichte zorg. Het meten ervan toont hoe we patiënten en ouders betrekken bij de zorg en het verbeteren daarvan. • We meten regelmatig de effecten van de zorg, zowel met vragenlijsten als in gesprekken. Resultaten daarvan worden met ketenpartners en beleidsmakers gedeeld en laten aantoonbare verbetering zien. Curium-LUMC beleidsplan 2019 - 2021 | Gezinnen effectief helpen 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication