16

Het gezin tijdens opname Omdat de nadruk steeds meer komt te liggen op ambulante behandeling, is de klinische capaciteit van Curium-LUMC in de afgelopen jaren al fors verkleind. Hiermee sluiten we aan bij een landelijke trend van ambulantisering. Maar we constateren dat de zorgvraag van kinderen en jongeren die alsnog moeten worden opgenomen, ernstiger en complexer is dan eerder. Het streven om deze zorgbehoeftige kinderen zo kort mogelijk op te nemen, vraagt aanpassing in de klinische behandeling. De ontwikkeling van de High Intensive Care unit (HIC) is hier een antwoord op. In een HIC wordt intensieve behandeling soms gecombineerd met gezinsbehandeling. Tegelijk is dit een werkwijze die dwangbehandeling tot een minimum kan beperken. 16 Curium-LUMC als behandelcentrum

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication