8

Samen voor jeugd Met de Jeugdwet zijn doelen en ontwikkelrichtingen meegegeven. Voor het verder ontwikkelen van deze doelen biedt de visie ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’1 meer houvast. In dit document is sprake van een zorglandschap met vormen van basisjeugdhulp, specialistische hulp veel voorkomend en specialistische hulp weinig voorkomend. De visie gaat uit van een zich permanent ontwikkelend zorglandschap. We lichten hier een aantal aandachtspunten voor Curium-LUMC eruit. 8 Curium-LUMC als partner in de keten 1 zie www.ggznederland.nl en zoek op 'handreiking passende zorg jeugdigen'

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication