28

LUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN CO cost engineering en duurzaamheid Auteurs: Andy van Dijck procestechnoloog en directeur/eigenaar PanNarrans, Henk Akse directeur/eigenaar van Traxxys Innovation & Sustainability, Geert Henk Wijnants principal consultant bij Stork Asset Management Technologie, zijn allen actief lid van de Special Interest Group CEPI van DACE. elke optie om te verduurzamen zinvol is, wordt onder andere bepaald door (a) de winstgevendheid, (b) de restlevensduur van de bestaande installatie en (c) beschikbare alternatieven zoals innovatieve technologieën. Op basis hiervan kan een vervangingsscenario worden uitgewerkt. Dit betekent dat de installatie denkbeeldig wordt aangepast, waarbij dan de te verwachten prestatie van de dan gerealiseerde installatie in de tijd wordt vastgesteld. Dit betreft zowel de duurzaamheidsprestatie alsook, vanzelfsprekend, de functionele prestatie én het gedrag qua beheer en onderhoud. Dit alles is dan te karakteriseren middels de uiteindelijke kosten en baten van de gewijzigde installatie, waarbij de duurzaamheidsprestatie ook in kosten is uit te drukken (bijv. €/ton CO2). Er bestaan een aantal belemmeringen om de hiervoor geschetste opgave praktisch uit te voeren. De belangrijkste daarvan is: ‘onbekendheid met de prestatie en restlevensduur van nieuwe technologie’ én ‘kosten van die nieuwe technologie’. Deze combinatie van factoren leidt er in de praktijk toe dat alternatieve technologieën over het algemeen niet worden verkend omdat dit ook multidisciplinaire kennis vereist. Kennis van een procestechnoloog én kennis van een Cost Engineer. De onbekendheid met de prestatie is door W Hindernissen 00: 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication