33

ACHTER HET NIEUWS begint met inzicht in je kostenregistratie en overzicht van je onderhoudsactiviteiten. Wie zijn preventief onderhoudsplan op orde heeft, kan berekenen waar verantwoord bezuinigd kan worden. Een programma als AMprover helpt bij het bepalen van de meest kritische elementen en het vaststellen van de belangrijkste faalmechanismen. Vervolgens worden de risico’s afgewogen en alternatieven doorgerekend. Of het nu gaat over kades en bruggen, waterzuiveringsinstallaties, treinseries of industriële installaties.” “Wat ook een ‘quick win’ kan zijn, is een verruiming van de inspectie intervallen. Uit ervaring blijkt namelijk dat ongeveer 30% van uitgevoerde inspecties niet wordt geëvalueerd. Hoe zinvol zijn deze inspecties dan? En hoe is bij u de correlatie tussen inspecties en storingen? Wie veel inspecteert, maar nog steeds veel storingen ervaart, inspecteert mogelijk het verkeerde. Een kritische blik kan kosten besparen.” “Tot slot kan met focus op een andere waardedrijver dan cost control – bijvoorbeeld focus op technische beschikbaarheid – waarde worden gecreëerd. Dus met onderhoud positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Dan is kosten besparen opeens minder noodzakelijk.” Anne Bonthuis - Adviseur Kosten Sweco Nederland BV BEZUINIGEN ZONDER SPIJT ACHTERAF “Het is een open deur natuurlijk, bezuinigen op onderhoud leidt niet zelden tot grotere schade. Het is als de broodnodige schilderbeurt van uw huis, als u die te lang uitstelt, moet u het houtwerk gaan vervangen. Zo is het ook met de openbare ruimte. Onderhoud is noodzakelijk. Achterstallig onderhoud leidt tot verpaupering, sociale onveiligheid, onveilige situaties, versnelde achteruitgang en in het uiterste geval zelfs tot ongevallen.” “Door onder andere tekorten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de gevolgen van de coronacrisis moeten veel gemeenten bezuinigen. Bezuinigingen in het onderhoud van de openbare ruimte liggen politiek gezien vaak minder gevoelig dan bezuinigingen in het sociaal domein. Vergelijk het maar met de keuze tussen de schilderbeurt van uw huis of op vakantie gaan met uw gezin. Wedden dat uw gezin liever voor het laatste kiest?” “Toch is er de afgelopen jaren al fors gesneden in onderhoudsbudgetten en heeft de kaasschaafmethode de kritische grens bereikt. Meer dan voorheen is het noodzakelijk weloverwogen keuzes te maken. Inspecties en risico-inventarisaties verwerkt in beheerspakketten zoals Obsurv (Sweco) brengen de noodzaak van beheersmaatregelen specifiek in beeld. Op deze manier wordt aangegeven wat noodzakelijk is en welke bezuinigingen nog verantwoord zijn zonder blind de kaasschaafmethodiek te hanteren. We weten van de ontbijttafel waartoe een uitschietende kaasschaaf kan leiden.” LEVENSDUURKOSTEN IN DE PRAKTIJK Iedereen weet inmiddels wel wat een levensduurkostenberekening is. Iedereen is ook voorstander van langetermijndenken en rekenen, maar toch wordt in praktijk vooral op bouw- en investeringskosten gestuurd. Tijdens de netwerkbijeenkomst van DACE/NVBK van 30 september hebben we geprobeerd barrières te beslechten. De sprekers gaven concrete voorbeelden van LCC-berekeningen uit hun praktijk. Vervolgens volgde een discussie waarin we reflecteerden op de praktijkvoorbeelden. Barrières werden geïdentificeerd - en hopelijk beslecht - zodat we van elkaar leren en LCC meer in de praktijk toepassen. Let op, deze niet vergeten! Het verslag van deze boeiende bijeenkomst is terug te lezen op de website van DACE via deze QR code. 00: 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication