17

SSION NALS COLUMN DACE YOUNG PROFESSIONALS COLUMN DACE YOUNG PROFESSIONALS COLUMN DACE Y Enkel in verschillende stages kreeg ik te maken met stagebegeleiders die meer vanuit gevoel handelden. Natuurlijk doen ze dat voor een deel op basis van hun kennis, maar de ervaring speelt zeker in ons vakgebied een grote rol. Je herkent situaties die je eerder bent tegengekomen en weet hoe je in dat soort situaties beter kunt handelen. Maar ontwikkel je daarnaast ook een soort onderbuikgevoel? En hoe uit zich dat dan? Kan je daardoor beter inschatten hoeveel iets gaat kosten of hoelang iets gaat duren? Of herken je beter met welke persoonlijkheden je te maken krijgt en hoe je hiermee omgaat? Maar is dat onderbuikgevoel iets wat vanzelf komt tijdens het opdoen van ervaring, is het wellicht een talent wat niet iedereen heeft of is het aan te leren? In mijn herinnering is het in ieder geval niet iets wat tijdens mijn opleidingen veel besproken is. Daar draaide het toch vooral om het opdoen en toepassen van kennis. Enkel in verschillende stages kreeg ik te maken met stagebegeleiders die meer vanuit gevoel handelden. Leren handelen op gevoel Zelf heb ik mij altijd vastgehouden aan de kennis en vaardigheden die ik wel had als ik te maken kreeg met die ‘oude rotten’ die dat onderbuikgevoel al wel hebben ontwikkeld. In mijn ervaring helpt het niet om te proberen je ergens doorheen te bluffen, maar kan je beter gebruik maken van de kennis en ervaring van een ander. De situaties waarin ik het meest geleerd heb hier zelf ook mee om te gaan zijn mijn verschillende werkplekken geweest. In mijn geval waren dat met name twee uiteenlopende plekken waar ook verschillende vaardigheden werden gevraagd. De ene plek, een zeer gestructureerde projectomgeving, was meer kennis- en cijfergestuurd. De andere plek, een chaotische turnaround omgeving, vroeg om snel schakelen, meer op gevoel, omdat cijfers niet altijd snel voorhanden zijn. Met name op die tweede plek heb ik mij, aan de hand van ervaren projectleiders en teamleden, van ‘die theoretische jongen’ ontwikkeld tot iemand die meer op gevoel kon handelen. Vooral het leermeester/leerling principe heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. In die zin is openstaan voor en gebruik maken van kennis en ervaring van anderen dan ook een van de belangrijkste aandachtspunten om het onderbuikgevoel zelf te ontwikkelen. 00:17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication