29

ACHTER HET NIEUWS ‘Voorspellen is moeilijk vooral als het de toekomst betreft’ Economen en kostendeskundigen worden vragend aangekeken. Wat staat ons te wachten en hoe zorgen we ervoor dat de ramingen die we produceren toch actueel zijn? Volgen we de prognoses op basis van feiten en analyses of laten we ons leiden door ons onderbuikgevoel? Een goede aanleiding om de thermometer eens in de materie te steken en te luisteren naar wat vakgenoten te melden hebben! Frank Moerkerk, Heijmans “Bij Heijmans proberen we onderbuikgevoel zo goed en zo kwaad als het kan te voorkomen. Hadden we in het verleden veel jaarcontracten waar we op konden bouwen en ons calculatie - systeem op konden inrichten, zo moeten we nu dealen met enorme schommelingen en prijstoenames. Onze afdeling inkoop zit het dichtst bij het vuur en informeert de organisatie nu veel intensiever over prijsontwikkelingen. Eerder waren bitumen-, staal- en gasolieprijzen de voornaamste onderdelen om in de gaten te houden. Je ziet nu in praktisch alle productgroepen dat prijzen fors stijgen. Uitgaan van ervaringscijfers wordt daarmee steeds lastiger en brengt risico’s met zich mee. De intensivering van informatieuitwisseling door onze inkoopafdeling helpt ons om de juiste analyses te kunnen maken en weg te blijven van inschrijvingen op basis van onderbuikgevoel.” John Dirks, RHDHV “Lange tijd werd de inflatiedoelstelling van de ECB niet gehaald. Inmiddels schieten de cijfers door het dak. Het voorlopige inflatiecijfer voor januari is 7,6% (CBS, volgens de Europees geharmoniseerde methode). De oorzaken van deze hoge inflatie zijn divers: corona, hoge energieprijzen met als gevolg hoge productieen transportkosten. Daarnaast hebben we in de bouw steeds meer een disbalans tussen vraag en aanbod van personeel. Ook zijn er mondiaal behoorlijke verschillen te zien. Waar gaat dit naar toe? Is het echt tijdelijk of heeft het toch een meer permanent karakter? De deskundigen verschillen van mening. Zelf denk ik dat we in een overgangsjaar zitten. Vraag en aanbod zal weer meer in evenwicht raken en we passen ons steeds meer aan een leven met corona. En last but not least: het verhogen van de rente door de centrale banken. De inflatie zal aan het einde van het jaar zakken en daarna waarschijnlijk wel nog wat hoger liggen dan het langjarige gemiddelde.” Dus met onderhoud positief bijdragen aan het bedrijfs - resultaat. Dan is kosten besparen opeens minder noodzakelijk.” Huub Kamphuis, KamphuisSchaufeli/voorzitter NVBK “Als bouwkostenadviesbureau houden we ons veel bezig met de ontwikkeling van de bouwprijzen en vandaaruit kijken we ook naar de mondiale ontwikkelingen die hier invloed op hebben. Hoewel we geen glazen bol hebben en het daarom koffiedik kijken is, kunnen we wel zien hoe de markt zich beweegt. Het beeld dat we krijgen is in ieder geval een beeld dat er een stevige voedingsbodem is voor een langere verhoogde inflatie. Dit wordt deels veroorzaakt door de verstoring van het mondiale economische en transportsysteem maar ook door de tekorten aan grondstoffen, de onrust die Rusland veroorzaakt en de economische groei. Hoewel de FED aan de renteknop heeft gedraaid om de inflatie terug te dringen heeft de ECB al aangegeven dat dit jaar niet te gaan doen. Wij verwachten dan ook dat, zolang de voedingsbodem van de inflatie niet wijzigt, het nog wel even zal duren voordat de inflatie terugzakt naar een acceptabel niveau.” ‘Voorspellen is moeilijk vooral als het de toekomst betreft’, zei Wim Kan in zijn Oudejaarsconference van 31 december 1979. En zo is het! Dat blijkt maar weer uit de reacties. Ervaring telt en deze combineren met de feiten zal het recept moeten worden om over de golven heen te komen die we verwachten. ‘Predicting rain doesn’t count. Building arks does’ (Warren Buffett). De Special Interest Group GWW van DACE heeft over dit onderwerp eind 2021 de koppen bij elkaar gestoken en een discussie met elkaar gehad. De algemene conclusie van dit gezelschap is dat de actuele prijsontwikkelingen meer van ons gaat vragen dan dat het geval was de afgelopen tien jaar. De volatiliteit neemt toe en daardoor nemen ook de risico’s toe voor diegene die hier niet adequaat op reageert. Aan de opdrachtgeverskant zullen de budgetten moeten worden bijgesteld om de aanbestedingen niet te laten mislukken. Bij de opdrachtnemers is het ook opletten geblazen om óf de risico’s van tevoren goed af te prijzen óf wellicht maatschappelijk gezien beter, de afspraken rondom indexering aan te scherpen. In het volgende artikel beschrijft Martine Dopper een aantal ideeën en suggesties om hierop te anticiperen. 00: 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication