3

, Voorwoord Wij maken duurzame voedselproductie mogelijk Dit is onze DeLaval visie. Dit kenmerkt ons en geeft aan hoe we gezien willen worden, wat we nastreven. Het is wat we nastreven en het inspireert en motiveert ons tegelijkertijd. We zijn één met onze melkveehouders. En het mogelijk maken van duurzame voedselproductie is waar u als melkveehouder in de Benelux dag in, dag uit ook mee bezig bent. Laten we de vier belangrijkste uitdagingen van de melkveehouderij nog een keer benoemen: dierenwelzijn, voedselveiligheid, arbeidsefficiëntie en het behalen van een acceptabel inkomen oftewel winstgevendheid. , Er worden veel initiatieven ondernomen binnen de melkveehouderijsector. Echter het resultaat van deze initiatieven wordt niet altijd als zodanig gezien en beleefd. Neem dierenwelzijn en voedselveiligheid als voorbeeld. Het antibioticagebruik bij melkvee is verminderd met 48% in de periode 2009-2016 (bron: NZO). Deze reductie is tot stand gekomen met behoud van diergezondheid en –welzijn, terwijl er geen extreme wetgevende aanpak nodig is geweest en de producten op een verantwoorde manier geproduceerd zijn. Iets waar de sector trots op mag zijn! Is er nog wel een toekomst voor (jonge) ondernemende melkveehouders? Absoluut! Voorwaarde is dat er een acceptabel inkomen te behalen is. Verdienmodellen moeten zodanig zijn dat duurzame voedselproductie mogelijk blijft, nu en in de toekomst. In plaats van met de vinger te wijzen zal de maatschappij en de omgeving waarin de melkveehouder opereert meer waardering moeten tonen voor de verrichte inspanningen. Het bewustzijn bij de consument van welke producten er wel of niet in het winkelschap worden gekozen en waar en hoe deze producten geproduceerd zijn zal moeten groeien. Producten die op een duurzamere manier geproduceerd zijn, moeten geprefereerd en gewaardeerd worden. Alle veehouders mogen trots zijn op wat ze vandaag al realiseren. Laat dat zien via het o zo krachtige medium van social media. Bijdrage van DeLaval DeLaval is in Nederland partner van het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK) en internationaal ondersteunen we Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA). Beide organisaties zetten zich in voor de belangen van jonge veehouders. Belangrijke organisaties met activiteiten gericht op de melkveehouders van de toekomst die we van harte ondersteunen. De vier uitdagingen Concreet heeft DeLaval niet stil gezeten om onze visie met producten, systemen en oplossingen in te vullen. De nieuwe melkrobot VMS V300 is er slechts één voorbeeld van. Nieuwe innovatieve technologie toegepast om de arbeidsproductiveit nog verder te laten toenemen. De eerste geïnstalleerde V300's laten een substantieel hogere capaciteit zien. DeLaval was de eerste in de markt met een touchscreen en is de eerste die afscheid neemt van het touchscreen op de VMS. Bediening is nu ook mogelijk via tablet of telefoon. En degene die toch niet af wil van een touchscreen kan dit als optie blijven kiezen. Een onderhoudsvriendelijker product en nieuwe servicecontract-vormen die de 'total cost of ownership' nog aantrekkelijker maken. Onze invulling op vraag vanuit de markt: u leest er meer over in deze Koerant. Meer voeropname is meer melk: een algemeen bekende wetmatigheid. De DeLaval OptiDuo is een ander voorbeeld hoe DeLaval bijdraagt aan positieve inkomensontwikkeling. De OptiDuo schuift het voer niet alleen aan, maar ververst het ook waardoor de voeropname substantieel toeneemt en dus de melkproductie. Als laatste voorbeeld noem ik hier het DeLaval “Blauwe Stal-concept”. Dit concept heeft meerdere raakvlakken en geeft innovatieve invulling op het gebied van dierenwelzijn, koecomfort, energiebesparing en niet te vergeten helpt het u als veehouder meer output te verkrijgen tegen lagere kosten. Kortom, het draagt bij aan uw inkomen. Lees er meer over in deze Koerant. Veel leesplezier gewenst! Geert-Jacob van Dijk Directeur DeLaval Benelux 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication