0

Volg DeLaval Benelux ook op Facebook en Twitter Voorjaar 2019 Het belang van sensoren Slim omgaan met data Melken met 8 VMS V300 Met maximale weidegang Bedrijfsreportages Wat zeggen onze klanten?

Omdat wij weten dat het allemaal om u draait hebben wij oplossingen die u helpen bij uw dagelijkse uitdagingen Meer melk begint met beter koecomfort De 4 uitdagingen voor beter koecomfort Dierenwelzijn: De koe optimaal laten presteren door welzijnsverbetering is het startpunt van het ontwerp van al onze producten. Neem ons boegbeeld de koeborstel, nog steeds als nummer 1 getest. Arbeidsefficiëntie: Onze intelligente besturingssystemen zoals voor stalklimaat nemen u werk uit handen en zorgen voor een volautomatische afstemming. Voedselveiligheid: Voor uw melkkwaliteit van het grootste belang en daarom zijn al onze producten die in aanraking komen met melk Food Grade Approved, ofwel 100% veilig voor voedselbereiding. Winstgevendheid: Koecomfort draagt bij aan duurzame melkproductie, met gezondere dieren en lagere operationele kosten. Koecomfortoplossingen binnen het DeLaval Blauwe Stal-concept zijn onder andere: , Drinkwatersystemen Lichtsystemen Ligcomfort Loopcomfort Koeborstels Ventilatiesystemen

, Voorwoord Wij maken duurzame voedselproductie mogelijk Dit is onze DeLaval visie. Dit kenmerkt ons en geeft aan hoe we gezien willen worden, wat we nastreven. Het is wat we nastreven en het inspireert en motiveert ons tegelijkertijd. We zijn één met onze melkveehouders. En het mogelijk maken van duurzame voedselproductie is waar u als melkveehouder in de Benelux dag in, dag uit ook mee bezig bent. Laten we de vier belangrijkste uitdagingen van de melkveehouderij nog een keer benoemen: dierenwelzijn, voedselveiligheid, arbeidsefficiëntie en het behalen van een acceptabel inkomen oftewel winstgevendheid. , Er worden veel initiatieven ondernomen binnen de melkveehouderijsector. Echter het resultaat van deze initiatieven wordt niet altijd als zodanig gezien en beleefd. Neem dierenwelzijn en voedselveiligheid als voorbeeld. Het antibioticagebruik bij melkvee is verminderd met 48% in de periode 2009-2016 (bron: NZO). Deze reductie is tot stand gekomen met behoud van diergezondheid en –welzijn, terwijl er geen extreme wetgevende aanpak nodig is geweest en de producten op een verantwoorde manier geproduceerd zijn. Iets waar de sector trots op mag zijn! Is er nog wel een toekomst voor (jonge) ondernemende melkveehouders? Absoluut! Voorwaarde is dat er een acceptabel inkomen te behalen is. Verdienmodellen moeten zodanig zijn dat duurzame voedselproductie mogelijk blijft, nu en in de toekomst. In plaats van met de vinger te wijzen zal de maatschappij en de omgeving waarin de melkveehouder opereert meer waardering moeten tonen voor de verrichte inspanningen. Het bewustzijn bij de consument van welke producten er wel of niet in het winkelschap worden gekozen en waar en hoe deze producten geproduceerd zijn zal moeten groeien. Producten die op een duurzamere manier geproduceerd zijn, moeten geprefereerd en gewaardeerd worden. Alle veehouders mogen trots zijn op wat ze vandaag al realiseren. Laat dat zien via het o zo krachtige medium van social media. Bijdrage van DeLaval DeLaval is in Nederland partner van het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK) en internationaal ondersteunen we Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA). Beide organisaties zetten zich in voor de belangen van jonge veehouders. Belangrijke organisaties met activiteiten gericht op de melkveehouders van de toekomst die we van harte ondersteunen. De vier uitdagingen Concreet heeft DeLaval niet stil gezeten om onze visie met producten, systemen en oplossingen in te vullen. De nieuwe melkrobot VMS V300 is er slechts één voorbeeld van. Nieuwe innovatieve technologie toegepast om de arbeidsproductiveit nog verder te laten toenemen. De eerste geïnstalleerde V300's laten een substantieel hogere capaciteit zien. DeLaval was de eerste in de markt met een touchscreen en is de eerste die afscheid neemt van het touchscreen op de VMS. Bediening is nu ook mogelijk via tablet of telefoon. En degene die toch niet af wil van een touchscreen kan dit als optie blijven kiezen. Een onderhoudsvriendelijker product en nieuwe servicecontract-vormen die de 'total cost of ownership' nog aantrekkelijker maken. Onze invulling op vraag vanuit de markt: u leest er meer over in deze Koerant. Meer voeropname is meer melk: een algemeen bekende wetmatigheid. De DeLaval OptiDuo is een ander voorbeeld hoe DeLaval bijdraagt aan positieve inkomensontwikkeling. De OptiDuo schuift het voer niet alleen aan, maar ververst het ook waardoor de voeropname substantieel toeneemt en dus de melkproductie. Als laatste voorbeeld noem ik hier het DeLaval “Blauwe Stal-concept”. Dit concept heeft meerdere raakvlakken en geeft innovatieve invulling op het gebied van dierenwelzijn, koecomfort, energiebesparing en niet te vergeten helpt het u als veehouder meer output te verkrijgen tegen lagere kosten. Kortom, het draagt bij aan uw inkomen. Lees er meer over in deze Koerant. Veel leesplezier gewenst! Geert-Jacob van Dijk Directeur DeLaval Benelux 3

DeLaval DelProTM Farm Manager Slim omgaan met beschikbare data Beslissingen beginnen hier U bent onderweg naar een afspraak en de route is ingegeven in het navigatiesysteem. Dit geeft aan dat u netjes op tijd aankomt. Onderweg krijgt u een melding dat er een ongeval op de route gebeurd is, met een verwachte vertraging van 30 minuten. Nu begint het stressniveau op te lopen, omdat u toch echt niet te laat bij de afspraak wilt zijn. Gelukkig heeft de navigatie alle informatie over de verkeerssituatie ontvangen en kan het systeem een alternatieve route aanbieden. “Wilt u een alternatieve route nemen met een verwachte vertraging van 5 minuten?” en u accepteert met een gerust hart. Door slim om te gaan met beschikbare data kan het navigatiesysteem uw vertraging reduceren tot een acceptabel niveau. Het DeLaval DelPro bedrijfsmanagementprogramma biedt u dezelfde, zelfs nog uitgebreidere intelligentie. DelPro staat centraal in elk DeLaval systeem. Hiermee worden alle gegevens die door uw melksysteem en eventuele andere sensoren zijn verzameld omgezet in bruikbare, makkelijk te begrijpen informatie en acties, voor het nemen van snelle en nauwkeurige beslissingen. k l e Beslissingen beginnen hier e DeLaval DelPro biedt ondersteuning aan de 5 belangrijkste pijlers van bedrijfsmanagement DelPro BioModellen DelPro kan toekomstige gebeurtenissen voorspellen op basis van actuele en historische gegevens. Dit wordt gedaan door nauwkeurige modellen van zowel biologische als gedragsmatige resultaten te creëren. Dit noemen wij BioModellen. Een voorbeeld hiervan is Herd Navigator. Accurate resultaten voorspellen Accurate resultaten voorspellen wordt slimmer door middel van duizenden ob4 Real-time analyse U kunt DelPro het best beschouwen als een spil voor uw melkveebedrijf. U stelt uw managementdoelen vast en DelPro zorgt ervoor dat u alles bij de hand hebt wat nodig is, om hiermee de voortgang te volgen en zo nodig de plannen aan te passen. Op een melkveebedrijf staat alles met elkaar in verband en kan elke beslissing gevolgen hebben voor iets anders. Daarom is DeLaval DelPro zo ontworpen dat het ondersteuning biedt aan de 5 belangrijkste pijlers van bedrijfsmanagement, namelijk melken, voeren, vruchtbaarheid, gezondheid en prestatie. Beslissingen beginnen hier Real-time analyse is niet alleen gericht op diermanagement, maar ook op de apparaten verbonden aan het platform. Zo kunnen er systeeminstellingen worden gecheckt of bijgesteld. Apparaat monitoring kan uw servicemonteur helpen slijtage of afwijkingen te detecteren. Deze inzichten maken een servicebezoek effectiever en voorkomen servaties en vastleggingen. Bijvoorbeeld voor het thema vruchtbaarheid, het reduceren van de vrijwillige wachtperiode en de koeien eerder drachtig krijgen. Hiermee is aantoonbaar een toename van melkproductie te realiseren. Maar met hoeveel? DelPro Farm Manager meet continu het resultaat, gebaseerd op ervaring van vele koeien in vergelijkbare productie en geeft een goede indicatie hoeveel meer melk er verwacht kan worden als de vrijwillige wachtperiode wordt aangepast. stilstanden. Het reinigingsproces wordt gemonitord. Reinigingscyclus, -frequentie en -temperatuur zijn zichtbaar en de dosering van reinigingsmiddelen kan continu beoordeeld worden op juistheid. DeLaval DelPro - beslissingen beginnen hier Met DelPro Companion de kracht van DelPro binnen handbereik Meer informatie over DeLaval DelPro via uw DeLaval dealer of op: www.delaval.com/ farmmanagement G u e r z o n e M d d h i n V b o a e r r h e e n i e P r e s t a d t i V c h t a

Het belang van data uit sensoren Samenwerken voor rendement uit sensoren De opkomst van de diverse sensoren op de markt trekt een andere vraag daar direct in mee: Levert die extra investering in data wel rendement op? Tegenstanders benoemen het als kostprijsverhogend, voorstanders zien vooral het financiële voordeel wat ze kunnen halen met het handelen naar de uitkomst uit die data. Dagelijks zijn vele Herd Management Automatisering (HMA) adviseurs van DeLaval dealers onderweg om bij onze klanten de systemen uit te leggen en te adviseren hoe sensoren kunnen bijdragen aan het rendement. Of het nou gaat om het goed kunnen aflezen van activiteitmeting, het inzichtelijk krijgen van de celgetalinformatie uit de OCC en DCC, de koeien in de juiste conditie houden met het BodyConditieScore-systeem BCS of de juiste protocollen behorende aan de Herd Navigator. Het is van wezenlijk belang dat alle data goed wordt geïnterpreteerd en gebruikt in de dagelijkse beslissingen die een veehouder moet nemen. Erfbetreders trainen Naast klanten is het ook van belang dat overige erfbetreders inzicht krijgen in deze data, zodat ook zij dit kunnen gebruiken in hun advisering. DeLaval traint bijvoorbeeld al vele jaren voerfabrikanten op het gebruiken en uitlezen van de verschillende DelPro Farm Manager systemen. Als team erfbetreders om de veehouder heen, kunnen we samen het verschil maken om uw resultaten te verbeteren. Dierenartsen, automatisch melken en DelPro Afgelopen jaar zijn via initiatieven met zowel Elanco als Zoetis vele dierenartsen getraind op het gebied van automatisch melken en DelPro. Centraal daarbij stond de vraag: Hoe kan ik de gegevens uit de DeLaval systemen gebruiken in mijn dagelijkse praktijk? Otlis Sampimon (Zoetis): Die ‘blackbox’ moet open! Voor dierenartsen is de data die een melkrobot produceert nog meer een blackbox dan dat het voor de melkveehouder is. Juist die data is een belangrijke informatiebron om te koppelen aan de veterinaire kennis van een dierenarts. Het is in het belang van de individuele melkveehouder dat de dierenarts gerichte adviezen kan geven voor verbetering van zijn bedrijf. De training is hier zeer in geslaagd en ook gewaardeerd door de deelnemers, waardoor we diverse herhaaltrainingen al hebben ingepland. 5 Door middel van de training wordt inzicht gegeven in welke informatie er op de veehouders af komt als het gaat om uiergezondheid en het monitoren hiervan. Wat is nu MDi, geleidbaarheid, melktoestemming en melkinterval? En hoe werken deze samen in relatie tot uiergezondheid? De trainingen dragen bij aan meer kennis bij die personen die bij u op het erf komen, om u nog beter te kunnen ondersteunen in het maken van juiste beslissingen voor uw bedrijf, zowel op de korte als op de lange termijn. Vraag gerust of uw dierenarts ook al getraind is door DeLaval. Zo niet dan informeren wij hem/haar graag! Otlis Sampimon tijdens een van de DeLaval trainingen voor dierenartsen

Wat zeggen onze klanten? Met de VMS V300 500 liter meer melk per dag Eind 2018 is Emmanuel Bouvier als 2e veehouder in Wallonië begonnen met het melken met de VMS V300. Emmanuel was mee op een bezichtiging in Nederland en raakte daar onder de indruk van de prestaties van de nieuwe V300. Het snelle aansluiten in combinatie met het snelle melken waren twee belangrijke redenen om zijn VMS Classic om te ruilen. Op de VMS Classic werden 85 koeien gemolken. Deze Classic in Feed First opstelling wist dagelijks 190 melkbeurten te behalen en daarmee 903.000 kg melk over een compleet jaar. Indrukwekkende cijfers omdat het ook nog in combinatie is met weidegang. Na de overstap naar de V300 is het aantal koeien gegroeid naar bijna 95 en wordt er dagelijks rond de 3.000 kg melk gewonnen. 1 op 1 uitwisselbaar "Het omruilen van de VMS Classic voor de V300 verliep soepel. Alleen de melkleiding en de wateraansluiting moesten worden aangepast", vertelt Emmanuel. "Zonder al te veel vertraging werden de koeien gemolken in de nieuwe robot." 20 melkbeurten extra per dag Nauwkeurig en snel aansluiten, intensievere speenreiniging en ook nog eens snel melken resulteert in een melktijd van 5 minuten 40 seconden voor ruim 14 kg melk. "De VMS V300 melkt per bezoek niet alleen méér, maar ook nog eens 30 seconden korter en dat geeft ons de ruimte om totaal 20 melkbeurten per dag extra te realiseren. Door toepassing van de Clover tepelvoering in combinatie met het sneller melken in de VMS V300 is de gemiddelde melksnelheid 0,5 kg/ minuut hoger in vergelijking tot de VMS Classic". Naast de melktechnische zaken valt het Emmanuel ook op dat de reiniging van de robot intensiever en sneller is geworden. "Het sprayen van de spenen levert volgens mij een besparing op van 10% in dipmiddel en het resultaat is zeer nauwkeurig per speen." Ambities bijgesteld Met nog een paar dagen te gaan in het eerste kwartaal staat de teller op bijna een kwart miljoen kg melk. De doelstelling voor 2019 is bijgesteld naar het leveren van 1 miljoen kg melk en Emmanuel ziet dat als een haalbaar doel. "Alles bij elkaar zijn wij zeer tevreden dat we de overstap naar de VMS V300 hebben gemaakt." 6

Goede ventilatie – een absolute noodzaak Afgelopen zomer hebben we heel wat meegemaakt met een ontzettend lange warme periode. Niet alleen de mussen vielen van het dak, maar ook de koeien hadden het er zichtbaar moeilijk mee. De lichaamstaal van de koe spreekt hierbij duidelijke taal; meer koeien zullen staan omdat ze de hitte af willen geven aan de omgeving, meer drinken, minder eten en sneller ademen. Sneller ademen Vooral het sneller ademen is een uitstekende graadmeter van het niveau van hittestress. Doe zelf de check (zie kader) Goede ventilatie Door de toenemende productieniveaus van de koeien zijn onze koeien zelf al kachels geworden. Een lacterende koe kan wel tot 1.900 Watt warmte per uur produceren en dat zal ze kwijt moeten. Met de oplopende omgevingstemperaturen en de hoge luchtvochtigheid in de Benelux is dat niet altijd gemakkelijk. Door goed te ventileren wordt overtollig vocht afgevoerd en worden de koeien afgekoeld. En dat is dus niet alleen in de zomer noodzakelijk. Efficiënt ventileren Met snelheidsregeling door middel van een frequentieregelaar kunnen ventilatoren volledig automatisch geregeld worden. Hierbij draaien de ventilatoren naar wat er op dat moment nodig is en bespaart u op het stroomverbruik. Combinatie van snelheidsregeling met een slimme aansturing met de BSC of TKR1 zorgt voor een uiterst efficiënt systeem dat het vee het perfecte klimaat biedt het hele jaar door. Cow Cooling - van ventileren naar ECHT koelen DeLaval ventilatoren werken met het principe van horizontale ventilatie voor luchtverversing en directe koeling Ademhalingscheck (Gedurende 20 seconden tellen en dat keer 3 doen)  40 tot 60 ademhalingen per minuut is normaal voor koeien  Boven de 60 ademhalingen staat gelijk aan 39°C lichaamstemperatuur  Boven de 70 ademhalingen krijgen de koeien het moeilijk  Bij 80 ademhalingen is er sprake van ernstige hittestress Dit unieke systeem combineert sensorgestuurde sproeiers met luchtstroom  Stimuleert het koeverkeer bij automatisch melken  Voorkomt de teruggang in melkgift  Verhoogt de voeropname op warme dagen  Bespaart op stroom en water Met volautomatische sturing op temperatuur-/ luchtvochtigheidsindex 7

Melken met 8 DeLaval VMS V300 en maximale weidegang “We willen straks met de DeLaval VMS V300 kunnen leveren waar een steeds veranderende markt om vraagt” Naam: Elze Jellema Plaats: Smallebrugge - NL Als robotmelkers van het eerste uur weet Elze Jellema uit Smallebrugge als geen ander wat de voordelen zijn, maar ook waar je tegenaan kunt lopen in combinatie met automatisch melken. Met deze kennis is zij begonnen aan de visie "op weg naar 2040". Het melkplein waar de 8 VMS V300 melkrobots van DeLaval in een halve cirkel komen te staan, maakt het mogelijk om in te spelen op de maatschappelijke wensen en prioriteiten en om flexibel te zijn bij veranderende economische omstandigheden. “We willen straks kunnen leveren waar een steeds veranderende markt om vraagt.” 25 jaar automatisch melken 25 jaar lang is er gemolken met robots die tussen de koeien geplaatst waren. In de nieuwe opzet is de keuze gemaakt om het melksysteem centraal binnen de bedrijfsgebouwen te plaatsen en komen de koeien náár het melksysteem toe. Dit past in de huidige tijd van efficiëntie, inzetten van 8 vreemde arbeid, planmatig werken, minder fysieke arbeid maar vooral met veel werkplezier boer blijven. Thema’s als weidegang, biodiversiteit, grondgebondenheid, eiwit van eigen bodem (VLOG melk/GMO vrij), gesloten bedrijfsvoering, maar ook het kunnen inspelen op gescheiden melkstromen met duidelijke track&tracing worden genoemd om de komende 25 jaar het bedrijf te kunnen voortzetten. Om te kunnen leveren wat de markt vraagt is het van belang om je bedrijf zo in te richten dat je flexibel bent om te kiezen aan welke melkstroom je mee kunt doen en mee wilt doen. Zuivelondernemingen springen met concepten als VLOG melk (zonder gentechniek) en PlanetProof in op ontwikkelingen in de markt. Volledige weidegang is een voorwaarde en de uitdaging is om automatisch melken met weidegang zo toe te passen met onder aan de streep een goed resultaat. Aan de keukentafel in Smallebrugge kijkt Elze Jellema samen met Jan Galema van ASP Noard naar de tekening Elze Jellema neemt samen met Jan Galema van DeLaval dealer ASP Noard de laatste tekening door waarop de contouren van het project duidelijk beginnen te worden. Ze hebben er zin in om het plan dat zorgvuldig is onderbouwd binnenkort te gaan realiseren. Centraal melken met een automatisch melksysteem - of in dit geval meerdere De 8 DeLaval VMS V300 melkrobots komen in een halve cirkel te staan met aan de ene kant de wachtruimte met te melken koeien en aan de andere kant een terugloop voor de gemolken koeien. De koeien komen als groep uit de weide of stal en worden vervolgens gemolken. Na het melken gaat de groep als complete groep terug naar de weide om zo ruim 20 weideuren per dag te realiseren. In de zomermaanden kunnen koeien het ruwvoer volledig opnemen uit weidegras. De melk wordt vervolgens in 4 seconden teruggekoeld naar 3 graden en wordt opgeslagen in één van de twee silotanks. De ingebouwde warmteterugwinning van de koelapparatuur zorgt voor verlaging van de energiekosten.

Hoge productie per koe niet leidend Vanuit de beschikbaarheid van je middelen bepaal je de strategie voor je bedrijf afgestemd op de vraag uit de markt. Elze noemt de investering in twee koeltanks als voorbeeld waarmee eventueel kan worden ingespeeld op twee melkstromen binnen het bedrijf. Of de mogelijkheid om te schakelen naar vrij koeverkeer en traditioneel ‘robotmelken’ toe te passen voor een hogere melkgift en een hoger aantal melkbeurten per koe. De ruimte op het systeem geeft die flexibiliteit om te schakelen. Koeien melken met een automatisch melksysteem in combinatie met maximale weidegang is in Nederland nog nieuw maar in landen als NieuwZeeland en Ierland wordt dit reeds toegepast. Sinds 2013 bijvoorbeeld worden de koeien van Alvin Reid al gemolken in een soortgelijke opstelling (zie kader). Met dit systeem van "centraal melken" ontstaat er grote flexibiliteit in wat aan het voerhek wordt gegeven en is het daarmee kostprijstechnisch aantrekkelijk. Het bezoekgedrag van de koeien is niet meer leidend, in de wintermaanden kan simpel voor bijv. een TMR rantsoen worden gekozen. Op de vraag waarom is gekozen voor DeLaval V300 in combinatie met dit concept antwoordt Elze: “De units draaien volledig onafhankelijk van elkaar en de onderliggende melktechnische insteek van DeLaval met o.a. de visie op vacuüm per robot past bij het beeld hoe wij koeien willen melken. Deze kernwaarde heeft uiteindelijk voor mij de doorslag gegeven. In dit plan is het belangrijk dat we koeien goed en snel melken voor capaciteit, maar ook voor minder werk met aandachtkoeien." Klaar is ook echt klaar De boerderij is een super omgeving waar mensen met behulp van protocollen met veel plezier kunnen werken. En op het moment dat de laatste koe is gemolken is het werk klaar en kan iedereen naar huis. 1 8 Wachtruimte 2 3 4 5 Separatie Terugloopgang Stal Detailtekening van het melkplein met de opstelling van de 8 VMS V300 melkrobots Werken volgens praktische protocollen met een eenvoud in processen en planning biedt ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het eenvoudig kunnen schakelen als de economische omstandigheden erom vragen en Al sinds 2013 succesvol met automatisch melksysteem en maximale weidegang in Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland is een van de landen waar maximale weidegang de standaard is. Dat maximale weidegang in combinatie met automatisch melken kan bewijst melkveehouder Alvin Reid sinds 2013. Wat vooral opvalt is de opstelling van de 6 DeLaval VMS melkrobots. Deze staan in een halve cirkel met daarvoor een ronde wachtruimte. Nadat de koeien zijn gemolken lopen ze terug naar de weide. daarnaast de controleerbaarheid van je totale bedrijfsproces kenmerken dit "centraal melken"-concept. In juli 2019 hoopt Elze Jellema de V300's in bedrijf te stellen 6 7 Weide Deze wijze van ‘Centraal melken’ kan worden toegepast met groepen of zoals Alvin Reid het toepast in een ABC-grazing concept. Door op verschillende momenten op de dag opnieuw vers gras aan te bieden komen de koeien naar het centrale plein om te worden gemolken (bij melkpermissie) of door te lopen naar de nieuwe weide. Dierwelzijn, hoge capaciteit, arbeidsefficiëntie en toch vasthouden aan het concept van maximale weidegang en voor lage voerkosten kenmerken dit systeem. 9

Niet gewoon schoon maar Milk Ready Get Milk Ready We focussen op uw melk, niet alleen op reinigingsmiddelen We willen u verzekeren van de optimale prestaties van zowel onze melkapparatuur als reinigingsmiddelen. We zorgen ervoor dat ze grondig worden getest en begrijpen volledig hoe deze combinaties het best samen kunnen werken onder verschillende omstandigheden. Met deze kennis kijken we niet naar één punt in het melkproces, maar naar het grote plaatje: van reinigingsmiddelen en water tot reinigingsroutines, service en training. Kortom, met DeLaval is uw melksysteem niet gewoon ‘schoon’, maar klaar voor de volgende melkbeurt met de hoogste kwaliteit melk. Oftewel Milk Ready. Milk Ready, wat kan u tegenwerken? Het klinkt misschien vreemd, maar water en melk zijn de twee dingen die ervoor kunnen zorgen dat u niet Milk Ready bent. Zo herkent u problemen: Eiwitten: Op apparatuur kunt u dit herkennen aan de regenboogachtige kleuren Vetten: Resten herkent u als een zichtbaar en voelbaar vettige laag in de installatie Mineralen: Mineraalaanslag heeft een poederachtig aanzicht en geeft een rode of oranje schijn, afhankelijk van het type Biofilm: Deze complexe mix van microorganismen is moeilijk te verwijderen met een standaard reinigingsroutine Wat zeggen onze klanten? Factoren die een belangrijke rol spelen in een succesvolle reinigingsroutine: d i M e g i Een van de factoren uitgelicht Mens: Onze ToerBoertiekers helpen u graag het meest passende reinigingsmiddel voor uw bedrijf te selecteren en te adviseren bij de juiste dosering. Ze zorgen ervoor dat uw voorraad op peil blijft en geven advies over de opslag. Onze servicemonteurs zijn opgeleid om uw reiniging te controleren en de dosering en andere reinigingsfactoren te optimaliseren, toegespitst op uw melkwinningsapparatuur. Het is belangrijk dat u als veehouder regelmatig de reinigingsresultaten en installatie controleert. Ook moet gezorgd worden voor een correcte opslag en tijdige vervanging van reinigingsmiddel. Wij helpen u graag! Melkveebedrijf Cocquyt Melkveebedrijf Lavrijsen Landegem, België "Ik gebruik de reinigingsmiddelen van DeLaval al vijf jaar. Elk product wordt op tijd geleverd door de ToerBoertieker. Daarnaast zorgt de servicemonteur voor de juiste instellingen van mijn melkwinningsapparatuur. Mijn installatie blijft hierdoor in goede staat en ik heb ook geen last van zwarte rubberresten. Het kiemgetal is steeds tussen 4 en 8 en het coligetal is minder dan 10. Ik heb ook nog nooit last gehad van chloorresiduen." 10 Reusel, Nederland "Ik streef altijd naar de hoogste melkkwaliteit. Vroeger kocht ik mijn reinigingsmiddelen bij een ander bedrijf, maar ondervond ik steeds problemen met zwarte neerslag en kristallisatie aan het eind van de houdbaarheidsdatum. Toen ik veranderde naar C-AlkaClean van DeLaval waren deze problemen snel verdwenen. Het is het niet waard om de kwaliteit van je melk te riskeren voor een klein prijsverschil tussen reinigingsmiddelen." B l e d w n e g e T u a t i M t d j e r a W n e s p r u T e m r

De ToerBoertieker Onze ToerBoertiekers - dagelijks op weg voor u Onze ToerBoertiekers zijn dagelijks op weg, voorzien van alles wat u op of rond uw bedrijf nodig hebt. Voorzien van praktisch advies rond reiniging, uiergezondheid, voedingssupplementen, klauwgezondheid, koecomfort, erf- & stalgereedschap en werkkleding. Deze rijdende winkel brengt een periodiek bezoek aan uw bedrijf, dus u hoeft de deur niet meer uit en uw voorraad wordt optimaal bijgehouden. Steeds opnieuw wordt u als melkveehouder uitgedaagd om een hoger kwaliteitsniveau te bereiken op uw bedrijf. De ToerBoertieker is specialist op het gebied van uiergezondheid, reiniging, klauwgezondheid, kalveropfok en stalomstandigheden. De ToerBoertieker denkt graag met u mee door het geven van het juiste advies voor uw bedrijf. Daarbij combineert hij/zij preventieve maatregelen met het leveren van de beste producten. Met een vrachtwagen vol artikelen en een uitgekiende route komt hij/zij regelmatig bij u langs DeLaval ToerBoertiek(er)  Zeer uitgebreid assortiment  Regelmatige levering  Voor elke veehouder  Geen voorrijtarief  Praktisch en vakkundig advies Wilt u ook bezocht worden? Geen dag zonder uw verbruiksgoederen zitten? Elke route persoonlijk advies, een ruim assortiment aan kwaliteitsproducten en nieuwe acties? Neem dan contact op met uw DeLaval dealer of vul het formulier in op onze website: www.delaval.com/toerboertiek 11

Voer aanschuiven en VERVERSEN DeLaval OptiDuo™ voeraanschuifrobot Regelmatig het ruwvoer terugs beter bereikbaar voor de koeie ook graag vreten. OptiDuo doet meer. Hij mengt h het voerhek. Dit betekent aantr betere voeropname tot gevolg Familie Vader K Aduard (N Melkt 17 VMS me "Jersey in het ru OptiDuo De eerst de opna per koe het versc omdat d samenge weer zijn een stuk Kor Kru Rasquert 190 melk Melkt in "Ik heb v aangesc besparin komen. extra pe Vroeger halve ’s per nach Daardoo OptiDuo moeten Kijk op www.d of scan over de van der 12

s e h tr g e K (N 7 e u o st a e sc d ge jn k u rt lk n v c n E e r ch o o n p d n e r schuiven naar het voerhek maakt het wel en, maar wil nog niet zeggen dat ze het Klanttevredenheid door... ...grote hoeveelheden voer, ongeacht welk type... het voer terwijl hij het terugschuift naar trekkelijker voer voor de koeien, wat een g heeft en dus meer melk. e Van der Vis Kor en zoon Thijs (NL) 75 Jersey koeien met elkrobots koeien zijn beperkt in hun voeropname. We zitten ruim uwvoer. Een belangrijke reden voor de aanschaf van o was dus de voeropname zo hoog mogelijk te krijgen. ste weken merkten we nog niet zo veel, maar toen vloog ame omhoog van 10 à 10,5 kg DS naar 11,5 à 12 kg DS per dag, oftewel 15% meer DS opname. Wij verklaren schil omdat er ook ’s nachts aangeschoven wordt en de OptiDuo het voer ook ververst. Het voer wordt niet gedrukt en verstikt dus niet. OptiDuo zorgt dat het voer n frisse geur krijgt. Daarnaast zorgt OptiDuo ook voor k arbeidsgemak." uizenga rt (NL) lkkoeien incl kalfkoeien n een 2 x 15 Rapid Exit vorig jaar de OptiDuo chaft vanwege arbeidsng en in de hoop dat er meer melk van de koeien zou En ja hoor, in de eerste paar weken molk ik 1,5 liter er koe per dag. r drukte ik het voer aan met een trekkerband, benachts natuurlijk. Nu gaat de OptiDuo er ook 10 keer ht langs en wordt het voer mooi luchtig opgegooid. or stijgt de voeropname en dus ook de melkproductie. o bevalt hartstikke goed, hij had hier 10 jaar eerder zijn." ...en verversen van voer, wat koeien opnieuw naar het voerhek lokt... p delaval.com/optiduo n de QR-code voor een filmpje e ervaringen van Kor en Thijs r Vis en Kor Kruizenga ...met als uiteindelijk resultaat MEER MELK 13

De unieke kenmerken van TM VMS V300 DeLaval PureFlowTM DeLaval InSightTM DeLaval InControlTM DeLaval InService™ All-Inclusive Plus Meer informatie over DeLaval VMS V300 bij uw DeLaval dealer 14

Waarom wachten met kopen als u nu al kunt leasen? Door te leasen beschikt u direct over de nieuwste apparatuur zónder meteen de hele investering te doen of hiervoor te moeten sparen. Er wordt vervolgens in termijnen betaald. U kiest dit met als doel om het eigendom te verkrijgen. Budgetteren wordt gemakkelijker en u maakt gebruik van de nieuwste apparatuur en bedrijfsmiddelen. Daarnaast behoudt u uw financiële middelen voor dat wat echt belangrijk is, namelijk: ONDERNEMEN Wat is lease? Lease is een (zakelijke) vorm van financieren. Het is vergelijkbaar met lenen, maar lease heeft meestal betrekking op een bedrijfsmiddel. Om het te kunnen leasen moet een bedrijfsmiddel over het algemeen roerend zijn. Bij lease is financiering tot 100% van de investering mogelijk, inclusief installatie en opleidingskosten. U kiest zelf voor een leaseperiode, oftewel looptijd. Deze is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel, het bouwjaar en de geschatte economische levensduur. Tijdens de looptijd betaalt u lease in termijnen en ligt het rentetarief de gehele periode vast. DeLaval biedt u de volgende leasevormen: Financial Lease/Huurkoop  Het bedrijfsmiddel komt op uw balans  U bent direct de economisch eigenaar  U kunt de investering spreiden over termijnen  Mogelijk fiscaal voordeel*  U kunt mogelijk de BTW mee financieren *Vraag dit altijd na bij een accountant Financial Lease in combinatie met een DeLaval InService All-Inclusive Plus contract  Alle voordelen van financial lease gecombineerd met de direct gerelateerde onderhoudskosten en kosten voor verbruiksartikelen  Altijd up-to-date: vermindert operationeel risico bij storingen, u doet geen grote investering vooraf en maakt toch gebruik van de nieuwste bedrijfsmiddelen  Een op maat gemaakt financieel plaatje voor de financieringskosten, onderhoudskosten én verbruiksartikelen  Geen verrassingen achteraf Leasen - het is niet “of/of”, maar juist “en/en” Melkveehouderijen investeren weer meer dan voorheen. Niet op één onderdeel, maar juist op meerdere zaken. Uw bedrijf heeft bijvoorbeeld een nieuwe melkrobot nodig, maar de tractor is ook aan vervanging toe. Het lijkt er dus op dat u moet kiezen. Óf een nieuwe melkrobot kopen, óf de tractor vervangen. Allebei is misschien wel mogelijk, maar in dat geval moeten financiële middelen worden aangesproken. In een economie waar snelheid en dynamiek voorop staan, kunnen bedrijven al snel hun voordeel halen uit het aangrijpen van kansen zodra zij zich voordoen. Lease kan daarbij een oplossing bieden. We kunnen lease realiseren voor roerende goederen zoals VMS melkrobots, melkkoeltanks of de OptiDuo voeraanschuifrobot Meer weten over de mogelijkheden van leasen? De DeLaval dealer bij u in de buurt vertelt u graag meer over de mogelijkheden en kan een voorstel maken dat past bij uw bedrijf Lease bij DeLaval wordt ondersteund door De Lage Landen 15

Wat zeggen onze klanten? V300 en Classic - een mooie combinatie Melkveebedrijf Braakman in Dalfsen melkt sinds oktober 2018 de koeien met een VMS V300 naast een VMS Classic uit 2010 De ruim 120 koeien met een jaarproductie van 11.400 kg worden in 1 groep gemolken en kunnen zelf kiezen door welke VMS ze gemolken willen worden Op het moment dat we Henri (li.) en Dirk (re.) Braakman spreken schijnt het zonnetje volop en zijn ze druk bezig met landwerk. Dirk is normaal iets meer tussen de koeien en Henri is wat vaker op het land te vinden. Samen bewerken ze ruim 50 ha land en alleen voor het inkuilen komt de loonwerker met de opraapwagen. De kuil aanrijden doen ze zelf. In 2010 is de stal verbouwd en zijn er twee VMS melkrobots op het bedrijf gekomen. Zien is geloven Tijdens een onderhoud kwam de nieuwe VMS V300 ter sprake. De VMSmonteur van Alfa Melktechniek was enthousiast en volgens hem was deze V300 ook wel iets voor hun bedrijf. Het mooie was ook dat de V300 samen kon werken met de Classic. "Dus eerst 1 robot vervangen was niet eens zo’n rare gedachte", vertelt Henri. Na het bijwonen van een potentiële dag waren ze overtuigd. Het snelle aansluiten gaf vooral de doorslag. 16 Binnen 5 uur omgewisseld Op de dag van het omwisselen waren er misschien wel wat meer mensen aanwezig dan nodig, maar iedereen was benieuwd naar de V300. Door een goede voorbereiding en planning door dealer Alfa Melktechniek was de stilstand zeer kort en liep ruim 4 uur later de eerste koe de VMS V300 binnen. Zonder inleren of wat dan ook werd de koe supersnel aangesloten. V300 en Classic - een mooie combinatie Nu 6 maanden later ervaren beide broers dat er naast het sneller aansluiten en een kortere melktijd nog wel meer voordelen zijn. Het 2 x per dag schoonmaken van de camera is verleden tijd, een koe inleren doen ze niet meer en ze zien dat de VMS V300 een stuk rust en ruimte geeft. Een vaars melken ze de eerste 1-2 keer in de VMS V300. Voor de Classic stellen ze ‘automatisch inregelen’ in en ze hebben er geen omkijken meer naar. 300 liter extra en 2 uur minder melken Gemiddeld zijn er 10-20 melkingen meer per dag en weet de VMS V300 ongeveer 300 liter extra te leveren in minder tijd. De V300 heeft 2 uur meer vrije tijd dan de Classic. Maar beide broers zijn ook super tevreden over de VMS Classic die sinds de V300 er is ook beter is gaan presteren. Ze werken perfect naast elkaar in 1 systeem. Ervaar de V300 in de praktijk Voor de beide broers was het zien van de VMS V300 in de praktijk belangrijk in het overtuigd raken van de kwaliteiten van de nieuwe melkrobot. Melkveebedrijf Braakman is een van de bedrijven waar geïnteresseerde veehouders naar toe kunnen om kennis te maken met de VMS V300. Informeer bij uw dealer voor de eerstvolgende mogelijkheid bij u in de buurt.

DeLaval InService™ All-Inclusive Plus Met de introductie van de VMSTM geïntroduceerd. Kiest u voor het DeLaval InServiceTM V300 zijn nieuwe servicecontracten All-Inclusive Plus contract, dan leveren wij technische ondersteuning, onderhoud, originele onderdelen en verbruiksgoederen tegen een vooraf afgesproken prijs. U bent ervan verzekerd dat alle elementen van uw V300 op elkaar zijn afgestemd; van perdiodiek onderhoud tot reinigingsmiddel, van tepelvoeringen tot olie, van vacuüminstellingen tot speendesinfectie en alles wat daarbij hoort. Met als doel meer melk van een betere kwaliteit. U kunt zich richten op de essentiële zaken in uw bedrijfsvoering, in de wetenschap dat, elke keer als de melkbekers worden aangesloten, uw systeem naar verwachting presteert. Alles inbegrepen Op maat gemaakt Maximale zekerheid Ontzorgen Preventief onderhoud Correctief onderhoud Ondersteuning op afstand en op locatie Originele DeLaval onderdelen Melkkwaliteit Tepelvoeringen Reinigingsmiddel Speendesinfectie Melkfilters en olie Optimale melktechnische prestaties Vooraf afgesproken kosten 17

DeLaval Minder speentepelvoering U hoeft niet te kiezen tussen hoge prestaties of teder melken, de Clover tepelvoering biedt beide. Tot 12% minder uierontsteking* Tot 5% meer melk** Geen stootrandringen** Geen luchtzuigen** Teder Tot 10% hogere melksnelheid** * Gegevens universiteit van Kiel. Resultaten kunnen afwijken en zijn niet bindend. ** Gegevens testbedrijven. Resultaten kunnen afwijken en zijn niet bindend. Betere speengezondheid* * vereelting* Nieuwe telg in het Clover assortiment Veel klanten ervaren inmiddels de voordelen van de Clover tepelvoering. We hebben een nieuwe Clover tepelvoering toegevoegd aan het assortiment, de Clover 20M-ST voor VMS. Dirk Van de Keere Lochristi, België Ook deze DeLaval Clover tepelvoering kenmerkt zich door het unieke Clover ontwerp. De Clover 20M-ST is uitermate geschikt voor veestapels met gemiddelde tot kleinere spenen. "Iedere melkveehouder die vandaag andere tepelvoeringen moet plaatsen zou nog eens goed moeten nadenken en de DeLaval Clover tepelvoering op zijn minst moeten proberen. Ik zal bij de Clover tepelvoering van DeLaval blijven, want die brengt mij alle dagen geld op!" Kijk op www.delaval.com/clover voor een filmpje over de ervaringen van Dirk Van de Keere 18 Om goed te kunnen melken moet de tepelvoering zijn afgestemd op uw wensen, uw installatie en de veestapel. Om dit te kunnen bepalen kan onder andere een speenmeting worden uitgevoerd. Vraag uw servicemonteur om advies of ga naar www.delaval.com/tepelvoeringadvies en vul het contactformulier in voor een speenmeting op uw bedrijf Wat zeggen onze klanten

Het behouden van melkkwaliteit direct na het melken Er is niets zo frustrerend om als veehouder een hoge kwaliteit melk te leveren vanuit uw melkinstallatie, om vervolgens te constateren dat uw koeling en/of opslag uw ambities niet kunnen ondersteunen. De DeLaval Compact Water Chiller CWC koelt uw product binnen enkele seconden na het melken “in flow” terug tot de gewenste temperatuur. De CWC is er voor iedereen, voor het bedrijf met 1 melkrobot tot aan de grootste melkstal. Onderhoudskoeling wordt tevens uitgevoerd door de CWC. Zo houden wij uw installatie eenvoudig en beheerst u het gehele koeltraject vanuit een CWC-unit. Koeltijden De bewaartemperatuur van melk moet voor een minimaal zuurtegraad-, colien kiemgetaleffect altijd tussen 2°C en 4°C worden gehouden. Tussentijds opwarmen van de melk tot boven de 4°C zal leiden tot melkbeschadiging en ongewenste bacteriegroei. Ons advies, zo snel mogelijk bij voorkeur “in flow” koelen met als resultaat een stabiele lage product-bewaartemperatuur. Meerdere melkstromen of productopslaglocaties Een CWC-unit kan meerdere melkstromen of koeltanks tegelijk aan. Via ons unieke “Dual Cooling” (DC) systeem schakelt de CWC volautomatisch tussen verschillende koeltanks en individuele koelbehoeften. Tevens kunt u de CWC tegelijk inzetten voor uw koelhuis om bijvoorbeeld uw kaas te bewaren. U vindt onze CWC van slagerij tot boerderij, maar ook in ijsproductie en industrie. Oprechte duurzaamheid Onze CWC is “built to last” en kenmerkt zich doordat alle koude en warmte via foodgrade Glycolwater efficiënt wordt getransporteerd. Door intern in 2 trappen te koelen bespaart u nog eens 10% op uw energie. Onze duurzame CWC-oplossingen zijn gepatenteerd en vindt u daarom als klant alleen bij uw gecertificeerde DeLaval dealer. Koeltankcombinaties Elke koeltank kan worden gecombineerd met de CWC, Dual Cooling is op elke DeLaval koeltank mogelijk en veelal ook probleemloos toepasbaar op andere merken koeltanks. Warmtepomp De CWC is niet alleen uw eigen koelcentrale, maar ook uw warmteproducent. Alle warmte die wordt onttrokken vanuit de aangesloten gebruikers, wordt binnen de CWC al standaard teruggewonnen. Uw CWC werkt als warmtepomp met uw eigen melk als warmtebron. Met de CWC zet u de juiste stap om te komen tot een aardgasvrij bedrijf. U kunt de CWC zonder problemen direct in de openlucht plaatsen. Warmteopslag Teruggewonnen warmte kan worden ingezet als voeding naar een DeLaval boiler, maar kan ook voor woonhuisof andere ruimteverwarming gebruikt worden. Platenwisselaar Voor een snelle uitwisseling van koude en warmte zijn hoogwaardige wisselaars nodig. Platenwisselaars geven nog altijd het hoogste rendement. DeLaval levert altijd een passende platenwisselaar voor elke situatie. Altijd online voor maximale controle CWC en bronwater voorkoeling De CWC is uitstekend te combineren met bronwater (voor)koeling. U bespaart hier al snel 50% op uw koelkosten. Het draait immers allemaal om u Met de CWC heeft u altijd zelf de controle. Het systeem is volledig op afstand via PC of mobiel te monitoren. U heeft daarmee inzicht in de prestaties van uw eigen CWC. CWC15, klein formaat, grote prestaties CWC30, efficiënt koelen in 2 stappen CWC, uw koude- en warmteleverancier 19

Wat zeggen onze klanten Yves Saelens melkt sinds de renovatie van zijn melkstal 2 uur korter per dag. Ook de uiergezondheid van zijn melkveestapel is erop vooruitgegaan. Yves is nog steeds heel tevreden met de keuze die hij bijna 2 jaar geleden heeft gemaakt. Naam: Yves Saelens Plaats: Beernem - België Aantal melkkoeien: 60 Melksysteem: 2 x 7-stands 40 graden Flexstal Op het bedrijf worden 60 koeien gemolken, overwegend Holstein met ca 25% Swiss Brown erin. “Dat verklaart de relatief hoge gehaltes en de goede vruchtbaarheid”, geeft Yves aan. De gemiddelde jaarproductie ligt op 9.500 kg, het vetgehalte is 44% en eiwit 36,5%. Naast melkvee worden er nog wat aardappelen verbouwd. Een paar dagen per week begeleidt Yves ook een aantal zorgklanten van een naburige psychiatrische kliniek. “We hadden voorheen een tandem”, begint Yves zijn verhaal. “In 2001 hadden we nog een gemengde veestapel en nogal wat koeien molken langzaam uit. Dan is een tandem een zeer goede oplossing. We hadden naast melkvee ook een vleesveetak, vandaar de potstal. Geleidelijk aan ben ik me meer gaan richten op selectie en werd de productie en melksnelheid hoger. Toen het quotum werd afgeschaft kon ik wat meer melken en ben ik volledig overgeschakeld op melkvee." "De melktijd werd echter gaandeweg langer. Koeien kwamen niet makkelijk naar binnen en ik stond een groot deel van de tijd te wachten op het uitmelken van de koeien. Toen heb ik David Van Eynde, mijn DeLaval dealer, gevraagd of er oplossingen waren om de melktijd te verkorten. Ik sta er helemaal alleen voor op het bedrijf en ik hecht ook veel waarde aan een sociaal leven.” 20 Verschillende mogelijkheden werden bekeken. Robotmelken zag Yves niet zitten vanwege de potstal. De tandemmelkstal 2 x 3 ombouwen tot een 40 graden visgraat type Flexstal bleek de beste oplossing. Renovatie zonder verbouwing “De afmetingen van de stal lieten het toe om zonder problemen een 2 x 7-stands Flexstal in te bouwen. In feite kan ik er ook nog een 2 x 8-stands van maken maar dan moet ik de inloop wat aanpassen. Dat ik helemaal niets hoefde te verbouwen, gaf voor mij de doorslag.” De renovatie viel prima mee. Van tevoren werd al een heleboel apparatuur gemonteerd terwijl er gewoon kon worden doorgemolken. Gedurende 1 week aan één kant melken en daarna in de 2 x 7. Waar hij eerder bijna 5 uur per dag molk, melkt Yves nu nog een kleine 3 uur, schoonmaken inbegrepen. Een deel van de bestaande apparatuur is omgezet. De melkleiding is vervangen door een grotere diameter en de reinigingsautomaat werd vernieuwd. Uiergezondheid en koecomfort in de plus “Wat ik niet had verwacht is dat ik nu ook minder vaak uierontstekingen heb. Mijn celgetal is nu 150.000, dat was vroeger meestal rond de 250.000. Ik heb daardoor ook aanmerkelijk minder kosten voor medicijnen, veearts en minder dumpmelk. Een goed celgetal met een potstal kan dus wel degelijk als je maar voldoende stro gebruikt en de stalmest niet te lang laat zitten. Aan het melken tussen de achterpoten door moest ik even wennen maar het bevalt prima. Ik hoef minder ver te reiken dan voorheen." De vloer in de melkstal werd voorzien van looprubber waardoor de koeien makkelijker binnenkomen en comfortabel staan. De nieuwe warmteterugwinning op de koeltank zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en door de nieuwe reiniging is het waterverbruik niet veel hoger dan in de vroegere installatie. “Ik ben heel tevreden met het resultaat. Met beperkte kosten en zonder verbouwing kan ik weer vele jaren vooruit en sta ik 2 uur minder per dag in de melkstal. Er komen regelmatig mensen kijken met vergelijkbare plannen. Ik kan deze renovatie met een Flexstal alleen maar aanraden!”

Een juiste voorbehandeling met Biofoam Het draait om melkkwaliteit – een goede voorbehandeling levert resultaat op Melkkwaliteit begint met goed voorbehandelen. Dit is belangrijk voor een vlotte en volledige melkafgifte en een belangrijke stap in de beheersing van uiergezondheid. Voorbehandelen kan op verschillende manieren, met verschillend resultaat. Welke keuze het beste past op uw bedrijf hangt af van uw doelstellingen en uitdagingen. De impact van droog voorbehandelen Stimulatie Reinheid Speenconditie De impact van voorbehandelen met een schuimmiddel Stimulatie Reinheid Speenconditie Droog papier wordt veel gebruikt omdat het gemakkelijk en snel werkt. De stimulatie van de uier is echter beperkt en het heeft maar zeer beperkt invloed op de reinheid van de spenen. De beste resultaten krijgt u wanneer een schuim gebruikt wordt om de spenen te reinigen. De bellen in het schuim zorgen voor extra reinigingskracht, waardoor het vuil vastgehouden wordt in het schuim tot het afgedroogd wordt. Biofoam Plus Het rijke schuim van hoge kwaliteit zal makkelijk vuil verwijderen van de spenen. Daarnaast houdt het de speenhuid, de natuurlijke barrière tegen infecties, in uitstekende conditie. Dankzij de schuimtoepassing is Biofoam Plus economisch in gebruik. DeLaval uierhygiëne – preventie die loont Wat zeggen onze klanten? Onze ToerBoertiekers adviseren u graag over een passende oplossing voor uw bedrijf Albert van Stiphout Veghel, Nederland "Mijn celgetal lag altijd rond de 100 met daarbij diverse coligevallen. Daarom heb ik Biofoam Plus geprobeerd en sindsdien is het celgetal duidelijk gedaald en we hebben minder klinische mastitis. Daarnaast is ook de speenconditie een stuk beter geworden. Het melkfilter blijft zichtbaar schoner. Ik behandel per 4 koeien voor met schuim, maak ze schoon met papier en sluit ze vervolgens aan. In het begin was deze routine wel even wennen, maar het werkt duidelijk beter dan vochtige doekjes. Het verbruik valt reuze mee, schuimen is zeer zuinig in gebruik. Het kost misschien wat meer tijd maar dat is het meer dan waard." René de Klein Langenboom, Nederland "Sinds ik gestart ben met Biofoam Plus is mijn celgetal gedaald van 249 naar 70-80. Voorheen gebruikte ik 1 katoenen doek per 10 koeien. Nu gebruik ik Biofoam Plus en een katoenen doek per 5 koeien. Daarnaast letten we beter op de hygiëne van de handschoenen en worden de ligboxen vaker behandeld. Sinds het gebruik van Biofoam Plus is het filter zichtbaar schoner. Het schuim blijft mooi zitten op de spenen tot aan het afvegen. Het is zeer zuinig in gebruik, ik gebruik slechts 1 volle schuimbeker voor het melken van mijn 90 koeien. Het kost me 10 minuten extra per melkbeurt, maar daarmee bespaar ik een hoop tijd en kosten rond uiergezondheid en heb ik meer plezier in mijn werk." 21

Op het bedrijf Steichen in Dellen (Luxemburg) draait sinds begin 2019 een draaimelkstal van het type PR3100. Dit is de krachtpatser van DeLaval die vooral in Amerika zeer populair is op grote bedrijven als het gaat om capaciteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Naam: Serge Steichen Plaats: Dellen (LU) Aantal melkkoeien: 420 Melksysteem: 50-stands draaimelkstal type PR3100 met TSR sprayrobot Flexibiliteit in de bedrijfsontwikkeling De keuze van de 50 stands buitenmelker is vooral ingegeven door flexibiliteit in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. “Ik heb zeker overwogen om melkrobots aan te schaffen“, vertelt Serge Steichen. “Maar dan moet ik bij iedere uitbreiding van 60 koeien een extra robot aanschaffen. Nu ben ik klaar voor de toekomst wat betreft het melksysteem. Personeel heb ik toch nodig met deze bedrijfsomvang en ik heb oppervlakte genoeg voor mestafzet. Mijn droom is dat later mijn zoon of dochter in het bedrijf komen en ik dan verder kan doorgroeien naar 800 of 1.000 koeien en dat kan met deze melkinstallatie.” “De keuze voor de PR3100 is definitief geworden toen ik met JeanFrançois Rouelle van DeLaval in Duitsland een paar bedrijven heb bezocht. We hebben bedrijven gezien met 3.000 koeien die 3 keer daags melken. Het liep daar als een trein. Hoge capaciteit, comfortabel melken, degelijk materiaal. Ik was onder de indruk van de 75 graden koestand. Hierdoor komen de koeien sneller binnen en verlaten makkelijker het platform. Toen heb ik eigenlijk mijn keuze gemaakt.” 22 DeLaval - een logische keuze Serge Steichen met zoon Jeff Het bedrijf is prachtig gelegen in het heuvelachtige landschap van Luxemburg. Serge Steichen heeft 900 ha in gebruik. Naast maïs en grasland wordt er vooral graan en raapzaad verbouwd. Het melkveebedrijf is de afgelopen 15 jaar gestaag gegroeid tot 420 koeien vandaag. De gemiddelde jaarproductie bedraagt 9.000 liter/koe. Voorheen werd er in een 2 x 10 visgraat melkstal gemolken. Het melken nam 5 uur in beslag en dat was niet langer houdbaar. Uiteindelijk is er een 50 stands PR3100 gebouwd. Een hellende wachtruimte met Hydrodrive opdrijfsysteem, 2 selectieboxen, automatische voetbaden, LED-verlichting, koeborstels en een silotank van 40 kuub met CWC instantkoeling. Het complete plaatje dus.

Comfort voor koe en melker Over de ervaringen tot nu toe is Serge zeer enthousiast. “Als ik het gemak zie waarmee de melkbeurt verloopt en hoe snel na de opstart we de 200 koeien per uur haalden, dan ben ik overtuigd dat ik de goede keuze heb gemaakt. Al na 2 weken melken was de dagproductie met hetzelfde aantal koeien 1.000 liter hoger. Nu hoeven de koeien nog maar maximaal 1 uur te wachten in de wachtruimte voor het melken. Ook voor de melkers is het een wereld van verschil. Een rustige routine, één melker straalt voor en de tweede sluit aan. De koeien staan nu rustig te herkauwen op het platform. Gemiddeld zijn ze na 2/3 van de carrousel uitgemolken. Het celgetal zit op hetzelfde niveau als voorheen tussen de 125 en 140 duizend. Ik voel gewoon dat het goed zit.” Instant koeling zorgt voor onberispelijke melkkwaliteit “Melkkwaliteit is belangrijk en wordt in de toekomst nog belangrijker als we onderscheidend willen zijn ten opzichte van andere gebieden in de wereld. Mede daarom heb ik gekozen voor instant koeling. De melk gaat via de filters door een industriële platenkoeler waar de melk onmiddellijk gekoeld wordt met Glycol van 1 graad. De melk zit binnen de 2 minuten in de silotank van 40.000 liter en heeft een temperatuur van 4 graden. Het kiemgetal is momenteel tussen de 4 en 6. Dat zegt genoeg.“ Toch een robot op het bedrijf Net voor de uitloop van de draaistal staat de TSR, de eerste sprayrobot van DeLaval in de Benelux. “Sprayen of dippen is voor mij essentieel om een goede uiergezondheid te waarborgen,” verklaart Serge Steichen zijn keuze. “Met de TSR spaar ik een persoon uit. Ik ben aangenaam verrast door de snelheid en nauwkeurigheid van het sprayen. Ik heb het sprayresultaat op de spenen getest en elke speen wordt goed gesprayd zonder dat er veel product naast de spenen terechtkomt.” Montage en service Als we vragen waarom hij voor DeLaval heeft gekozen, komt er een wedervraag: “Heb je gezien welke tractoren ik heb en welke auto ik rij? Dan is de keuze voor DeLaval logisch. Ik heb bijna altijd op mijn bedrijf voor kwaliteit gekozen en daar heb ik nooit spijt van gehad. En het feit dat DeLaval in Luxemburg sterk vertegenwoordigd is met melkstallen en robots, betekent dat ik over de service niet hoef in te zitten.” Als we het gesprek willen afsluiten, wil Serge nog een ding kwijt: “De monteurs en technische mensen die deze complexe installatie hebben aangelegd, verdienen een pluim. De montage is strak en netjes afgewerkt, ik ben goed geadviseerd en we hebben zeer goede ondersteuning gekregen bij de opstart. Nogal wat mensen zijn hier actief geweest en hebben hier knap werk geleverd. Dat mag ook wel een keer gezegd worden.” Daar hebben wij verder niets aan toe te voegen... Toch een robot op het bedrijf (hier de TSR op een archieffoto) Instant koeling zorgt voor onberispelijke melkkwaliteit Kijk op www.delaval.com/steichen of scan de QR-code voor een filmpje over de ervaringen van Serge Steichen 23 Wat zeggen onze klanten?

DeLaval flexibele koeborstel SCB Meer dan 3 miljoen koeien profiteren dagelijks van de flexibele koeborstel van DeLaval  Verhoogt het welzijn en de gezondheid van de dieren  Verhoogt de productie van uw veestapel  Bevordert het koeverkeer  Geschikt voor 50 tot 60 koeien Als beste getest! Voor schone en gezonde kalveren - de miniborstel MSB  Stimuleert de bloedsomloop  Creëert rust  Biedt afleiding en vermindert competitiedrang  Eenvoudig in hoogte verstelbaar, groeit met de kalveren mee Deze DeLaval Koerant wordt u aangeboden door: DeLaval en de gezamenlijke DeLaval dealers Nederland: DeLaval BV Oostermeentherand 4 8332 JZ Steenwijk Tel.: België: 0521 537 500 E-mail: info.nl@delaval.com www.delaval.com DeLaval NV Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Tel.: 09 280 91 00 E-mail: delaval.belgium@delaval.com is een geregistreerd handelsmerk van Tetra Laval Holdings & Finance S.A. en DeLaval is een geregistreerd handels- en servicemerk van DeLaval Holding AB. Alle aanbiedingen in deze Koerant zijn geldig tot 1 septmber 2019, mits anders vermeld. Prijzen zijn excl BTW. Wijzigingen voorbehouden. DeLaval Koerant BE-NL_24p/2019_voorjaar

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication