3

Voorwoord Ook de batterij opnieuw opladen? We leven momenteel al meer dan een jaar in een hele bijzondere tijd. De COVID-19 pandemie speelt nog steeds een grote rol in het dagelijks leven. In de komende maanden zal duidelijk worden of de beloofde weg naar de uitgang ook daadwerkelijk kan worden bereikt. Naast de pandemie hebben wij in onze eigen sector ook onze eigen uitdaging: als voedselproducent doorwerken aan een duurzame voedselproductie. Er zijn beperkende factoren voor de agrarische ondernemer in Nederland, België en Luxemburg. Eén daarvan is het agrarische EU-beleid in combinatie met de lokale invulling. Met de Europese Green Deal als routekaart op weg naar een klimaatneutrale economie binnen de Europese Unie. Het agrarisch EU-beleid in combinatie met de lokale invulling, geeft een sterke publieke opinie. De overheid moet een juiste balans zien te vinden tussen huisvesting, economie, natuur en landbouw. Duurzame productie is nodig om aan de balans tussen de ecologische voetprint en de vraag uit de markt te kunnen voldoen. Op weg naar een duurzame economie Er is in de afgelopen periode een stagnatie gekomen in de groei van onze sector. Na een korte opleving na de afschaffing van het melkquotum, is in de afgelopen jaren het aantal melkkoeien gedaald. Schaalvergroting die eigenlijk nodig was om de vaste kosten beter te kunnen spreiden over de liters melk geproduceerd, is niet meer de basis van een standaardbedrijfsvoering zoals het de laatste decennia is geweest. De totale melkproductie is daarentegen wel op niveau gebleven, wat aantoont dat de efficiëntie per koe is toegenomen. Een stap op weg naar een duurzame economie vanuit de landbouw geredeneerd. Positieve zuivelmarkt Wereldwijd is het perspectief van de zuivelmarkt positief. Door de sterke bevolkingsgroei en afname van armoede zien we de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zuivel wereldwijd stijgen. De Beneluxmarkt is hofleverancier als het gaat om het leveren van deze kwalitatief hoogwaardige zuivel wereldwijd. Daar liggen nog steeds de kansen. Agrarische ondernemers zetten stappen Een pandemie, continu veranderende wet- en regelgeving, een kritische consument en de zoektocht naar een duurzame en efficiënte landbouw vraagt veel van ons. Af en toe is het tijd om onze batterij op te laden om weer met een frisse blik naar de toekomst te kunnen kijken. En dat is gelukkig precies wat wij momenteel in de Benelux zuivelmarkt zien gebeuren. Agrarische ondernemers die vooruit willen en volop investeren in hun bedrijfsvoering. Om de volgende stappen te zetten in rentabiliteit, arbeidsefficiëntie, voedselveiligheid en met een scherpe blik op dierenwelzijn. Ervaringen delen Binnen DeLaval en de dealerorganisatie in de Benelux hebben wij niet stilgestaan in de afgelopen periode en hebben we gezien welke behoefte er is ontstaan bij de melkveehouder. Daarom zetten wij onze ontwikkelingscapaciteit en servicegerichtheid volop door met goed doordachte oplossingen die passen binnen bestaande en/of nieuwe bedrijfsvoeringen. 3 Geert-Jacob van Dijk Directeur DeLaval Benelux In deze Koerant nemen wij u mee naar uw collega ondernemers die stuk voor stuk DeLaval oplossingen hebben gevonden, om ze te helpen bij de uitdagingen in de huidige markt. Die hun bedrijfsvoering een "ReCharge" hebben gegeven op het gebied van automatisering, arbeidsverlichting, koecomfort en daarmee tegemoetkomen aan een verduurzaming en efficiëntie in de melkveehouderijsector. Met een volle batterij komt u verder en wij helpen u graag om uw eigen doelen te bereiken. Veel leesplezier gewenst!

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication