0

Koerant DeLaval Uitgave: voorjaar 2021 Melken is mooi, maar robotmelken is nog mooier ReCharge de prestaties van uw melkstal Met Cow Cooling de koe koelen in plaats van de lucht Volg DeLaval Benelux ook op Facebook en YouTube

DeLaval Cow Cooling Systeem Start met ventileren rond de 20°C Verhoog uw koecomfort Verhoog de levensduur Verhoog uw rendement De warme zomermaanden hebben grote impact op de productie en het comfort van uw melkkoeien. Cow Cooling helpt u aan een beter koecomfort en een stabiel of zelfs hoger productieniveau. Het Cow Cooling Systeem van DeLaval is een kostenrendabel systeem om de impact van hittestress tegen te gaan. De grove druppel maakt het verschil. Lees meer over de ervaringen van Toine Sommers met het Cow Cooling systeem op pagina 20 www.delaval.com

Voorwoord Ook de batterij opnieuw opladen? We leven momenteel al meer dan een jaar in een hele bijzondere tijd. De COVID-19 pandemie speelt nog steeds een grote rol in het dagelijks leven. In de komende maanden zal duidelijk worden of de beloofde weg naar de uitgang ook daadwerkelijk kan worden bereikt. Naast de pandemie hebben wij in onze eigen sector ook onze eigen uitdaging: als voedselproducent doorwerken aan een duurzame voedselproductie. Er zijn beperkende factoren voor de agrarische ondernemer in Nederland, België en Luxemburg. Eén daarvan is het agrarische EU-beleid in combinatie met de lokale invulling. Met de Europese Green Deal als routekaart op weg naar een klimaatneutrale economie binnen de Europese Unie. Het agrarisch EU-beleid in combinatie met de lokale invulling, geeft een sterke publieke opinie. De overheid moet een juiste balans zien te vinden tussen huisvesting, economie, natuur en landbouw. Duurzame productie is nodig om aan de balans tussen de ecologische voetprint en de vraag uit de markt te kunnen voldoen. Op weg naar een duurzame economie Er is in de afgelopen periode een stagnatie gekomen in de groei van onze sector. Na een korte opleving na de afschaffing van het melkquotum, is in de afgelopen jaren het aantal melkkoeien gedaald. Schaalvergroting die eigenlijk nodig was om de vaste kosten beter te kunnen spreiden over de liters melk geproduceerd, is niet meer de basis van een standaardbedrijfsvoering zoals het de laatste decennia is geweest. De totale melkproductie is daarentegen wel op niveau gebleven, wat aantoont dat de efficiëntie per koe is toegenomen. Een stap op weg naar een duurzame economie vanuit de landbouw geredeneerd. Positieve zuivelmarkt Wereldwijd is het perspectief van de zuivelmarkt positief. Door de sterke bevolkingsgroei en afname van armoede zien we de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zuivel wereldwijd stijgen. De Beneluxmarkt is hofleverancier als het gaat om het leveren van deze kwalitatief hoogwaardige zuivel wereldwijd. Daar liggen nog steeds de kansen. Agrarische ondernemers zetten stappen Een pandemie, continu veranderende wet- en regelgeving, een kritische consument en de zoektocht naar een duurzame en efficiënte landbouw vraagt veel van ons. Af en toe is het tijd om onze batterij op te laden om weer met een frisse blik naar de toekomst te kunnen kijken. En dat is gelukkig precies wat wij momenteel in de Benelux zuivelmarkt zien gebeuren. Agrarische ondernemers die vooruit willen en volop investeren in hun bedrijfsvoering. Om de volgende stappen te zetten in rentabiliteit, arbeidsefficiëntie, voedselveiligheid en met een scherpe blik op dierenwelzijn. Ervaringen delen Binnen DeLaval en de dealerorganisatie in de Benelux hebben wij niet stilgestaan in de afgelopen periode en hebben we gezien welke behoefte er is ontstaan bij de melkveehouder. Daarom zetten wij onze ontwikkelingscapaciteit en servicegerichtheid volop door met goed doordachte oplossingen die passen binnen bestaande en/of nieuwe bedrijfsvoeringen. 3 Geert-Jacob van Dijk Directeur DeLaval Benelux In deze Koerant nemen wij u mee naar uw collega ondernemers die stuk voor stuk DeLaval oplossingen hebben gevonden, om ze te helpen bij de uitdagingen in de huidige markt. Die hun bedrijfsvoering een "ReCharge" hebben gegeven op het gebied van automatisering, arbeidsverlichting, koecomfort en daarmee tegemoetkomen aan een verduurzaming en efficiëntie in de melkveehouderijsector. Met een volle batterij komt u verder en wij helpen u graag om uw eigen doelen te bereiken. Veel leesplezier gewenst!

Vlot en comfortabel melken in de E300 buitenmelker Bij Maatschap Logtenberg in Heino (NL) worden de 180 melkkoeien sinds een aantal maanden gemolken in een 40-stands E300 buitenmelker. Naast Edwin en zijn echtgenote Sharine is er een vaste medewerker in dienst. Edwin Logtenberg is, naast zijn melkveebedrijf, ook actief in het grondverzet. Edwin heeft bewust gekozen voor een draaistal. "We hebben natuurlijk gekeken naar melkrobots maar door het grondverzet hebben we extern personeel nodig en zijn we overdag vaak van huis. Daarom zijn vaste melktijden voor ons handiger." Daarnaast wil Edwin ook flexibel zijn in de ontwikkeling van de maatschap. 4 "Met deze draaistal kunnen we 150 maar ook 300 koeien melken, zonder verdere investering in de melkinstallatie", aldus Edwin. Dit heeft geleid tot de keuze voor een draaistal. "Uiteindelijk werd het een 40-stands buitenmelker vanwege de capaciteit op een relatief beperkte ruimte en de mogelijkheid om alleen te melken." Wat zeggen onze klanten?

Koeverkeer boven verwachting Bij het melken valt vooral de rust op. Er zijn bijna geen stops en de op- en afloop verloopt vlot. "Het koeverkeer verloopt boven verwachting", beaamt Sharine. "We hoeven nagenoeg geen koeien op te halen. We wilden bewust niet voeren op het platform. Bij bezoeken vooraf aan andere bedrijven hebben we gezien dat voeren op het platform meer onrust geeft." Sharine melkt de helft van de keren. "Voor mij is het belangrijk dat de melkbeurt rustig, comfortabel en veilig verloopt. We hebben bijna geen mest tijdens het melken en als je binnen in de cirkel staat, zijn driekwart van de koeien aan het herkauwen. Dat zegt mij voldoende." De E300 is uitgevoerd met het nieuwe Evanza melkstel. "We zijn erg blij met het Evanza melkstel," aldus Sharine. "Het is zeer licht en de aansluiting op de uier is perfect. We horen bijna geen luchtzuigen en dat is wel belangrijk bij een buitenmelker." 1-persoons melksysteem "We wilden per se een melksysteem waar 1 persoon mee kan melken," vervolgt Edwin. "Dat is prima gelukt! We melken nu ongeveer 150 koeien per uur. Binnen anderhalf uur zijn de 180 koeien gemolken en is de stal weer schoon." De nieuwe E300 biedt een aantal belangrijke voordelen. "De koestand onder 75 graden maakt echt een verschil zowel bij de in- als uitloop", vertelt Edwin. "We hebben een vasthoudbeugel om koeien een tweede ronde te laten maken. Het touchscreen verschaft ons de nodige informatie tijdens het melken en ook de mogelijkheid om in te grijpen. Je kan koeien separeren of een 2e geven." ronde Naast het touchscreen biedt een stem in het bedieningssysteem de helpende hand bij eventuele afwijkingen. Hierdoor kan de melker zich volledig focussen op het melken. "We hadden vooraf al goede ervaringen met DeLaval en de dealer. Achteraf bekeken was dat zeker gerechtvaardigd. We kunnen zeggen dat Alfa Melktechniek uit Lemelerveld, ondersteund door een paar specialisten van DeLaval, een prima prestatie hebben neergezet. We zijn trots op het resultaat en klaar voor de toekomst." Blij met de Evanza melkstellen Meer weten over de E300 buitenmelker? Informeer bij uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval.com Meer weten over de ervaringen van Maatschap Logtenberg? Scan de QR-code en bekijk de film De E300 is een nieuw ontwikkelde draaimelkstal van DeLaval die de sterke punten van de vorige uitvoeringen combineert tot de meest efficiënte en comfortabele draaistal die DeLaval ooit op de markt heeft gebracht. Met verschillende keuzes in onderstel, platformhelling, uitrustingsniveaus en talrijke opties, is deze E300 buitenmelker aan te passen aan de wensen van elke melkveehouder. Sharine en Edwin met vertegenwoordiger Erwin Knoef van dealer Alfa Melktechniek bij het overzichtelijke touchscreen 5

Ontmoet uw nieuwe Zet deze drie aan het werk in uw stal en het schuiven en verversen van ruwvoer, het melken van koeien en het scheppen en schrapen van mest zal automatisch gedaan worden. Zo kunt u zich bezighouden met andere belangrijke zaken. 6

teamleden TEAM MAAK UW COMPLEET 7 • DeLaval voeraanschuifrobot OptiDuo • DeLaval melkrobot VMS V300/V310 • DeLaval mestrobotserie

"De V300 en Herd Navigator 500 zijn onze vertrouwenspartners geworden" Wat zeggen onze klanten? De familie Dell heeft een melkveebedrijf in het Belgische Wirtzfeld. Het bedrijf bestaat uit 85 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 72 ha grasland. Het afgelopen jaar werd er, met het oog op de toekomst, flink geïnvesteerd op het melkveebedrijf. "Wij willen efficiënter en flexibeler om kunnen gaan met de beschikbare arbeid op het bedrijf", aldus de familie Dell. Automatisering en data verzamelen De stal is door DeLaval dealer MelkTechnik Luxembourg omgetoverd tot een blauwe stal met het nodige comfort voor de koeien en de melkveehouder. Een VMS V300 werkt zijn melkbeurten af, de OptiDuo ververst en schuift het voer automatisch aan op de voergang en in de lucht hangen blauwe DeLaval DDF1200 ventilatoren. "Automatisering, verduurzaming en het verzamelen van data was voor ons de belangrijkste reden voor de investering", vervolgt de familie Dell. "Wij willen meer individuele data van onze koeien over8 zichtelijk en eenvoudig kunnen zien en daarnaast een stukje arbeidsverlichting bereiken." De familie investeerde o.a. in een DeLaval VMS V300 melkrobot met BCScamera (BodyConditionScore) en Herd Navigator 500. "Wij waren behoorlijk onder de indruk van het precies en snel aansluiten van de melkrobot", vertellen zij. "Daarnaast wilden wij voor onszelf een put naast de robot hebben voor een gemakkelijk overzicht. De combinatie met de BCS-camera en de Herd Navigator maakte voor ons het plaatje rond." De melkkoeien waren snel gewend "Wij zijn nog steeds positief verrast hoe snel de koeien gewend waren en hoe gemakkelijk de vaarzen omgaan met de robot. Dankzij het snelle aansluiten en de rust rondom de VMS gaat dit elke keer weer heel gemakkelijk." Op dit moment worden er op één robot maar liefst 76 koeien gemolken. Volgens de familie Dell is er nog genoeg ruimte over. "Met de beschikbare data en de selectiepoorten hebben we nog genoeg managementmogelijkheden om de robot verder te optimaliseren, maar wij zijn over de eerste maanden al dik tevreden."

Rust in de stal Het is opvallend rustig in de stal. De OptiDuo voeraanschuifrobot heeft daar een belangrijke bijdrage in volgens de familie: "De rangorde is niet meer bepalend in de stal. De vaarzen krijgen rustig de tijd om te vreten; er ligt namelijk constant fris en goed voer voor de koeien". De OptiDuo komt 10 keer per dag voorbij. Doordat de robot niet alleen het voer aanschuif, maar ook ververst, wordt het voer niet warm. "Er is een duidelijke verbetering in de voeropname zichtbaar en het kost ons geen extra arbeid." Aansturing op data De familie Dell is zeer tevreden over de mogelijkheden die nu zijn ontstaan met alle beschikbare individuele data van de koeien. "Wij vinden het mooi om vanaf een mobiel alles te kunnen doen", vervolgen zij. "Wij sturen de melkrobot aan via InControl op de telefoon en ook het hele DelProprogramma hebben we inzichtelijk op de telefoon. De systemen zijn gemakkelijk en betrouwbaar." De Herd Navigator 500 helpt de familie Dell bij het aansturen op de individuele behoeftes van hun koeien. "Vooral het vruchtbaarheidsmanagement is voor ons belangrijk", aldus de familie. In het verleden waren zij afhankelijk van de dierenarts. "Met dit systeem hebben we nu alles overzichtelijk en duidelijk in eigen hand." Familie Dell: Sebastian, Jolina, Julia, Roger en Manuela "Neem bijvoorbeeld de attentielijsten; wij gaan daar heel serieus mee om, omdat de getallen gewoon kloppen. Op deze manier kunnen we proactief reageren. We kunnen ook gemakkelijker plannen, omdat de tochtigheid al vroeg genoeg bekend is." Na enkele maanden merkt de familie Dell al duidelijke resultaten. Het drachtpercentage bij eerste inseminatie is van 32% naar 51% gegaan. "De VMS en de Herd Navigator 500 zijn echte vertrouwenspartners voor ons geworden. Dankzij de beschikbare data hebben we onze veestapel in korte tijd volledig kunnen verbeteren." Meer weten over de VMS serie melkrobots, de Herd Navigator 500, het BodyConditieScoresysteem BCS en de OptiDuo voeraanschuifrobot? Informeer bij uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval.com Sebastian werkt 3 dagen in de week als Herd Management Adviseur bij MelkTechnik Luxembourg. Op de foto samen met Bert Tuinier (links) van MelkTechnik Luxembourg. 9

Wat zeggen onze klanten? Blind vertrouwen op het juiste moment van inseminatie Vlakbij Heerenveen (NL) in De Knipe ligt het melkveebedrijf van Henk Kramer en Anoek Rentmeester. Naast het melkveebedrijf runt de familie ook een zorgboerderij. Sinds oktober 2020 melken Henk en Anoek met 2 DeLaval VMS V310 melkrobots. 10

Het melkveebedrijf van Henk en Anoek heeft een zorgboerderij als neventak, voor cliënten die aandacht nodig hebben op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. "Het gaat om ongeveer 75 deelnemers en bestaat uit begeleid wonen, logés en dagbesteding," aldus Anoek Rentmeester. Een deel van de dagbesteding vindt plaats op het melkveebedrijf met 110 hoogproductieve melkkoeien en ongeveer 50 stuks jongvee. Nu al ruimte voor verhoging van de productie Voorheen werd gemolken in een melkstal en de reden voor de overstap naar automatisch melken was, dat er 3 maal per dag werd gemolken en de arbeidsbehoefte groot was. "Het vergde heel veel planning en tijd en daarnaast gunden we de koeien ook een stuk vrijheid", vervolgt Anoek. "De koeien worden nu gemolken wanneer ze dat willen en we zochten een andere invulling van het melken. Voornamelijk in het melkproces, met variabele melkers is dit toch elke keer een beetje anders", vult Henk aan. En dat lijkt na enkele maanden al positief uit te pakken. "De melkproductie zat rond de 12.500 ltr en we zien al wel wat ruimte voor verhoging", vervolgt Henk. Fijne relatie met de dealer De keuze van de VMS V310 is vooral ontstaan door de fijne relatie met de dealer ASP Noard in Sneek. "Het is lokaal en er is persoonlijk, laagdrempelig contact", aldus Henk. "Tijdens de oriëntatieperiode is er voldoende begeleiding gegeven om de passende oplossing voor onze situatie te vinden. Met betrekking tot de VMS is het de melktechniek en met name de intensieve voorbehandelingsprocedure, wat ons aansprak. De koe geeft snel de melk vrij, waardoor de melktijd wordt verkort en de koeien worden ook goed uitgemolken." Weidegang De capaciteit van de VMS V310 melkrobot komt bij dit melkveebedrijf goed van pas. Een van de voorwaarden bij aanschaf was weidegang. Daarom is er ook gekozen om het systeem uit te breiden met een weidepoort. Hiermee is het mogelijk om toch het aantal melkingen per dag te behalen. Henk: "Ik denk niet dat je beter kan sturen op melkingen dan door gebruik te maken van de weidepoort." RePro-module Naast de dealer en weidegang is de keuze voor de DeLaval VMS V310 ook gevallen door de RePro-module. Anoek: "Op het bedrijf neem ik het vruchtbaarheidsmanagement voor mijn rekening en de melkrobot helpt mij hier nu bij. Door middel van progesteronmeting in de melk is de vruchtbaarheidsstatus van de koe geheel inzichtelijk. Voor een hoogproductief bedrijf is dit een grote meerwaarde. Een koe met uitlopende tussenkalftijd zal toch een lagere levensproductie geven." "Problemen met vruchtbaarheid waren er eigenlijk niet, maar dit geeft wel heel veel informatie over de vruchtbaarheidsstatus, met name op afwijkingen," vervolgt Anoek. "Je kunt er blind op vertrouwen om op het juiste moment te insemineren." Voorheen maakte het bedrijf gebruik van een activiteitsysteem. "We zijn in deze korte periode gestegen van een insemination rate van 22 naar een insemination rate van soms wel 80. De vruchtbaarheidsbegeleiding heeft een wat andere invulling gekregen. Ik heb de dieren die drachtig zijn of een afwijkende cyclus hebben al inzichtelijk en is er een duidelijker plan van aanpak voor een specifiek dier. We zijn iets meer aan het verschuiven van het beoordelen van een individueel dier naar een managementadvies op basis van de resultaten." Start de dag met het DelPro attentiebord De dag begint standaard met het DelPro attentiebord. Hiermee krijgt de melkveehouder een compleet overzicht over het aantal melkingen, het aantal onvolledig gemolken dieren en de voeropname. Daarna van de koeien die melktoestemming hebben, maar nog niet geweest zijn en de koemonitor. In de koemonitor worden ook de dieren door middel van de MastitisDetectie-index (MDi) getoond, die aandacht voor uiergezondheid nodig hebben. "Zo’n overzicht is echt heel fijn werken", aldus Henk. Meer weten over de V310 melkrobot? Informeer bij uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval.com/V310melkrobot Meer weten over de ervaringen van Henk Kramer en Anoek Rentmeester? Scan de QR-code en bekijk de film 11

Van 2 x 4 open tandem naar 2 x 12 Solidex Renoveer uw melkstal ... Mts Van Den Bruel in Heist op den Berg (BE) is een echt familie zuivelbedrijf. Ludo en Ingrid baten samen met hun zoon Jan en schoondochter Els een bedrijf uit met 170 melkkoeien en verwerken een deel van de melk tot vooral zachte zuivel maar sinds kort ook harde kaas. De koeien werden voorheen gemolken in een 2 x 4 open tandem die gebouwd was in 1997. Hoewel tandemmelken ook grote voordelen heeft, werd de melktijd te lang en was het tijd voor een renovatie. De eerste optie was een 60 graden stal in de bestaande ruimte, maar met een smallere melkput. Alternatief was een zij-aan-zij melkstal waarbij de beide zijmuren ca. 80 cm verplaatst moesten worden. Er werd gekozen voor het laatste: een 2 x 12 Solidex melkstal. De belangrijkste uitdaging was om deze renovatie door te voeren met minimale verstoring van de koeien en het melkproces. Ludo vertelt hoe ze dat hebben aangepakt. "Vanaf het begin hadden we goed overleg met onze dealer, Leenaerts Agrotechiek en de monteurs. Uiteindelijk hebben we kunnen doormelken terwijl de muren verplaatst werden en de Solidex voorzijde grotendeels werd opgebouwd. Op de dag van de omschakeling molken we ’s ochtends nog in de tandem en ’s avonds al op één zijde in de Solidex." 12 "Een paar dagen later was de andere zijde aan de beurt. Het melken door de achterpoten waren we snel gewend, de bereikbaarheid is goed, er is minder risico op aftrappen en het melken is daardoor veiliger geworden. Belangrijk is ook de frequentiegestuurde vacuümpomp, die zorgt voor minder lawaai en een drastisch lager elektriciteitsverbruik. De grootste verandering is natuurlijk de tijdswinst. We molken vroeger 3,5 uur per melkbeurt en nu nog 2 uur en 15 minuten." Gelukkig met het eindresultaat Er werd gekozen voor voeren in de melkstal. Verder werd de stal uitgerust met melkmeting, herkenning en activiteitmeting, allemaal gekoppeld aan het DelPro-managementprogramma. "De extra informatie van de melkmeters in DelPro helpt ons zeker om beter te sturen op efficiënt voeren en diergezondheid in evenwicht met de melkproductie. De tijd die we minder besteden in de melkput, kunnen we gedeeltelijk gebruiken om onze bedrijfsvoering te optimaliseren." "Ook de activiteitmeting is een grote stap vooruit. Uiteraard was deze grondige renovatie een behoorlijke investering, maar we hebben de bestaande stal optimaal benut en weinig bouwkosten gemaakt. We zijn alleszins heel gelukkig met het resultaat en dat is mede te danken aan de inzet van onze dealer en de monteurs Kris en Tom die altijd hebben meegedacht om tot de beste oplossing te komen." DeLaval Solidex melkstal

Van 2 x 6 visgraat naar 2 x 9 Flex 40 ... er is meer mogelijk dan u denkt! Een ander verhaal uit Linschoten in het westen van Nederland. Daar hebben Cees en Mirjam Verkley een melkveebedrijf met ongeveer 100 koeien. Er is geen opvolger, maar er was toch de wens om comfortabeler te melken gedurende de komende 10 jaar en dat zonder al te grote investeringen. De bestaande visgraat 2 x 6 was nagenoeg versleten en het was tijd voor een nieuwe melkinstallatie, liefst met meer melkstellen in dezelfde ruimte. Cees vertelt hoe ze tot deze oplossing kwamen. "We hadden Cees Broere (vertegenwoordiger van DeLaval dealer Van der Linden) om advies gevraagd. Hij stelde een renovatie voor naar een Flex 40 graden stal. Maar de put werd hierdoor wel heel krap. Toen kwamen we op het idee om de zijmuren van 28 cm dik te vervangen door een smal metalen frame met een RVS-beplating erop." "Dat gaf net voldoende ruimte om toch een fatsoenlijke melkput over te houden. Op die manier konden we een 2 x 9 Flex 40 graden melkstal inbouwen. We hebben grotendeels het bestaande melkmateriaal gebruikt en gekozen voor FI7 melkgiftindicatoren en voeren op herkenning." DeLaval Flex 40 melkstal 13 Nog 10 jaar comfortabel melken "Eerlijk gezegd dacht ik 2 jaar geleden nog dat ik in de bestaande 2 x 6 melkstal door moest tot mijn pensioen. Maar met deze renovatie hebben we met een relatief beperkte investering de melkbeurt aanzienlijk kunnen verkorten en het comfort tijdens het melken verbeterd. We hebben er weer plezier in en zien de komende 10 jaar met vertrouwen tegemoet." Is de melktijd langer dan anderhalf uur geworden of is de melktechniek in uw melkstal toe aan een update? DeLaval heeft een aantal oplossingen in huis om met beperkte investeringen toch een belangrijke stap te maken. Wij kunnen u helpen met het (her)opladen van de prestaties van uw melkstal. Laten we uw melkstal een prestatie ReCharge geven! Sinds uw melkstal is geïnstalleerd, zijn er een aantal producten en oplossingen ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de prestaties van uw melkstal. Meer capaciteit, beter melken en meer werkcomfort. Zo kunnen wij ook uw melkstal (her)opladen en klaarmaken voor de toekomst! Neem contact op met uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval/com en zoek op ReCharge

Met zicht op het dorp Hoonhorst (Ov. in NL), melkt de familie Neplenbroek sinds mei 2020 met 2 VMS V300. Frans en Anita hebben samen met dochter Maaike de stap naar automatisch melken gemaakt, ondanks dat ze het melken in de melkput het mooiste vonden wat er maar was. Op de dagen dat Maaike thuis was, tijdens haar studie aan de landbouwuniversiteit van Wageningen, stond ze maar wat graag in de melkput. Frans moest de 1,5 uur noodgedwongen wat anders doen. Maar na een jaar robotmelken willen ze niet meer anders en zijn ze blij met de overstap. Het idee om niet meer 2 x per dag in de melkstal te staan was voor zowel Frans als Maaike een lastige. Maaike laat ons weten dat zij uiteindelijk het bedrijf gaat overnemen en het op deze wijze ook een stuk arbeidsverlichting geeft. Frans voegt hieraan toe dat hij op deze wijze probleemloos boer kan blijven: "Je moet niet wachten totdat er ook daadwerkelijk fysieke problemen ontstaan." 3 belangrijke voorwaarden Na het horen van positieve ervaringen in de buurt en na bij diverse veehouders te hebben gekeken, toch maar het telefoontje gepleegd naar DeLaval dealer Alfa Melktechniek in Lemelerveld. Tijdens dit traject kwam de vertegenwoordiger met het idee voor een hoekopstelling om daarmee te voldoen aan de drie eisen van vader en dochter; 14 Melken is mooi, maar 1) de robotruimtes schoon te kunnen betreden, 2) eenvoudig te kunnen separeren en 3) het mag geen voerhek kosten. Het resultaat Met een relatief eenvoudige aanbouw is ruimte gecreëerd om de robot te plaatsen; een mooie ruime wachtruimte voor de robots en de mogelijkheid om eenvoudig te separeren. De gehoopte productiestijging door het vaker melken van de koeien is ook al uitgekomen en ondertussen produceren de koeien gemiddeld 10.400 kg met 4,75% vet en 3,75% eiwit. "DeLaval heeft in dit proces met ons meegedacht en als we nu zien hoe fijn en plezierig het werkt, dan vergeet je heel snel het melken in een tijdelijke opstelling en het verbouwen van de oude melkstal naar het huidige plaatje", aldus Frans. Soepele opstart "Tijdens de opstart kwamen er 4 personen overdag en 2 personen 's nachts van DeLaval, die meehielpen de koeien te melken", vertelt Maaike. "Ook waren er de eerste 2 nachten mensen om de koeien naar de robot te brengen terwijl wij sliepen. Na de 2e nacht konden we vanaf de voergang kijken hoe de koeien zelf hun weg zochten naar de robot." Ondertussen komen de koeien iets meer dan drie keer per dag met de gewenste productiestijging, arbeidsverlichting en gewoon minder druk en stress gedurende de dag. robotmelken is nog mooier! Wat zeggen onze klanten?

Taakverdeling Maaike werkt volledig buiten de deur bij UNIFORM-Agri en werkt nu noodgedwongen veel vanuit huis. In haar dagelijkse werk heeft ze veel met het management van koeien te maken, spreekt ze diverse veehouders en doet ze veel kennis op van de andere systemen. Het DelPro-programma kende dus niet zoveel geheimen voor haar. Waar Frans meerdere keren per dag tussen de koeien is te vinden zorgt Maaike voor het DelPro-programma (zie kader). Vader en dochter zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Melken met een robot is de toekomst. Op den duur neemt Maaike het bedrijf over en moet een stukje productiestijging nog wel mogelijk zijn. En na ongeveer een jaar melken met robots roepen beide volmondig dat het melken met robots eigenlijk nog mooier is als in de melkstal. In haar dagelijkse werk heeft Maaike veel te maken met managementprogramma’s en het DelPro-programma kent dus geen geheimen voor haar. Naast standaardlijsten is het mogelijk om zelf lijsten te maken of standaardlijsten van bijvoorbeeld de voeradviseur te importeren. De lijst die ze zelf vaak gebruikt en ook zelf heeft samengesteld is een rantsoen- en melkgiftoverzicht. Ook benieuwd naar de vele rapportagemogelijkheden van DelPro? Informeer bij de Herd Management Adviseur van uw DeLaval dealer Maaike en Frans Neplenbroek met de beide VMS V300 melkrobots op de achtergrond In 1 overzicht duidelijk de gemiddelde 7-daagse melkgift en de opname van het krachtvoer. Daarnaast een lijst met focus op de verse koeien, hoeveelheid melkbeurten, geleidbaarheid, melkgift en voeropname. Ook een lijst met koeien die nog maar 1 keer in de robot zijn geweest, zodat Frans tijdens de laatste ronde door de stal deze koeien meeneemt. Meer informatie over de VMS V300 en het DelPro-managementprogramma op: www.delaval.com Meer weten over de ervaringen van de familie Neplenbroek? Scan de QR-code en bekijk de film 15

"Met DelPro Farm Manager kan ik weer jaren vooruit" Verder is ook het activiteitsysteem van 17 jaar oud vervangen. Alles in één overzicht DelPro Farm Manager is een volledig managementsysteem, waarin alles in één systeem is gecombineerd. "Alles in één overzicht, de melkgegevens en vruchtbaarheidsattenties," volgens Bart. Maatschap Colenbrander heeft een melkveebedrijf in het Gelderse Silvolde (NL) met 110 melkkoeien en 55 stuks jongvee, waar rond een miljoen kg melk per jaar door de melktank stroomt. Met in totaal 56 hectare grasland en eigen maïsteelt worden de koeien zoveel mogelijk gevoerd met eigen ruwvoer. Hierbij staat beweiding centraal. "Afgelopen seizoen zijn de koeien 210 dagen in de wei geweest", vertelt Bart Colenbrander. Er wordt sinds 1978 al gemolken met een DeLaval melkinstallatie. De ligboxenstal uit 1978 en 2012 is een 3+1 stal en is voorzien van een 2 x 9 50 graden visgraatmelkstal uit 2003. ALPRO Windows was aan vervanging toe Tot voor kort maakte Bart gebruik van het ALPRO Windows managementsysteem. Hieraan was de melkstal, het aansturen van de krachtvoerverstrekking, het monitoren van activiteit en een extern managementprogramma gekoppeld. Het systeem uit 2003 was eigenlijk aan vervanging toe aangezien het niet meer geüpdatet kon worden. Toevallig kwam dealer InFarming op bezoek om het Evanza melkstel te demonstreren. "Op dat moment kwam ook de vervanging van het ALPRO systeem ter discussie", aldus Bart. 16 "Als standaard controleer ik 's ochtends de belangrijkste attentielijsten, die in het attentiebord te zien zijn. Dit zijn de melk-, krachtvoer- en vruchtbaarheidsattenties. Doordat zowel krachtvoer- als activiteitattenties op de MPC worden getoond, kun je tijdens het melken snel handelen in de stal. In combinatie met de DelPro Companion app kan ik op mijn mobiel zien wanneer een afwijking in activiteit of krachtvoeropname is begonnen." Vruchtbaarheidsmodule Bart weet zo enkele voordelen te benoemen van DelPro ten opzichte van ALPRO. "Met name de vruchtbaarheidsmodule geeft veel inzage. De activiteitwerklijst is een enorme verbetering. Zowel hoge als lage activiteit bij de koeien wordt in één overzicht weergegeven. Met bijhorende kengetallen die je graag inzichtelijk wilt hebben zoals: hoe lang een dier al een activiteitattentie heeft, lactatiedagen, status dracht en dagen na tocht of inseminatie." Als voorbeeld noemt Bart een dier dat kort na de opstart met een lage activiteit op de lijst stond, met het oog niet direct opviel, maar bij de volgende melking toch een hard kwartier had. "Hier zie je de meerwaarde van de investering; dat deze dieren inzichtelijk worden," aldus Bart. Beslissingen beginnen hier Theo en Bart Colenbrander maakten recent de overstap van ALPRO Windows naar het managementprogramma DelPro Farm Manager. Wij spraken met Bart over zijn ervaringen. "Het mooie is dat naast de attentie ook het advies wordt gegeven, wat ik met het dier moet doen. En dat niet alleen bij tocht maar dus ook bij lagere activiteit zoals ziekte of vlak voor het afkalven. Voor onszelf geeft het vaak een bevestiging van gebeurtenissen die we zelf al hebben waargenomen of welke dieren mogelijk afwijken. Omdat vruchtbaarheid bij ons op het bedrijf de aandacht heeft, geeft de inzage in de vruchtbaarheidsverdeling en ook de kengetallen zoals insemination rate, pregnancy rate en conception rate een meerwaarde." Begeleiding en advies Bart zit nog midden in het begeleidingstraject om zoveel mogelijk uit het systeem te halen en zo efficiënt mogelijk met DelPro te werken. "De relatie met dealer InFarming is erg positief en de kennis van de medewerkers is op een hoog niveau. Zo kunnen zij mij nieuwe inzichten geven of als sparringspartner fungeren. Dat de dealer de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een adviseur, heeft voor mij zeker een meerwaarde. Daarmee heb ik het gevoel dat ik een investering heb gedaan, waar ik meer uit kan halen en waarmee ik jaren vooruit kan."

DeLaval InService™ Zekerheid voor u, uw koeien en uw installatie 24 uur per dag, 365 dagen per jaar Uw (melk)installatie moet, net als elke andere machine die intensief wordt gebruikt, worden gecontroleerd, geserviced en onderhouden, zodat ze blijft functioneren op het niveau van aanschaf. DeLaval biedt middels InServiceTM een efficiënt onderhoudsprogramma gebaseerd op behoeften, kennis en ervaringen. InService™ brengt zowel kennis als innovatie samen om een superieure serviceoplossing te vormen. Optimale prestaties Door regelmatige service waarborgt u de goede werking van uw melkapparatuur, verbetert u de productiviteit en het geeft u minder kans op (kostbare) storingen. Het preventieve onderhoudsprogramma van InService™ zorgt ervoor dat uw apparatuur regelmatig wordt onderhouden om topprestaties te kunnen blijven leveren. Goede melkkwaliteit Optimaal functionerende melkapparatuur draagt bij aan een goede uiergezondheid en goede melkkwaliteit. Regelmatig onderhoud waarborgt een goede werking van uw melkapparatuur. Professionele service Professioneel advies en de beschikking over de juiste originele onderdelen wanneer u ze nodig heeft. Met ons wereldwijde distributienetwerk zijn we altijd dicht bij onze klanten en bieden we 24-uurs storingsdienst, 365 dagen per jaar. Eén telefoontje is genoeg. E Tijdig onderhoud voor behoud van melkprestaties Wacht niet tot het celgetal toeneemt voordat u actie onderneemt Pulsatie-, vacuüminstellingen en tepelvoeringen worden tijdig aangepast en vervangen om de uiergezondheid te continueren Kilogram melk per uur Mastitis Speenconditie Welke risico’s geeft uitstellen van onderhoud? • Melkkwaliteitsproblemen • Extra onvoorziene (storings)kosten • Opbrengstderving DeLaval InServiceTM • Beschermt de melkkwaliteit • Beschermt de gezondheid van uw veestapel • Optimaliseert de prestaties • Vermindert het stroomverbruik • Behoudt de betrouwbaarheid • Verlengt de levensduur van de installatie • Vermindert het risico op storingen 17 S M I E L A K T P R S Max. T E Min.

Een schone stal waar u geen ‘klauw’ voor hoeft uit te steken Een goede klauwgezondheid draagt bij aan een goede rentabiliteit van het melkveebedrijf. "Een kreupele koe gaat niet gemakkelijk naar het voerhek toe", aldus Martin Leeuwerik, Solution Manager Mestverwijderingssystemen bij DeLaval. "Daarnaast toont een dier minder gemakkelijk tochtverschijnselen, waardoor tussenkalftijden zullen toenemen." De kwaliteit van de klauw, de klauwbelasting en het voorkomen van de aantasting vanuit de omgeving zijn cruciaal. Ook voeding, huisvesting, erfelijkheid en weidegang hebben effect op het voorkomen van klauwaandoeningen. Schone stalvloer als basis Een schone en droge stalvloer voorkomt klauwproblemen en ondersteunt de klauwverzorging. "Infecties en bacteriën hebben baat bij vocht en vervuiling op de roosters", vervolgt Martin. "Het schoonhouden van de leefomgeving is dan ook cruciaal en de belangrijkste factor in het voorkomen van klauwproblemen." Een mestrobot helpt u met klauwverzorging Voor het schoonhouden van de stalvloer is de mestrobot altijd de beste keuze. De mestrobot kan namelijk ook de tussenpaden en de wachtruimten voor zijn rekening nemen. 18 Martin: "Een mestschuif heeft hier zijn beperkingen en levert obstakels in de vorm van kettingen, touwen en/of hoekkasten. Ook de schuif zelf blijkt letterlijk een struikelpunt." Een mestrobot doet zijn werk 24 uur per dag. Voor een schone en frisse stal is minimaal elke twee uur schuiven het advies. "We zien steeds meer open stallen die ervoor zorgen dat de mest sneller indroogt. Regelmatig schrapen zorgt voor minder aankoeken van de roosters". De mestrobot kan worden voorzien van sproeiers voor en achter om mest vloeibaar te houden en ondersteunt het voorkomen van gladde roostervloeren. Veel capaciteit met DeLaval RS450 Door het gewicht van de RS450mestrobot van DeLaval kunnen grotere hoeveelheden of dikkere mest worden geschoven en door de sleuven van de roostervloer worden gedrukt, zonder dat de robot over de mest heen rijdt. Dankzij de grote werkbreedte, kan één RS450 maximaal 10.000m2 per dag verwerken. Met de RS450 beschikt de professionele veehouder over de beste voorwaarden om te komen tot een schone stal, schone boxen, schonere uiers en gezonde klauwen. "Dankzij zijn grootte, de stille motor en veilige snelheid is de RS450 uiterst koevriendelijk en beschouwen de koeien de mestrobot als een soortgenoot in de stal en niet als een muis die door de stal heenrent." Meer weten over de DeLaval mestrobot RS450? Informeer bij uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval.com Wij van klauwgezondheid

Voor het melken Tussen de melkbeurten 1 Voorkom kruisbesmetting Het gebruik van handschoenen vermindert het risico op het verspreiden van bacteriën tussen koeien aanzienlijk 2 Schone spenen voor het melken Het gebruik van een zeep vermindert vuil op de spenen, dat bacteriën bevat EEN 360° Tijdens het melken 3 Juiste melkstelpositie Melk efficiënt met originele DeLaval melkslangen 4 Slotgatconditie Spenen in goede conditie dankzij de Clover™ cartridge van het DeLaval Evanza™ melkstel BLIK OP UIERGEZONDHEID Na het melken 6 5 Spenen desinfecteren Een krachtige speendesinfectie? Gebruik Tri-Fender of IodoFence* Melkstel desinfecteren Voorkom kruisbesmetting met DeLaval PeraDis 7 Hygiënische ligboxen DeLaval DryMaxx helpt ligboxen schoon en droog te houden 8 Celgetalcheck (Sub)klinische mastitis snel en gemakkelijk detecteren? Gebruik de DeLaval celgetalmeter DCC Wat zeggen onze klanten? *Gebruik biociden en diergeneesmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Jo De Sutter, De Vierhoekhoeve Gijzenzele, België Biofoam Plus, IodoFence en PeraDis maken goed melken mogelijk Melkveehouder Jo De Sutter draagt hygiëne en melkkwaliteit hoog in het vaandel. Het merendeel van de melk wordt rauw verwerkt tot kaas, waaronder een paar bekende bierkazen uit de streek. Met een celgetal zo goed als altijd onder de 100.000 en een kiemgetal van rond de 6.000 mag duidelijk zijn dat de melk hier van uitstekende kwaliteit is. "Ik maak gebruik van Biofoam Plus", aldus Jo De Sutter. "Daardoor zijn de spenen perfect schoon voor het melken. De combinatie met IodoFence zorgt voor spenen in erg goede conditie, die zacht en verzorgd zijn. Dit maakt goed melken mogelijk." Gezien de vele nevenactiviteiten is er veel verloop op het bedrijf. Het waarborgen van de hygiëne in en rondom de stal doet Jo daarom met PeraDis. "PeraDis gebruiken we voor het desinfecteren van de melkstellen en voor voetbaden voor laarzen van de bezoekers", sluit Jo De Sutter af. IodoFence omdat het mooi blijft zitten Op melkveebedrijf VOF Roseboom dippen ze hun 250 koeien nu al een 2-tal jaren met de barrière speendip IodoFence, waarbij vooral het lage verbruik en het niet druppen opvalt. "Het is een goede dip die mooi blijft zitten en er niet afloopt, wat met andere producten wel gebeurde." De langwerkende jodiumdip toont zichtbaar resultaat, met een celgetal van gemiddeld 156.000 en spenen in erg goede conditie. 19 VOF Roseboom Borger, Nederland

Wat zeggen onze klanten? Koel de koe in plaats van de lucht met DeLaval Cow Cooling De familie Sommers uit het Noord-Brabantse Elsenhout (NL) heeft in de zomer van 2020 geïnvesteerd in het Cow Cooling Systeem van DeLaval. Een combinatie van een grove druppel en ventilatoren die aangestuurd worden door een frequentieregelaar. "Wij hebben onze huidige stal in 2015 in gebruik genomen, een stal met een zaagtanddak met veel lucht- en lichtinlaten. We hebben toen al veel over ventilatie nagedacht." Aan het woord is Toine Sommers die samen met zijn ouders en broer een melkveebedrijf runt met 260 melkkoeien. "Maar ondanks dat merkten wij dat, als we dagen hadden van 30 graden of meer en vooral gedurende een langere periode, het in deze stal gewoon te heet aan het worden was. Het kostte ons bij extreme hitte gewoon 5-6 liter gemiddeld per dag aan productie. En de gezondheid van de koeien ging hard achteruit. Ze lagen gewoon te pompen in de boxen." Waarom Cow Cooling van DeLaval? "Eigenlijk zijn we per toeval in aanraking gekomen met het Cow Cooling Systeem van DeLaval. Wij waren ons aan het oriënteren om in ventilatie te investeren. Juist op dat moment kwam de ToerBoertiek van DeLaval dealer Van Grinsven Agritechniek & Advies bij ons het erf oprijden en die had een folder van Cow Cooling." De grove druppel "De combinatie van de grove druppel die de koe nat maakt met ventileren stond ons direct aan. Ik denk dat het belangrijk is dat je de koe zelf nat maakt en de koe zelf dus koelt en daarmee ventileert. Bij andere systemen waren we er eigenlijk bang voor dat de luchtvochtigheid in de stal te groot zou worden." Hoe werkt het? De koeien worden in 5 tot 10 seconden nat gemaakt, daarna starten de ventilatoren die in 2 tot 3 minuten alles droogblazen. Doordat het water verdampt, koel je de koe. De ventilatoren gaan vervolgens weer uit en de koeien worden weer nat gemaakt, waarna de ventilatoren weer aangaan. Dit proces gaat een half uur lang door, waarna de sprinklers stoppen en alleen de ventilatoren nog een uur blijven draaien. Nadat de cyclus van 90 minuten is afgerond, start deze weer opnieuw, afhankelijk van de temperatuur. Meer weten over het Cow Cooling Systeem? Informeer bij uw DeLaval dealer of kijk op www.delaval.com Meer weten over de ervaringen van Toine Sommers? Scan de QR-code en bekijk de film 20

Snel koelen is de beste voorwaarde voor een blijvend hoge melkkwaliteit en biedt tegelijkertijd energiezuinige mogelijkheden. De familie Steichen uit Luxemburg heeft hier alle ervaring mee Melkkoeling met een visie op de toekomst! Serge Steichen heeft ruim 20 jaar geleden het bedrijf van zijn vader overgenomen. Het bedrijf is onder leiding van Serge flink gegroeid en zal, aldus de melkveehouder, de komende jaren nog verder doorgroeien. De bedrijfsoppervlakte bedraagt 900 hectare. Ten tijde van de overname 20 jaar geleden, molk de familie Steichen ongeveer 45 koeien. Vandaag de dag zijn dit meer dan 420 koeien met een gemiddeld celgetal van 130.000. Ook voor koeling was alleen het beste goed genoeg Zekerheid en capaciteit voor groei was de eis. De CWC90 Compact Chiller van DeLaval voldoet precies aan de verwachtingen. De melkstroom van 3.000 liter per uur is geen probleem. De melk komt binnen 2 minuten gekoeld tot maximaal 4 graden in de DX3S silotank van 40.000 liter. Zowel de CWC als de DX3S zijn buiten opgesteld. Hiermee wordt een extra investering in de machinekamer of het tanklokaal uitgespaard. 50-stands draaimelkstal type PR3100 met TSR sprayrobot Om dit mogelijk te maken heeft Serge geïnvesteerd in een 50-stands draaimelkstal type PR3100. De familie Steichen kiest altijd voor kwaliteit. "Alles wat ik doe, moet voor 100% goed", aldus Serge. Zo is de draaimelkstal voorzien van een DeLaval TSR-sprayrobot. Een investering die zichzelf terugverdient. "Ik ben aangenaam verrast door de snelheid en nauwkeurigheid van het sprayen." De gemiddelde melkgift zit op circa 30 kg per koe en er wordt 2 x daags gemolken. Snel koelen Met een koeltijd van slechts enkele seconden past de DeLaval CWC precies in zijn visie. Een kiemgetal van gemiddeld 5.000 is dan ook het resultaat. De melk wordt in 2 stappen gekoeld in de DeLaval platenkoeler. Voorkoeling gebeurt met (grond)bronwater en diepkoeling met ijswater direct vanuit de CWC90. Zo koelt de familie Steichen niet alleen extreem snel, maar ook nog eens tot 50% energiezuiniger. Warmteterugwinning De warmte uit de melk wordt tegelijk met de warmte uit de compressor omgezet en opgeslagen in een geïsoleerd DeLaval opslagvat. "Een melkstroom van 3.000 liter per uur is geen probleem. De melk zit binnen 2 minuten in de koeltank met een temperatuur van 4 graden." Kijk op www.delaval.com voor meer informatie over DeLaval melkkoeling of scan de QR-code voor het complete verhaal van Serge Steichen Hierdoor wordt deze duurzame investering automatisch terugverdiend. Na het melken zorgt de CWC tevens voor de onderhoudskoeling van de silotank. Ook wordt de, uit de melk gewonnen warmte, opgeslagen. Een investering in een losse koelmachine op de koeltank is met de "Dual-Cooling"optie van de CWC niet meer nodig. Het geproduceerde warme water wordt weer ingezet voor het reinigen van de draaimelkstal en de silotank. Zo wordt er direct op operationele kosten, maar ook op de CO2-uitstoot bespaard. 21

De toekomst van melken begint hier Tot 83% minder Het meest efficiënte melkstel ooit door ons ontwikkeld betekent voor u meer melk, gezondere uiers, met minder arbeidsinspanning In minder dan 1minuut 4x alle 4 cartridges vervangen Tot 7% kortere melktijd* Tot 9,3% hogere melkstroom* *Vergeleken met DeLaval Harmony™ melkstellen met ronde voeringen en gemeten op pilotbedrijven 12 22 Tot 92% verbeterde speenconditie* langere levensduur korte melkslang* Tot 58% kortere servicetijd* luchtzuigen* 2x langere levensduur van de cartridge*

DeLaval InService™ voor Evanza™ Waarborg de uitmuntende melkprestaties en de operationele betrouwbaarheid van uw Evanza™ melkstellen door te kiezen voor InService™ All-Inclusive Op maat gemaakt Maximale zekerheid Ontzorgen Preventief onderhoud Correctief onderhoud Ondersteuning Originele DeLaval onderdelen Cartridges Melkkwaliteit Optimale melktechnische prestaties Vooraf afgesproken kosten Gebroeders Geraerts-Casters, Bree, België Wat zeggen onze klanten? Evanza en melken met een HBR-draaimelkstal "Op de laatste Agribex beurs zagen we het Evanza melkstel en het had meteen onze interesse. Het melken ging op zich goed, alleen hadden we regelmatig hinder van luchtzuigen bij kleine spenen of bij hoge uiers. Na een gesprek met onze vertegenwoordiger Jan Schuurmans van Agri Limburg uit Harmont-Achel zijn we afgelopen zomer gaan proefmelken met het Evanza melkstel." "We ervaarden meteen een groot verschil en we waren snel overtuigd. Het melkstel is lichter, ligt erg gemakkelijk in de hand en het luchtzuigen is nagenoeg nihil. Bovendien is het gemakkelijk schoon te houden. We hebben ca. 200 koeien aan de melk en we merken dat we met het Evanza melkstel plezieriger en vlotter zijn gaan melken." Het gemak van InService™ All-Inclusive "Goed onderhoud is voor ons belangrijk. Ook met het oude melkstel vervingen we de tepelvoeringen tijdig (2x per jaar). We hebben dan ook gekozen voor het InServiceTM All-Inclusive concept waarbij we zeker zijn dat de cartridges en slangen op tijd worden vervangen." 23 All-Inclusive Plus melkstellen

Ik melk de koeien nu in één uur en een kwartier, veel sneller dan voorheen! Door de vernieuwde melktechniek melk ik vlotter en meer ontspannen. Wilco van Beek, Diepenveen Geef uw melkstal een ReCharge DeLaval DeLaval Evanza™ melkstel Flex 40 melkstal DeLaval DVP-F vacuümpomp Er is vaak meer mogelijk dan u denkt! Is de melktijd langer dan anderhalf uur geworden of is de melktechniek in uw melkstal toe aan een update? DeLaval heeft een aantal oplossingen in huis om met beperkte investeringen toch een belangrijke stap te maken. Wij kunnen u helpen met het (her) opladen van de prestaties van uw melkstal. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om meer koeien te melken in uw bestaande melkstal om zo het plezier in het melken terug krijgen? Neem dan contact op met uw DeLaval dealer en bekijk samen wat een DeLaval ReCharge u kan opleveren. DeLaval R18P looprubber DeLaval melkstalprestatietest Deze DeLaval Koerant wordt u aangeboden door DeLaval en de gezamenlijke DeLaval dealers Nederland: DeLaval BV Oostermeentherand 4 België: 8332 JZ Steenwijk Tel.: 0521 537 500 E-mail: info.nl@delaval.com www.delaval.com DeLaval NV Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Tel.: 09 280 91 00 E-mail: delaval.belgium@delaval.com is een geregistreerd handelsmerk van Tetra Laval Holdings & Finance S.A. en DeLaval is een geregistreerd handels- en servicemerk van DeLaval Holding AB. Wijzigingen voorbehouden. DeLaval Koerant NL+BE-NL_24p/2021_voorjaar

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication