16

"Met DelPro Farm Manager kan ik weer jaren vooruit" Verder is ook het activiteitsysteem van 17 jaar oud vervangen. Alles in één overzicht DelPro Farm Manager is een volledig managementsysteem, waarin alles in één systeem is gecombineerd. "Alles in één overzicht, de melkgegevens en vruchtbaarheidsattenties," volgens Bart. Maatschap Colenbrander heeft een melkveebedrijf in het Gelderse Silvolde (NL) met 110 melkkoeien en 55 stuks jongvee, waar rond een miljoen kg melk per jaar door de melktank stroomt. Met in totaal 56 hectare grasland en eigen maïsteelt worden de koeien zoveel mogelijk gevoerd met eigen ruwvoer. Hierbij staat beweiding centraal. "Afgelopen seizoen zijn de koeien 210 dagen in de wei geweest", vertelt Bart Colenbrander. Er wordt sinds 1978 al gemolken met een DeLaval melkinstallatie. De ligboxenstal uit 1978 en 2012 is een 3+1 stal en is voorzien van een 2 x 9 50 graden visgraatmelkstal uit 2003. ALPRO Windows was aan vervanging toe Tot voor kort maakte Bart gebruik van het ALPRO Windows managementsysteem. Hieraan was de melkstal, het aansturen van de krachtvoerverstrekking, het monitoren van activiteit en een extern managementprogramma gekoppeld. Het systeem uit 2003 was eigenlijk aan vervanging toe aangezien het niet meer geüpdatet kon worden. Toevallig kwam dealer InFarming op bezoek om het Evanza melkstel te demonstreren. "Op dat moment kwam ook de vervanging van het ALPRO systeem ter discussie", aldus Bart. 16 "Als standaard controleer ik 's ochtends de belangrijkste attentielijsten, die in het attentiebord te zien zijn. Dit zijn de melk-, krachtvoer- en vruchtbaarheidsattenties. Doordat zowel krachtvoer- als activiteitattenties op de MPC worden getoond, kun je tijdens het melken snel handelen in de stal. In combinatie met de DelPro Companion app kan ik op mijn mobiel zien wanneer een afwijking in activiteit of krachtvoeropname is begonnen." Vruchtbaarheidsmodule Bart weet zo enkele voordelen te benoemen van DelPro ten opzichte van ALPRO. "Met name de vruchtbaarheidsmodule geeft veel inzage. De activiteitwerklijst is een enorme verbetering. Zowel hoge als lage activiteit bij de koeien wordt in één overzicht weergegeven. Met bijhorende kengetallen die je graag inzichtelijk wilt hebben zoals: hoe lang een dier al een activiteitattentie heeft, lactatiedagen, status dracht en dagen na tocht of inseminatie." Als voorbeeld noemt Bart een dier dat kort na de opstart met een lage activiteit op de lijst stond, met het oog niet direct opviel, maar bij de volgende melking toch een hard kwartier had. "Hier zie je de meerwaarde van de investering; dat deze dieren inzichtelijk worden," aldus Bart. Beslissingen beginnen hier Theo en Bart Colenbrander maakten recent de overstap van ALPRO Windows naar het managementprogramma DelPro Farm Manager. Wij spraken met Bart over zijn ervaringen. "Het mooie is dat naast de attentie ook het advies wordt gegeven, wat ik met het dier moet doen. En dat niet alleen bij tocht maar dus ook bij lagere activiteit zoals ziekte of vlak voor het afkalven. Voor onszelf geeft het vaak een bevestiging van gebeurtenissen die we zelf al hebben waargenomen of welke dieren mogelijk afwijken. Omdat vruchtbaarheid bij ons op het bedrijf de aandacht heeft, geeft de inzage in de vruchtbaarheidsverdeling en ook de kengetallen zoals insemination rate, pregnancy rate en conception rate een meerwaarde." Begeleiding en advies Bart zit nog midden in het begeleidingstraject om zoveel mogelijk uit het systeem te halen en zo efficiënt mogelijk met DelPro te werken. "De relatie met dealer InFarming is erg positief en de kennis van de medewerkers is op een hoog niveau. Zo kunnen zij mij nieuwe inzichten geven of als sparringspartner fungeren. Dat de dealer de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een adviseur, heeft voor mij zeker een meerwaarde. Daarmee heb ik het gevoel dat ik een investering heb gedaan, waar ik meer uit kan halen en waarmee ik jaren vooruit kan."

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication