3

, Voorwoord #trotsopdeboer 2019 ligt achter ons, het was een bewogen jaar. Het laatste half jaar heeft gezorgd voor een periode van onzekerheid, hoofdbrekens en zorgen over de toekomst. Aan de keukentafel is het jaar ongetwijfeld meermaals geëvalueerd en heeft het de nodige discussies opgeleverd. Vragen gaan door ieders hoofd: "Willen we nog wel door met deze beklemmende regelgeving?" of: "Kan onze beoogde opvolger het bedrijf nog wel verantwoord voortzetten?" , De demonstraties die zijn georganiseerd, konden op veel sympathie rekenen van de gewone burger. Bij meer dan 75% van de burgers ging de duim omhoog richting de boeren die massaal onderweg waren naar de diverse georganiseerde demonstraties. Hiermee is duidelijk méér begrip ontstaan voor de situatie, maar ook voor de mooie producten die in Nederland dagelijks door gepassioneerde, hardwerkende mensen worden geproduceerd. We kunnen trots zijn op elkaar en Nederland is trots op de boer. Agrarisch Nederland loopt al jaren voorop Dankzij innovatieve oplossingen en maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt er constant gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering om een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie en om zelf een goede boterham te verdienen. De stikstofuitstoot is sterk afgenomen, voor gebruik van pesticiden en antibiotica geldt hetzelfde en dat zonder dwingende of sanctionerende maatregelen van de overheid. Een overheid die binnen de EU soms braver wil zijn dan het braafste jongetje in de klas. Onze boeren behoren tot de beste van de wereld en hebben continu geïnvesteerd in innovatieve oplossingen en in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Dit zien we terug in het feit, dat Nederland nummer twee staat als exporterend land van agrarische producten. Een positieve bevestiging, dat er niks mis is met ons voedsel en de voedselproducenten en het levert een substantiële bijdrage aan onze economie. DeLaval denkt met u mee DeLaval denkt als toeleverancier in de ontwikkeling van onze producten met u mee. Met onze 360º bedrijfsbenadering, hebben wij constant een focus bij onze ontwikkeling op dierenwelzijn, winstgevendheid, arbeidseffi ciëntie en voedselveiligheid. Hoe kunnen we MEER bereiken met MINDER impact voor milieu en omgeving. Aan innovatieve oplossingen op het vlak van duurzaamheid is er binnen de melkveehouderij geen gebrek. Investeren en perspectief In deze Koerant treft u een selectie van de meest aansprekende en baanbrekende innovaties die het afgelopen jaar succesvol zijn gelanceerd door DeLaval. Dit vraagt om investeringen. Investeren is niet het probleem, zolang er genoeg perspectief wordt geboden om het geïnvesteerde vermogen terug te verdienen. Dit door een verbeterde kostprijs of een hogere productiviteit. Tijd is geld De factor tijd is hierin cruciaal. Tijd die u moet krijgen van de overheid en tijd die u als boer ook verdient. Daarom moet de overheid denken aan realistische termijnen om zaken aan te passen zodat de milieudoelstellingen gehaald kunnen worden, waarbij het mogelijk is voor onze boeren om hierop te anticiperen en te investeren. Kies voor evolutie en niet voor revolutie. Dit biedt perspectief voor ondernemers, ook jonge ondernemers die graag als opvolger in het bedrijf willen stappen. Hiermee ontstaat een toekomstbestendige landbouw met blijvend kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. Zodat iedereen trots kan blijven op onze boeren! Wij bij DeLaval zijn dat zeker! Veel leesplezier gewenst! Geert-Jacob van Dijk Directeur DeLaval Benelux 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication