0

Volg DeLaval Benelux ook op Facebook en Twitter Voorjaar 2020 Rolfs melksysteem ontdekt tochtige en drachtige koeien We Live Milk Days 2020 Uitnodiging Bedrijfsreportages Wat zeggen onze klanten?

Rolfs melkrobot ontdekt vanaf nu tochtige en drachtige koeien , Hoe maak je de beste melkrobot beter? Door het toevoegen van een automatische detectie van tochtige en drachtige koeien tijdens het melken. We noemen de melkrobot DeLaval VMS V310 een robot die de markt verandert. Bespreek de mogelijkheden met uw dealer en bekijk hoe de VMS V310 uw melksysteem gaat worden. NIEUW DeLaval ™ VMS V310

, Voorwoord #trotsopdeboer 2019 ligt achter ons, het was een bewogen jaar. Het laatste half jaar heeft gezorgd voor een periode van onzekerheid, hoofdbrekens en zorgen over de toekomst. Aan de keukentafel is het jaar ongetwijfeld meermaals geëvalueerd en heeft het de nodige discussies opgeleverd. Vragen gaan door ieders hoofd: "Willen we nog wel door met deze beklemmende regelgeving?" of: "Kan onze beoogde opvolger het bedrijf nog wel verantwoord voortzetten?" , De demonstraties die zijn georganiseerd, konden op veel sympathie rekenen van de gewone burger. Bij meer dan 75% van de burgers ging de duim omhoog richting de boeren die massaal onderweg waren naar de diverse georganiseerde demonstraties. Hiermee is duidelijk méér begrip ontstaan voor de situatie, maar ook voor de mooie producten die in Nederland dagelijks door gepassioneerde, hardwerkende mensen worden geproduceerd. We kunnen trots zijn op elkaar en Nederland is trots op de boer. Agrarisch Nederland loopt al jaren voorop Dankzij innovatieve oplossingen en maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt er constant gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering om een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie en om zelf een goede boterham te verdienen. De stikstofuitstoot is sterk afgenomen, voor gebruik van pesticiden en antibiotica geldt hetzelfde en dat zonder dwingende of sanctionerende maatregelen van de overheid. Een overheid die binnen de EU soms braver wil zijn dan het braafste jongetje in de klas. Onze boeren behoren tot de beste van de wereld en hebben continu geïnvesteerd in innovatieve oplossingen en in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Dit zien we terug in het feit, dat Nederland nummer twee staat als exporterend land van agrarische producten. Een positieve bevestiging, dat er niks mis is met ons voedsel en de voedselproducenten en het levert een substantiële bijdrage aan onze economie. DeLaval denkt met u mee DeLaval denkt als toeleverancier in de ontwikkeling van onze producten met u mee. Met onze 360º bedrijfsbenadering, hebben wij constant een focus bij onze ontwikkeling op dierenwelzijn, winstgevendheid, arbeidseffi ciëntie en voedselveiligheid. Hoe kunnen we MEER bereiken met MINDER impact voor milieu en omgeving. Aan innovatieve oplossingen op het vlak van duurzaamheid is er binnen de melkveehouderij geen gebrek. Investeren en perspectief In deze Koerant treft u een selectie van de meest aansprekende en baanbrekende innovaties die het afgelopen jaar succesvol zijn gelanceerd door DeLaval. Dit vraagt om investeringen. Investeren is niet het probleem, zolang er genoeg perspectief wordt geboden om het geïnvesteerde vermogen terug te verdienen. Dit door een verbeterde kostprijs of een hogere productiviteit. Tijd is geld De factor tijd is hierin cruciaal. Tijd die u moet krijgen van de overheid en tijd die u als boer ook verdient. Daarom moet de overheid denken aan realistische termijnen om zaken aan te passen zodat de milieudoelstellingen gehaald kunnen worden, waarbij het mogelijk is voor onze boeren om hierop te anticiperen en te investeren. Kies voor evolutie en niet voor revolutie. Dit biedt perspectief voor ondernemers, ook jonge ondernemers die graag als opvolger in het bedrijf willen stappen. Hiermee ontstaat een toekomstbestendige landbouw met blijvend kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. Zodat iedereen trots kan blijven op onze boeren! Wij bij DeLaval zijn dat zeker! Veel leesplezier gewenst! Geert-Jacob van Dijk Directeur DeLaval Benelux 3

DeLaval VMS Serie ™ Serie V300 Met twee modellen leverbaar in de VMS™ serie, biedt DeLaval altijd een oplossing die het beste past bij uw bedrijfssituatie. Zowel de VMS™ biedt DeLaval altijd een oplossing die he past bij uw bedrijfssituatie. Zowel de VM V310 beschikt over een gt voor een optimaal V310 beschikt over e gt voor een op DeLaval VMS ™ "De meeste impact hebben we ervaren op het gebied van de melkproductie" 4 V300 Automatisch melksysteem

10 DeLaval VMS ™ V310 Automatisch melksysteem RePro ™ automatische drachtcontrole "Hiervoor lieten we de koeien scannen, nu vertelt RePro of een koe drachtig is" 5

De V300 Wouter en Melissa met hun beide dochters Iets ten zuiden van Antwerpen in Haasdonk melkt Familie De Gendt ondertussen een half jaar naar volle tevredenheid met de VMS V300. De fysieke belasting van het melken in combinatie met de neventakken op het bedrijf zijn de belangrijkste redenen geweest om over te stappen van de melkstal naar de VMS V300. Op het familiebedrijf, waar ondertussen de 4e generatie actief is, worden naast de 75 melkkoeien ook vleesvarkens en vleesvee gehouden. Daarnaast richt het bedrijf zich ook nog op het uitvoeren van grondwerken. Wouter en Melissa voeren de diverse werkzaamheden uit, samen met de ouders van Wouter, waarbij iedereen zijn eigen specifi eke taak heeft. Van conventioneel melken naar VMS Het melken gebeurde sinds 2010 in een 2x10 melkstal waarbij met name de ouders van Wouter het melken voor hun rekening namen. Met de komst van de V300 is de fysieke belasting van het melken verdwenen en merken ze dat het uitvoeren van de diverse werkzaamheden weer in balans is. "In goed overleg met de DeLaval dealer hebben we de V300 achter de bestaande melkput geplaatst zodat het past perfect bij ons bestaande strohok en de separatieruimte perfect zijn geïntegreerd in het systeem", vertelt Wouter. Mooie productiestijging "Naast het feit dat we al een goede relatie hadden met DeLaval dealer Van Eynde Melktechniek was vooral het feit dat de V300 een hoge capaciteit heeft een doorslaggevende factor", vervolgt Melissa. "We melken 75 koeien en dit aantal willen we ook blijven melken. In combinatie met het Feed First koeverkeer zijn we nu in staat om ruim 70 koeien gemiddeld 2,7- 2,8 keer per dag te melken en zien we daarnaast een mooie productiestijging. De koeien komen graag naar de robot, worden er na een goede voorbehandeling vlot gemolken en verlaten na gemiddeld 6 minuten en ruim 12 kg melk alweer de VMS. Waar we in de melkstal altijd rond de 10.200 kg per jaar zaten zijn we een half jaar later al 600 kg gestegen naar 10.800 kg." "De koeien waren overigens sneller gewend dan wij zelf", laat Wouter ons weten. Meer fl exibiliteit "De fl exibiliteit die het melken met de VMS V300 ons biedt past ook heel goed naast de vele activiteiten", aldus Melissa. "Het is veel makkelijker in te plannen en als de randvoorwaarden kloppen dan is het een kwestie van de aandachtskoeien behandelen en de rest loopt vanzelf. Door de gegevens goed te analyseren krijg je een heel goed beeld van je koeien." Wouter vult nog aan dat sommige collega’s zeiden dat het contact met de koeien minder zou worden, maar dat ervaren ze zeer zeker niet zo. Met goed analyseren van de gegevens en de dagelijkse rondes door de stal is er veel meer uit te halen in vergelijking met de oude situatie, is zijn mening. veelzijdige bedrijf 6 Wat zeggen onze klanten?

De V310 neemt de leiding over van onze dagelijkse taken Rolf Roelofs is een van de eerste gebruikers in Nederland van de nieuwe VMS V310 melkrobot. Hij runt samen met zijn familie een melkveebedrijf in Lemelerveld (NL). In februari van het afgelopen jaar zijn twee robots opgestart op de plek waar voorheen werd gemolken met een 2x12 swing-over. "Als 3e generatie op het bedrijf, hoop ik dat mijn bedrijf klaar is voor de volgende generatie", aldus Rolf. Gebruik van automatisering en zeker automatisch melken is een belangrijke stap hierin. Rolf: "De nieuwe generatie melkveehouders wil zich ook graag bezighouden met andere zaken naast het bedrijf. Met automatisch melken is er meer vrijheid." Bewuste keuze voor DeLaval Rolf heeft bewust gekozen voor DeLaval met de komst van de V310 in het afgelopen jaar. "De omschakeling naar automatisch melken ging boven verwachting goed. Verbazingwekkend blijft nog steeds het gemak van het inmelken van de vaarzen", vertelt een enthousiaste Rolf. "Je brengt ze in de VMS en laat die zijn gang gaan. Geen coördinaten laten bepalen, iets invoeren of handelingen verrichten. Zelf rustig blijven en de robot sluit ze aan!" Vruchtbaarheid verbeteren "Voordat ik de stal in ga, kijk ik in DelPro Farm Manager de attentielijsten na voor de eventueel de op te halen koeien en daarbij de DeLaval Repro lijst voor koeien die in aanmerking komen voor inseminatie", aldus Rolf. De VMS V310 met zijn unieke DeLaval Repro kenmerk, bespaart ontzettend veel tijd. Het helpt om de vruchtbaarheid op het bedrijf te verbeteren en het meer rendabel te maken. Het geeft een directe inzage van de vruchtbaarheidsstatus van elk individueel dier op basis van het progesterongehalte. Hierin ligt het verschil tussen de VMS V300 en V310. Pro-actief behandelplan Naast de vruchtbaarheidsstatus biedt VMS V310 ook inzage in vruchtbaarheidsafwijkingen zoals cysten. Normaal gesproken worden deze niet of laat gedetecteerd. Nu worden ze met een behandelplan gepresenteerd. "We hoeven niet meer op de dierenarts te wachten om een handeling uit te voeren", aldus Rolf. "Voorheen maakten we nog regelmatig gebruik van drachtcontroles, maar nu is dit nauwelijks meer nodig, omdat het systeem ons vertelt wanneer de koe drachtig is." Perfecte ondersteuning Vol lof is Rolf over de begeleiding die hij van de dealer en DeLaval heeft gehad bij de overgang naar automatisch melken. "Als er wat is, een belletje is voldoende voor ondersteuning of indien nodig een bezoek en het wordt opgelost." InService™ All-Inclusive Plus contract Er is gekozen om gebruik te maken van het InService All-Inclusive Plus contract. (Meer over het InServiceTM All-Inclusive Plus contract en de reden waarom Rolf er gebruikt van maakt op pagina 14) Als laatste wil Rolf meegeven aan degenen die voor de keuze staan om automatisch te gaan melken: "Doe het en het zal je ontzettend meevallen hoe gemakkelijk de opstart gaat." Meer weten over de ervaringen Van Rolf Roelofs? Scan de QR-code en bekijk het fi lmpje 7

DeLaval led-verlichting Wat is verteld bij de verkoop klopt! In het Overijsselse Dijkerhoek/Holten (NL) runt de 22-jarige Nienke Deten een melkgeitenhouderij. Sinds 2017 melkt zij haar 800 melkgeiten in een compleet nieuwe stal, voorzien van o.a. DeLaval CL9000 led-verlichting. "Bij de start van de nieuwbouw heb ik geen moment getwijfeld over de aanschaf van led-verlichting", aldus Nienke. Na vier seizoenen heeft Nienke haar bedrijf perfect op de rit. "Met 800 geiten en ongeveer 200 lammeren heb ik een gemiddeld bedrijf", geeft Nienke aan. "Ik wilde eigenlijk veearts worden, maar ik ben uiteindelijk toch veehouderij gaan studeren." Tijdens de studie veehouderij lag de focus vooral op koeien, maar Nienke besloot om stage te gaan lopen bij een melkgeitenhouderij. "Vanuit deze stage heb ik mijn interesse gekregen voor melkgeiten", vervolgt Nienke. "Mijn ouders zijn in 2007 gestopt met het toenmalige gemengde bedrijf met melkkoeien en varkens. Daarna hebben ze de opfok van jongvee voor derden verzorgd. In 2017 heb ik mede met hun steun, dit nieuwe bedrijf kunnen opbouwen." Veel in de stal Nienke legt in haar bedrijfsvoering de nadruk op de opfok, regelmaat voor de dieren en veel tijd en energie in het bedrijf stoppen. "Ik melk nog steeds zelf 2x daags, waarbij ik in de avond wel extra hulp krijg, zodat ik ’s avonds iets 8 eerder klaar ben." Tijdens de lammerperiode heeft ze enkele stagiaires die haar helpen. Nienke brengt daardoor veel tijd door in de stal. Een goede verlichting biedt niet alleen comfort voor de geiten, maar is ook belangrijk voor haarzelf. Nienke: "Het is gewoon prettig om in te werken." Automatisch dimmen Bij de zoektocht naar led-verlichting kwam Nienke in contact met Alfa Melktechniek. "Ik wist bij voorbaat al dat ik led-verlichting in de stal wilde hebben", vertelt Nienke. "Je hebt gewoon veel minder lampen nodig." In deze stal van 50m lang bij 37m breed, heeft Nienke slechts 20 lampen nodig. Met behulp van een verlichtingsplan kan een DeLaval dealer precies uitrekenen hoeveel lampen noodzakelijk zijn voor een stal. "Hierdoor hebben wij bijvoorbeeld ook geen lichtvervuiling, wat toch belangrijk is hier in het buitengebied", aldus Nienke. De DeLaval CL9000 is voorzien van een sensor en een timer. De sensor reageert op het daglicht en dimt daarmee automatisch de led-lampen. De timer kan worden ingesteld naar wens. "Ik heb het nachtlicht ingesteld van 21.30 tot 4.30 uur", vervolgt Nienke. "De blauwe ledlampen leveren een mooi egaal en vlak licht. Er zijn geen lichtpieken zichtbaar in de stal. Het blauwe licht is mooi helder en werkt gewoon heel prettig, zowel bij dag als bij nacht. Ze doen wat ze moeten doen." Nieuwsgierig naar deze jonge ondernemer? Bekijk haar facebookpagina via Melkgeitenhouderij Deten Wat zeggen onze klanten?

Even voorbij Oudenaarde (BE) in het fraaie Maarkedal ligt het bedrijf van Lieven en Betty Polet. Het is een typisch gemengd bedrijf met melkvee, vleesvee en akkerbouw. Ze hebben 2 dochters, Esther van 15 en Emma van 11 jaar. Naast tarwe, suikerbieten en aardappelen worden er ook nog groenten verbouwd. Er zijn ongeveer 105 melkkoeien waarvan 95 aan de melk. "De melktijd werd te lang", start Betty haar verhaal. "Het melken is meestal mijn taak terwijl Lieven op het land aan het werk is. We hebben overwogen om over te stappen op automatisch melken. Maar 95 koeien aan de melk is een ongunstig aantal. Bovendien willen we in het drukke seizoen snel kunnen melken en dan andere zaken kunnen doen. Daarom hebben we gekozen voor een melkstal." Wennen aan een zij-aan-zij melkstal Sinds mei 2019 worden de 95 koeien gemolken in een 2x10-stands Solidex melkstal na een complexe verbouwing vanaf een 2x5-stands visgraat. "Het was niet eenvoudig", zegt Betty, "maar Hans Van Merhaeghe (de plaatselijke DeLaval dealer) had een paar goede ideeën en dat gaf ons vertrouwen. In het begin mis je toch het zicht op de koe in de zij-aan-zij melkstal, maar al snel ga je vertrouwen op de herkenning en de automatisering en kun je je volledig concentreren op het melken." Vlot alleen melken in een Solidex zij-aan-zij melkstal "Ik kan nu alleen de 95 koeien melken in een uur en een kwartier. Dat geeft ons extra tijd voor andere zaken en ons gezin. We zien dat vaarzen de eerste keren wat te ver naar voren gaan staan, maar door de helling van de vloer komen ze gedurende de melkbeurt spontaan naar achteren." Looprubber is een aanrader "Ik ben redelijk gevoelig voor schouderen nekklachten", vervolgt Betty. "Daarom is de werkhouding voor mij van groot belang. De verstelbare vloer is dan ook een zegen. Er is relatief weinig lawaai tijdens het melken. Dat komt door de hydraulische besturing maar ook doordat de pulsatoren in het kabinet zijn ingebouwd." "Wat ik zeker zou aanraden is looprubber op de vloer. De koeien komen vlot binnen en gaan snel in de juiste stand staan. Een kiemgetal van 5 en een celgetal van 120 geeft ook aan dat het met de melktechniek wel goed zit. Achteraf kunnen we tevreden zijn met de keuzes die we gemaakt hebben!" 9 Gehaast nemen we afscheid. Lieven zit al weer op de trekker en Betty moet naar een vergadering van het bestuur van de melkerij. Bezige bijen daar in het Maarkedal.

Levensduurverlenging van de koe levert economisch en sociaal veel op DeLaval organiseert in maart 2020 acht bijeenkomsten in Nederland, België en Luxemburg, de We Live Milk Days. Het programma bestaat uit theoretische en praktische tips rondom de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe. Een lange levensduur is een essentieel ingrediënt voor een succesvolle melkveehouderij. Onze gastspreker tijdens deze dagen is Willem van Laarhoven, oprichter en eigenaar van onderzoeks- en adviesbureau Valacon. Wij gingen bij hem langs. In 2006 heb je het bedrijf Valacon opgericht. Zag je noodzaak dit te doen? "Jazeker. Het was mij opgevallen dat sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw uit onderzoeken al duidelijk werd dat een langere levensduur van melkvee veel economische voordelen zou hebben voor de melkveehouder. In 2004/2005 deed ik samen met de Wageningse specialist veevoeding, Arjan van de Kolk, onderzoek naar de mogelijkheden van levensduurverlenging en de economische voordelen daarvan. We becijferden dat in Nederland het inkomen per 100 melkkoeien met gemiddeld 25.000 euro kon worden verbeterd door de levensduur met een jaar te verlengen. Dat leek mij de moeite waard, om samen met de melkveehouders, er werk van te maken." 10 Welke vraagstukken kom je tegen in de praktijk? "In hoofdlijnen zien we drie belangrijke knelpunten:  Fokkerij  Bedrijfsvoering  Huisvesting Daar liggen tegelijkertijd ook de verbetermogelijkheden. Belangrijk is de balans. Het heeft geen zin om bepaalde verbeteringen in je veestapel te fokken als de rest niet in orde is. Omgekeerd kun je met een stal die is gebouwd volgens de nieuwste inzichten weinig bereiken als je koeien niet gezond en sterk zijn."

Zelfredzaamheid van de melkveehouder "Daarnaast maak ik mij zorgen over de zelfredzaamheid van de melkveehouder. Melkveehouders zijn steeds afhankelijker van de kennis die de erfbetreders inbrengen. Met het verdwijnen van de landbouwvoorlichting is elke inbreng commercieel gekleurd en moet je per defi nitie zeer kritisch zijn. Maar tegelijkertijd spreken we de erfbetreders aan op hun groeiende verantwoordelijkheid. Zij hebben de kans om melkveehouders diensten en producten te verkopen die de melkveehouder verder kan helpen. Daarbij wordt nog te weinig rekening gehouden met levensduurverlenging." Wij stellen in onze inleiding dat een lange levensduur essentieel is voor een succesvolle melkveehouderij, hoe kijk jij daar tegenaan? "Een langere levensduur staat voor een paar belangrijke zaken: betere koegezondheid met minder medicijngebruik, beter welzijn wat goed is voor de koe en voor het imago van de sector, een positieve invloed op de kringloop wat vandaag de dag een belangrijk hoofdthema is, minder productie van broeikasgassen als methaan en niet het minst belangrijk, de economische voordelen. Uit een onderzoek dat we uitvoerden in 2017 bleek dat voor 90% van de melkveehouders economie de belangrijkste drijfveer is voor levensduurverlenging. En dat maken we nu steeds beter inzichtelijk voor melkveehouders op basis van hun eigen data." Geven de huidige politieke ontwikkelingen meer noodzaak voor levensduurverlenging van de veestapel? "Jazeker! De fosfaatregelgeving heeft ervoor gezorgd dat steeds minder jongvee wordt aangehouden en koeien moeten dus wel langer meegaan. Dat brengt risico’s met zich mee, omdat dit lang niet altijd lukt. Het noodzaakt om te zoeken naar mogelijkheden op het bedrijf om een veestapel te fokken en te houden die ook tenminste vijf lactaties meekan. Daarnaast vermindert levensduurverlenging niet alleen de fosfaatproductie, maar ook de stikstof- en methaanproductie. Dat wordt naar mijn idee veel te weinig voor het voetlicht gebracht. Het lijkt erop dat iedereen naar de boeren kijkt als het over de oplossing van het stikstofprobleem gaat, maar intussen gebeurt er wel degelijk iets. De huidige fosfaatregelgeving is op dit moment nog te star. In de zoektocht naar de mogelijkheden voor levensduurverlenging hebben we veel meer fl exibiliteit nodig. Niet direct afgerekend worden op elke afwijking en veel meer de mogelijkheid krijgen om op basis van rollend-gemiddelde-resultaten te werken. Daarmee wordt het doel beter en misschien wel sneller bereikt." Wat kunnen wij als fabrikant als praktische oplossingen bieden om te helpen? "Data worden steeds belangrijker en zijn een heel belangrijk hulpmiddel. Met praktische datagegevens kan een melkveehouder makkelijker bijsturen. Ik ben daarom erg geïnteresseerd in het Bodyconditiescore-systeem, maar ook in de nieuwe melkrobot met automatische vruchtbaarheidsmodule (red. RePro op de VMS V310). Beide systemen bieden data aan die betrekking hebben op de belangrijkste factoren voor levensduur; conditie en conditieverval in de transitieperiode die zeer bepalend zijn voor de levensduur. Interpretatie van data is dan de volgende stap, waarbij advisering door bijvoorbeeld een HMA adviseur heel belangrijk is." Welke boodschap ga je de deelnemers meegeven tijdens de We Live Milk Days? "De centrale boodschap is dat er twee belangrijke redenen zijn om aan de slag te gaan:  Levensduur verhoogt de productie en de effi ciëntie per koe en verlaagt de kostprijs  Levensduur verlaagt de opfokkosten per koe met een factor 5 tot 10 Beide geven ook alle andere voordelen die ik hiervoor al noemde. We hebben een slogan bedacht: Zolang je denkt dat een koe de volgende lactatie nog goed meekan mag je haar niet afvoeren. Want vergeleken met een oudere koe levert elke extra vaars ook extra economisch nadeel. Het liefst wil je geen vaarzen in je koppel maar je hebt ze nu eenmaal nodig." Ook nieuwsgierig geworden hoe een goed koecomfort kan bijdragen aan de verbetering van de productieve levensduur van uw melkkoeien? Ontmoet Willem tijdens de We Live Milk Days die in maart worden georganiseerd op diverse bedrijven in de Benelux. Meer weten over het programma, of wilt u zich opgeven? Kijk dan op de achterpagina van deze Koerant of ga naar: www.delaval.com/nieuws 11

De toekomst van melken begint hier Het meest effi ciënte melkstel ooit door ons ontwikkeld betekent voor u meer melk, gezondere uiers, met minder arbeidsinspanning. 4x langere levensduur korte melkslang* Tot 7% kortere melktijd* Tot 83% minder luchtzuigen* Tot 9,3% hogere melkstroom* 2x langere levensduur van de cartridge* *Vergeleken met DeLaval Harmony™ melkstellen met ronde voeringen en gemeten op pilotbedrijven Tot 92% verbeterde speenconditie* Tot 58% kortere servicetijd* In minder dan 1minuut alle 4 cartridges vervangen

DeLaval Evanza™ melkstel Clover design De cartridge maakt draaien van de tepelvoering in de beker onmogelijk De cartridge ma van de tepelvoe beker onmogeli DeLaval Evanza™ l Revolutionair constructie gecombineer met het Clover design air gecombineer ver design voor beter melken en een verlengde levensduur melken en een evensduur DeLaval Turn&Milk™ Het Turn&Milk principe van Evanza™ maakt het vervangen eenvoudig en minder tijdrovend* Duurzame, robuuste bekers ers Licht in gewicht voor meer werkgemak Topkwaliteit materialen DeLaval Korte melkslang bajonetaansluiting ang uiting D TopFlow™ D De unieke TopFlow™ te ee ge Ergonomische gripzones en een superieur che gripzones erieur gewichtsverdeling voor eenvoudig aansluiten en erdeling voor vierkant uitmelken *Vergeleken met andere DeLaval melkstellen Meer weten? Informeer bij de DeLaval dealer, kijk op www.delaval.com/evanzamelkstel of scan de QR-code voor een uitleg over het DeLaval Evanza TM melkstel (Meer over de ervaringen van Jan-Germ de Jong met het nieuwe EvanzaTM melkstel op pagina 16) 13 - technologie zorgt voor een snellere melkafvoer en gezondere uiers

DeLaval InService™ All-Inclusive Plus Zorg ervoor dat uw V300/310 te allen tijde op vol vermogen functioneert volgens uw voorwaarden. Kiest u voor het DeLaval InServiceTM All-Inclusive Plus contract, dan leveren wij technische ondersteuning, onderhoud, originele onderdelen en verbruiksgoederen tegen een vooraf afgesproken prijs. Zoals elk ander intensief gebruikt systeem vraagt uw automatisch melksysteem om onderhoud, service en vervanging van olie, fi lters, tepelvoeringen en reinigingsmiddel, maar ook om regelmatige reiniging, zodat uw V300/310 blijft presteren op het niveau dat u verlangde toen u het kocht. U bent ervan verzekerd dat alle elementen van uw V300/310 op elkaar zijn afgestemd; van periodiek onderhoud tot reinigingsmiddel, van tepelvoeringen tot olie, van vacuüminstellingen tot speendesinfectie en alles wat daarbij hoort. Met als doel meer melk van een betere kwaliteit. Wat zeggen onze klanten? Op maat gemaakt Maximale zekerheid Ontzorgen Preventief onderhoud Correctief onderhoud Ondersteuning op afstand en op locatie Originele DeLaval onderdelen Melkkwaliteit Tepelvoeringen Reinigingsmiddel Speendesinfectie Melkfi lters en olie Optimale melktechnische prestaties Vooraf afgesproken kosten Rolf Roelofs, Lemelerveld, Nederland Melkt met 2 VMS V310 melkrobots Wouter De Gendt, Haasdonk, België Melkt met 1 VMS V300 melkrobot "Op voorhand weten wat de maandelijkse kosten zijn, niet voor verrassingen komen te staan. Het complete plaatje inzichtelijk vooraf. Dat heeft mij ook doen besluiten om voor DeLaval te kiezen." 14 "Het is belangrijk dat de robot goed blijft draaien. Iets wat de hele dag draait zal ook eens storing hebben en heeft zeker regelmatig goede service nodig. Het InService All-Inclusive Plus contract biedt mij deze zekerheid met daarbij duidelijkheid in de kosten."

Van VMS Classic naar VMS V300 De vader van Nico Antony besloot om in 1970 te gaan melken met een DeLaval melkmachine. Nu, 50 jaar later, staat in Beaufort in Luxemburg een nieuwe VMS V300, uitgerust met Herd Navigator en Bodyconditiescore-systeem (BCS). De VMS Classic is na 10 jaar trouwe dienst ingeruild voor een VMS V300 waarmee Nico Antony zijn passie voor het fokken van duurzame en gezonde koeien met alle vertrouwen kan voortzetten en zijn kudde naar de top kan brengen. "Met de VMS Classic heb ik op de top 2.400 - 2.500 kg melk per dag weten te produceren. Maar nadat ik had gehoord en gezien wat de VMS V300 kan, was het duidelijk dat mijn volgende robot een VMS V300 zou worden. De doorontwikkeling op het gebied van melken, de nieuwe DeLaval InSight maar ook de kennis van de DeLaval organisatie rondom het optimaliseren van je bedrijf, zijn factoren waarmee we rekening moeten houden richting de toekomst. Het DelPro managementsysteem laat mij zien dat ik de juiste dingen doe en dat kan ik ook richting onze consument laten zien", laat Nico ons weten. Zelfl erend systeem bespaart veel tijd "De rust en precisie waarmee de VMS V300 aansluit maken mijn werk veel makkelijker en het bespaart mij veel tijd die ik nu kan inzetten voor andere managementtaken", vervolgt hij zijn verhaal. "Ten eerste is het eenvoudig om nieuwe dieren toe te voegen aan de robot. Het systeem zoekt zelf de spenen, daar hoef ik niks voor te toen. Ten tweede is de InSight-techniek in staat om koeien met nauwe speenplaatsing aan te sluiten die voorheen nog weleens te lastig waren. Doordat het systeem zelf leert en kijkt hoe het beste kan worden aangesloten, heb ik eigenlijk geen koeien meer die het systeem niet kan aansluiten! Nadat het omwisselen in 6 uur was uitgevoerd werden de koeien weer gemolken en was het voor mij al snel duidelijk dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Met de VMS V300 is het absoluut realistisch om 3.000 kg per dag te melken." Preventief werken De VMS V300 is uitgerust met de Herd Navigator en ook het al aanwezige Bodyconditiescore-systeem BCS is er weer opgezet. Nico: "Met de BCS heb ik een enorme effi ciëntieverhoging weten te realiseren door de energiehuishouding nauwkeurig te volgen en waar nodig bij te sturen in krachtvoer of rantsoen. Met de Herd Navigator is mijn doel om nog meer preventief te gaan werken. Op deze manier kan ik mijn koeien gezond houden en komt de dierenarts minder op mijn erf. En met de progesteronmeting heb ik 3545 uur voordat ik moet insemineren al een melding en zie ik zelf of koeien drachtig zijn." Enthousiast over de OptiDuo Terwijl Nico aan het praten is heeft de OptiDuo voeraanschuifrobot net weer 15 zijn ronde gedaan. De eerste keer is 6 uur na het voeren en daarna elke 2 uur. "Door de werking van de OptiDuo is het gedurende de hele dag net alsof het voer er net ligt en zie ik dat er een perfecte verdeling in de stal is tussen liggen, vreten en melken", meldt Nico enthousiast en hij eindigt met: “Bij DeLaval kan ik mensen vinden die mij in mijn management verder kunnen helpen om mijn kudde naar de top te brengen.” De OptiDuo voeraanschuifrobot tijdens een van zijn rondes. Meer over de resultaten met OptiDuo op pagina 17. Wat zeggen onze klanten?

Evanza werkt super Tijdens Eurotier in november 2018, introduceerde DeLaval een nieuw type melkstel, het DeLaval EvanzaTM melkstel. Melkveebedrijf De Otterwille uit Bantega werkt sinds september 2018 al met dit nieuwe type melkstel. "Het werkt super", aldus Jan-Germ de Jong. Op melkveebedrijf De Otterwille in het Friese Bantega, runt Jan-Germ de Jong samen met zijn ouders en broer een melkveebedrijf met 180 melkkoeien. Al ruim anderhalf jaar melken zij met het nieuwe melkstel van DeLaval, de Evanza. Dit doen zij in een DeLaval HBR 28-stands draaimelkstal. "De draaistal was voorzien van het DeLaval Harmony melkstel", zegt Jan-Germ. "We waren hier eigenlijk best tevreden over, maar op een dag benaderde DeLaval ons om mee te draaien in een pilot voor het nieuwe melkstel." Het meest doorontwikkelde melkstel Het Evanza melkstel is een compleet nieuw ontwikkeld melkstel en het eerste melkstel ter wereld dat gebruikmaakt van een eenvoudig verwisselbare Clover Cartridge™ in plaats van een conventionele tepelvoering. Kenmerkend is het Turn&Milk™ principe, wat staat voor eenvoudig en minder tijdrovend vervangen van de cartridge en de korte melkslang. Samen met de al bekende TopFlow™ technologie brengt DeLaval Evanza™ de nieuwe toekomst in melken. Meer melk, meer rust, meer werkplezier De unieke Evanza™ Cartridge met het speciale Clover design zorgt voor meer melk, meer rust in de melkstal en meer werkplezier. "Dat is iets wat mij al direct opviel", vervolgt Jan-Germ. "Het sluit mooi aan en het hecht mooi aan de spenen, waardoor er veel minder luchtzuigingen zijn. De koeien staan hierdoor ook veel rustiger in de melkstal." Het Clover design geeft een stevige maar tedere omhelzing van de speen, wat resulteert in snel en volledig uitmelken van de uier. De soepele lip zorgt voor een goede hechting aan de speen en voorkomt de kans op luchtzuigen. Dit alles zorgt voor een betere speengezondheid en meer rust bij de koe tijdens het melkproces. DeLaval Evanza™ is uitgerust met de bekende TopFlow™ technologie. Deze unieke technologie van DeLaval zorgt voor een snellere melkafvoer en voorkomt hiermee overmatige vacuümfl uctuaties. Dit draagt bij aan een betere uiergezondheid en beter uitmelken van het uier. Jan-Germ: "Ik heb ook het idee dat ik veel sneller kan melken. Het aansluiten gaat gewoon super, je hangt ze er mooi vlot en snel onder." De nieuwe cartridge gaat twee keer zo lang mee dan een normale tepelvoering. Pas na 5.000 melkingen, of 1 jaar gebruik, dient de cartridge vervangen te worden. DeLaval biedt een InService All-Inclusive Plus contract aan voor het Evanza melkstel zodat de gebruiker van tevoren precies zijn onderhoudskosten in kaart heeft. Naast periodiek onderhoud en bijbehorende originele onderdelen zijn ook correctieve onderdelen inbegrepen. "Heel eerlijk….", lacht Jan-Germ, "wij waren niet heel precies in het op tijd onderhoud plegen van onze melkstellen en eigenlijk soms weleens iets te laat. Voor ons is dit InService All-Inclusive Plus contract een prima uitkomst. Met ruim 180 koeien aan de melk kun je geen risico’s lopen en kunnen wij ons nog meer focussen op uiergezondheid en onze koeien." Meer over het nieuwe EvanzaTM stel op pagina 12-13 melk16 Wat zeggen onze klanten?

Voeropname van de koe begint bij de neus Dat is de mening van Edwin Berg van Agrifi rm. "Dat kan tot 20% verschil maken in voereffi ciëntie." Samen met hem zijn wij op bezoek bij melkveehouder Hans Makkinga te Rheezerveen (NL). Het onderwerp is ruwvoerverstrekking met de DeLaval OptiDuoTM voeraanschuifrobot. Hans Makkinga, van huis uit klinisch chemisch specialist, kan met recht een echte ‘voer’-boer genoemd worden. "De afkomst van m’n koeien interesseert me minder, maar ik besteed heel veel aandacht aan goed voeren", aldus Hans. "Met de kennis van m’n opleiding begrijp ik ook wat er in de koe met het voer gebeurt." Gelijkmatig voer opnemen "Het doel is de koe op alle momenten van de dag (en nacht!) zo gelijkmatig mogelijk voer te laten opnemen. Dat zorgt voor een gelijke en vooral stabiele pH in de pens en dat levert geld op. De pensbacteriën hebben dan de beste omstandigheden om het voer volledig om te zetten en alle nutriënten voor de koe maximaal beschikbaar te maken. Met hetzelfde rantsoen wordt de benutting dus hoger. Als je dan ook nog meer drogestof ruwvoer in de koe krijgt is dat dubbele winst", vult Hans Makkinga aan. "Ik besteed extra veel aandacht aan het mengen voor ik het voer in de stal breng. Ik blijf niet op de trekker zitten, maar ik ga de boxen schoonmaken zodat de mengwagen voldoende tijd heeft om goed te mengen." OptiDuo voor meer voeropname en arbeidsgemak Hans: "Ik heb OptiDuo in de eerste plaats aangeschaft voor m’n arbeidsgemak en voor meer voeropname." "Ik ben bij Ten Kate (referentiebedrijf) gaan kijken, en toen ik daar zag hoe de OptiDuo een ‘moeilijk’ te mengen rantsoen toch mooi opnieuw gemengd en ververst voor de koeien legt wist ik het: Dat wordt 'm! OptiDuo houdt bijvoorbeeld de koeien 's nachts ook beter in beweging, wat resulteerde in 0,3 hoger gemiddeld aantal melkingen (Zie ook de grafi ek onder aan de pagina). Ik zie op mijn bedrijf 10 à 15% extra ruwvoeropname en dat leidde tot 3 liter meer melk. Ik schrijf alle dagen de kilo’s voer op die ik in de stal breng. Ik heb er niet naar gerekend, maar na twee maanden was ik overtuigd dat ik OptiDuo heel snel terugverdiend zal hebben." Voer verversen maakt het verschil! Edwin Berg vult het verhaal van Hans aan en heeft verklaringen voor de ongelofelijke goede resultaten op dit bedrijf. "Voeropname begint bij een koe met de neus. Een goede geur is heel belangrijk. Druk het voer niet samen, maar maak het opnieuw smakelijk door het op te frissen. Dit komt een hogere opname absoluut ten goede. Als je het voer met bijvoorbeeld een trekkerband tot tegen de muur van het voerhek samendrukt, kan je na een halve dag al maden hebben bij warm weer. Een koe zoekt fris en vers voer, ze vreet niet graag waar een andere koe al aan gevreten en gekwijld heeft." Edwin Berg, voerspecialist bij Agrifi rm Alleen meer voer in de koe is geen doel op zich "Een homogene opname en benutting is heel belangrijk", vervolgt Edwin. "Daarmee wil je een zo stabiel mogelijke pens-pH creëren, wat gezondheid en hoge melkproductie met zich meebrengt. Met hetzelfde rantsoen van dezelfde kwaliteit toch een hogere melkproductie; een boer die ons advies volgt en het voeren in de vingers heeft gaat daar alle dagen de vruchten van plukken. Dus ja, ik zie de OptiDuo graag aan het werk bij mijn klanten!" Kijk op www.delaval.com/optiduo of scan de QR-code voor een timelapse fi lmpje van de OptiDuo Grafi ek: De invloed van de OptiDuoTM op het aantal melkingen bij Makkinga 17

DeLaval Koeling Koeling is veel meer dan alleen een tank Met onze koelingsystemen bieden wij oplossingen voor uw individuele vraagstukken rondom uw kostbare melk  Koeling  Opslag  Bescherming  Veiligheid 18

Melkveehouders die graag melken en graag met koeien omgaan kiezen voor een VMS Harry Tuinier is adviseur voor VMS melkrobots van het eerste uur. Aan het begin van dit millennium was hij aanwezig bij het inmelken, opstarten en begeleiden van diverse VMS'en in Nederland, België en Luxemburg. Daarna richtte hij zich voor DeLaval steeds meer op de advisering rondom de diverse processen. "Melkveehouders staan tegenwoordig meer open voor advisering", volgens Harry Tuinier. "Ze zien wat er allemaal mogelijk is met een VMS, om de bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te optimaliseren." "Advisering vindt plaats over het DelProTM Farm Management systeem van DeLaval. Daarnaast voer ik dezelfde gesprekken over uiergezondheid, voeren, voertabellen, activiteitmeting en het gebruik van de resultaten uit het Bodyconditiescore-systeem BCS." Als oud-melkveehouder ziet Tuinier veel mogelijkheden met de VMS, die niet altijd optimaal worden benut door de melkveehouder. Dat helpt natuurlijk wel bij de uitleg. "In het verleden kozen boeren die niet gek waren op melken voor een robot. Tegenwoordig zie ik dat juist boeren die wel plezier hebben in het melken en hun veestapel, meer en meer kiezen voor het automatisch melken. Met de vele mogelijkheden van een DeLaval VMS, kun je met de juiste advisering, de bedrijfsprocessen optimaliseren en daarmee volledig benutten." DeLaval wil het verschil maken Begeleidende advisering helpt om systemen optimaal te laten werken en benutten. Tuinier: "Ik heb weleens geroepen dat 60% van de veehouders maar 40% van de mogelijkheden van het systeem benut, en dat is nou juist iets waar DeLaval het verschil kan maken. Bedrijfsmanagement ligt steeds meer onder een vergrootglas. De echte ‘koeboer/manager’ kan zich hierin onderscheiden. De vrijheid van de koe om zelf te kiezen voor haar dagritme, o.a. in verhouding met haar lactatiestadium en de rust in de stal, kan een groot verschil maken. Dit heeft eigenlijk altijd te maken met voeding, klauwen en hoe comfortabel ze leeft en beweegt in de stal. En natuurlijk of ze goed en prettig gemolken wordt." De vraag naar advisering stijgt ook bij conventionele melkstallen "Tussen VMS en CMS zijn veel overeenkomsten", aldus Tuinier. Individuele advisering noodzakelijk Veel vraagstukken van melkveehouders zijn over het algemeen hetzelfde, maar toch is een individuele advisering noodzakelijk. Tuinier: "Vraagstukken zijn hetzelfde, de omstandigheden zijn elke keer anders. Neem bijvoorbeeld koeien die niet gemakkelijk naar de robot komen. Komt het door de voeding, klauwen, stal, routing etc.? Daarnaast is het ook belangrijk dat de melkbeurten over de juiste koeien worden verdeeld. De oudmelkte en niet-hoogproductieve koeien mogen niet de melkbeurten wegsnoepen van de nieuwmelkte en nieuwe vaarzen." "DeLaval heeft een heel mooi systeem van geleidbaarheidsmeting. Dit geeft, samen met o.a. het percentage van de verwachte melkgift, een goed beeld van de melkbeurt. Samen met andere kengetallen komt er het unieke MDi (Mastitis Detectie index) cijfer uit. Door de slimme combinatie van gegevens ziet MDi heel vroeg afwijkingen. Door dit te combineren in een simpele 2-minuten check, en deze check een aantal keren per dag uit te voeren zie je heel vroeg afwijkingen." De 2-minuten check Dit is een praktisch voorbeeld van de adviespunten die elke veehouder van Harry leert. "Elk succes begint bij een goede basis, en elke opstart is weer een nieuw begin", volgens Tuinier. "Robotmelken staat en valt met discipline; zowel bij de melkrobot zelf, zoals dagelijks onderhoud, hygiëne, controle op goed functioneren van de VMS, als bij het benutten van de mogelijkheden rondom het management." Na het inmelken krijgt de melkveehouder een A4'tje waarop de belangrijkste arbeidsroutine-werkzaamheden staan aangegeven. Tuinier: "Met het aanleren van deze routines heeft de melkveehouder minder werk, meer plezier en succes bij het melken." "Advisering is een dynamisch vak", volgens Tuinier. "Ik leer nog elke dag en zie vaak zaken die interessant zijn voor collega melkveehouders. Die gebruik ik bij volgende bezoeken of verwerk ik in ‘De tip van de maand’ op mijn website. Het gebeurt heel vaak dat melkveehouders na een bezoek nog blijer zijn met hetgeen wat ze hebben gekocht, puur omdat ze meer begrijpen van de mogelijkheden." Meer informatie over Harry Tuinier, de 2-minuten check en de tip van de maand op: www.harrytuinier.nl Harry (rechts) geeft uitleg bij Familie Kools uit Moergestel 19

Wij zijn klaar voor de toekomst Het bedrijf Van Oosterhout in Wagenberg (NL) wordt gerund door de gebroeders Bert en Corné van Oosterhout en Tom, de zoon van Bert. Ze melken sinds kort hun 270 koeien in een 40-stands PR2250 buitenmelker van DeLaval. "Wij zijn de derde generatie die dit bedrijf uitbaat. We hebben het bedrijf overgenomen en na het vroege overlijden van onze vader zijn we samen als broers doorgegaan in een maatschap. Sinds 2 jaar is mijn zoon Tom erbij ingestapt", begint Bert zijn verhaal. "We zijn stelselmatig gegroeid in aantal koeien. Onze bedoeling is om zo veel mogelijk in eigen beheer te doen. Onze fi losofi e is om zo veel mogelijk probleemloos vee na te streven; weinig ziekte, weinig veeartskosten, weinig extra werk. We zoeken niet de hoogste producties op maar gaan wel voor redelijk hoge gehaltes. We zitten tegen de 9.000 liter maar wel met 4,65% vet en 3,65% eiwit. We denken dat we op die manier een goed rendement kunnen draaien." "We doen zelf de ruwvoerwinning. Die bestaat uit 112 hectares waarvan 80% gras. Sinds vorig jaar persen we alles in ronde balen en dat bevalt tot nu toe heel goed", vullen Tom en Corné aan. Waarom een buitenmelker? "Vanwaar de keuze voor een buitenmelker?", vragen we aan Corné. "We zijn best een hele tijd bezig ge20 weest om dit totale plan te realiseren. We hebben eerst de loopstal uitgebreid in een paar fases. Toen molken we nog in een 2x6 visgraat. Iedere keer kozen we ervoor om de loopstal uit te breiden en meer koeien te melken in dezelfde melkstal. Maar op een gegeven moment was dat niet meer houdbaar. Het melken werd een dagtaak", antwoordt Corné en vervolgt: "Jaren geleden zaten we eigenlijk op het spoor van een binnenmelker, maar we hoorden hier en daar toch klachten over capaciteit en ook wel wat hogere belasting van de melker vanwege de schuine stand van de koe. Na lang aandringen zijn we mee gaan melken met Jan Schuitemaker in een buitenmelker. Dat sprak ons onmiddellijk aan. Je staat mooi recht achter de koe, beide schouders worden evenredig belast en de bereikbaarheid van het uier vonden wij beter dan in een binnenmelker." Hoe zijn jullie bij DeLaval en dealer Leenaerts terecht gekomen, willen we natuurlijk weten. Corné vertelt: "Wij hadden een ander merk en waren daar best tevreden over. Maar toen we de buitenmelker van DeLaval in werking zagen, wisten we vrij zeker dat dat voor ons de beste oplosVan links naar rechts: Corné, Bert en Tom van Oosterhout sing was. Toen Steven Leenaerts daarna langskwam om de offerte te bespreken gaf ons dat veel vertrouwen omdat hij heel veel praktische ervaring heeft en zelf dagelijks nog in melkstallen komt. Bovendien vonden we bij DeLaval de beste prijs-kwaliteitverhouding naar onze mening. Dit alles heeft onze keuze bepaald." "Hoe bevalt het melken na ongeveer 3 weken?" willen we horen van Tom. "Het valt ons allemaal goed mee. De opstart ging vlotter dan verwacht. Uiteraard moet je de eerste dagen extra mensen hebben om de koeien op en af het platform te halen maar dat ging al snel beter. De capaciteit werd elke dag hoger en nu melken we ca. 250 melkkoeien al in minder dan 2 uur. We hebben gekozen voor voeren op de melkstal waardoor de koeien vlot naar binnen lopen. Wat ons vooral goed bevalt is de werkhouding tijdens het melken. Je staat mooi recht achter de koe, je kan beide armen gelijk belasten bij het aansluiten en je hoeft niet ver te reiken. Er staat nooit een poot in de weg zoals bij de visgraatstal. De beweegbare vloer zorgt bovendien voor de juiste werkhoogte bij verschillende melkers. Het melken in zijn geheel is een

stuk comfortabeler geworden dan voorheen, terwijl we toch bijna 3 keer zo veel koeien per uur melken. Elke dag zien we nog vooruitgang in koeverkeer en capaciteit." Wat zeggen onze klanten? Hoe verliepen de bouw en de montage tot opstart? "Hier moeten we Steven Leenaerts een grote pluim geven", vertelt Corné. "Tijdens de bouw was hij een paar keer hier om ervoor te zorgen dat het betonwerk goed werd uitgevoerd. Toen de montage begon heeft Steven een duidelijke planning gemaakt voor zijn mensen; wat moet er gebeuren en door wie. Er werd ook duidelijk aangegeven wat wij moesten doen zodat we mooi op schema bleven lopen. De monteurs die hier aan het werk zijn geweest hebben goed werk geleverd. Waar nodig werd er met ons overlegd om tot de beste oplossing te komen. Regelmatig kwam er een ervaren projectbegeleider van DeLaval om de monteurs te ondersteunen waar nodig. Dat alles samen heeft ervoor gezorgd dat we heel tevreden kunnen zijn met het resultaat. De vooropgestelde planning is ruimschoots gehaald en dat hadden we eigenlijk van tevoren niet verwacht." Ten slotte vragen we Bert naar zijn eindoordeel "We melken nog maar 3 weken in de draaistal maar we hebben met z’n drieën het gevoel dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Het melksysteem, het merk en de dealer; het bevalt ons prima! Ik heb er ook alle vertrouwen in dat de service in orde zal zijn. We hebben kunnen vaststellen dat Leenaerts voldoende deskundige mensen heeft en de samenwerking verloopt bijzonder aangenaam. Kortom, we zijn zeer tevreden over hoe dit traject is gelopen." "Ik heb echt het gevoel dat ons bedrijf nu staat zoals we het altijd voor ogen hadden en dat we klaar zijn voor de toekomst." Minder belasting voor de melker 21

Voorkom uierontsteking met behulp van het DeLaval Mastitis Actie Plan Mastitis onder controle houden om uiergezondheid te bewaken is een continu proces, waarbij u een Mastitis Actie Plan (MAP) nodig hebt. Daarom is het belangrijk de invloedsfactoren van mastitis te weten en een preventieve aanpak te ontwikkelen die past bij uw bedrijf, veestapel en managementstijl. De gemiddelde totale kosten van mastitis kunnen snel stijgen tot € 240,- per koe per jaar (van Soest et al., 2016). Het DeLaval Mastitis Actie Plan helpt u op weg om uierontsteking te voorkomen en daarmee uw bedrijfsproces te verbeteren. Met een gestructureerde aanpak stippelt u de route uit die het best past bij uw bedrijf, samen met uw ToerBoertieker en servicemonteur die graag met u meedenken over het hele melkproces en de melkwinning. Preventief werken aan een goede uiergezondheid Voorbehandeling Voorbehandeling is belangrijk voor een vlotte en volledige melkafgifte en een belangrijke stap in de beheersing van uiergezondheid. Voorbehandelen kan op verschillende manieren, met verschillend resultaat. Welke keuze het beste past op uw bedrijf hangt af van uw doelstellingen en uitdagingen. Of u nu melkt in een melkstal of met een automatisch melksysteem. Melkwinning Een goed werkend en onderhouden melksysteem is een cruciale factor bij mastitispreventie. De juiste afstelling (van o.a. het vacuüm, de pulsatie, het afnamemoment en de reiniging) en een goede onderhoudstatus dragen bij aan een optimaal werkend melksysteem. De tepelvoeringen vragen hierbij om extra aandacht, deze zijn te vergelijken met hardloopschoenen. Zijn ze versleten of is de maatvoering niet juist, verwacht dan ook geen topprestaties. Een goed passende en tijdig vervangen tepelvoering is van groot belang om de optimale werking te blijven behouden en topprestaties neer te zetten. Speendesinfectie Het gebruiken van een speendesinfectiemiddel is de meest effectieve maatregel om mastitis te voorkomen. Door de desinfectie van de speen worden aanwezige mastitisverwekkers gedood. De conditionerende werking houdt de huid gezond, dat is immers de beste natuurlijke afweer tegen mastitis. Dankzij unieke technologieën kan DeLaval een breed en zeer effectief gamma bieden om uw doelen snel en voordelig te bereiken. 22

Behaal uw doel - wij helpen u graag op weg DeLaval biedt een breed assortiment van melkinstallaties tot speendesinfectie en de daarbij behorende kennis. Uw ToerBoertieker helpt u graag op weg met persoonlijk advies en kennis van uiergezondheid. Met een vrachtwagen vol artikelen en een uitgekiende route komt hij/zij regelmatig bij u langs. Uw DeLaval servicemonteur kent uw installatie door en door en zal u graag verder helpen deze te optimaliseren. Het resultaat telt - wat zeggen onze klanten? Over voorbehandeling René de Klein Langenboom, Nederland "Sinds ik gestart ben met Biofoam Plus is mijn celgetal gedaald van 249 naar 70-80. Het kost me 10 minuten extra per melkbeurt. Daarmee bespaar ik een hoop tijd en kosten rond uiergezondheid en heb ik meer plezier in mijn werk." Over melkwinning Chris Dullemond Laag Soeren, Nederland "We hebben vrij veel dochters van Jotan aan de melk. Deze stier vererft kortere spenen. Hierdoor ervaarden wij meer problemen met luchtzuigen tijdens het melken. Op advies van onze servicemonteur hebben we een speenmeting uitgevoerd en zijn naar aanleiding hiervan met de Clover-ST tepelvoering gaan melken. Dit hadden we 3 jaar eerder moeten doen. Het heeft ons veel rust gegeven tijdens het melken en daarnaast de speenpuntconditie verbeterd." Over speendesinfectie Marcel Grashof Bruinehaar, Nederland "Voor het gebruik van Tri-Fender hadden we elke maand wel 1 of 2 gevallen van uierontsteking. Dit jaar hebben we pas net het 1e geval ontdekt. Ook de speenconditie is sterk verbeterd, de slotgaten zijn bij het droogzetten nog maar moeilijk te vinden." 23 Nieuw! Clover 20M-Opt tepelvoering voor Manus Optimum Clover voor Manus Optimum klauw Veel klanten ervaren inmiddels de voordelen van de Clover tepelvoeringen. Ook gebruikers van de Manus Optimum klauw kunnen deze voordelen nu ervaren. Een specifi eke Clover voor de Manus Optimum klauw is toegevoegd aan het Clover tepelvoering assortiment; de Clover 20M-Opt tepelvoering. Deze tepelvoering kan in combinatie met de Harmony tepelbeker worden gebruikt op Manus Optimum melkstellen. Ook deze DeLaval Clover™ tepelvoering kenmerkt zich door de unieke, gepatenteerde vormgeving en zorgt voor een volledige, ferme en tegelijkertijd tedere omhelzing van de speen. Hierdoor wordt de speen uitstekend gemasseerd en kruipt de tepelvoering niet op. Het resultaat is een goede speen- en uiergezondheid en snel en compleet uitmelken. De dunnere, concave zijwanden garanderen een optimale aanpassing van de schacht op de speen, terwijl de relatief dikkere ronde hoeken van de schacht zorgen voor een stabiel vacuüm in de kop. 23 De Clover™ tepelvoering combineert sterke melktechnische eigenschappen met teder melken. De Harmony tepelbekers hebben als bijkomend voordeel dat het melkstel aanzienlijk lichter wordt, waardoor ook de melker minder wordt belast.

Beter Koecomfort Meer Lactaties Langere Levensduur Uitnodiging We Live Milk Days 2020 In samenwerking met het NAJK organiseert DeLaval in maart de We Live Milk Days op 8 bedrijven in de Benelux. Het programma bestaat uit theoretische en praktische tips rondom de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe. Een lange levensduur is een essentieel ingrediënt voor een succesvolle melkveehouderij. Gastspreker is Willem van Laarhoven van Valacon. U bent van harte welkom! Er is beperkt ruimte, dus meld u snel aan via: www.delaval.com/nieuws Deze DeLaval Koerant wordt u aangeboden door: DeLaval en de gezamenlijke DeLaval dealers Nederland: DeLaval BV Oostermeentherand 4 8332 JZ Steenwijk Tel.: 0521 537 500 E-mail: info.nl@delaval.com www.delaval.com België: DeLaval NV Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Tel.: 09 280 91 00 E-mail: delaval.belgium@delaval.com is een geregistreerd handelsmerk van Tetra Laval Holdings & Finance S.A. en DeLaval is een geregistreerd handels- en servicemerk van DeLaval Holding AB. Wijzigingen voorbehouden. DeLaval Koerant NL+BE-NL_24p/2020_voorjaar

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication