10

Levensduurverlenging van de koe levert economisch en sociaal veel op DeLaval organiseert in maart 2020 acht bijeenkomsten in Nederland, België en Luxemburg, de We Live Milk Days. Het programma bestaat uit theoretische en praktische tips rondom de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe. Een lange levensduur is een essentieel ingrediënt voor een succesvolle melkveehouderij. Onze gastspreker tijdens deze dagen is Willem van Laarhoven, oprichter en eigenaar van onderzoeks- en adviesbureau Valacon. Wij gingen bij hem langs. In 2006 heb je het bedrijf Valacon opgericht. Zag je noodzaak dit te doen? "Jazeker. Het was mij opgevallen dat sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw uit onderzoeken al duidelijk werd dat een langere levensduur van melkvee veel economische voordelen zou hebben voor de melkveehouder. In 2004/2005 deed ik samen met de Wageningse specialist veevoeding, Arjan van de Kolk, onderzoek naar de mogelijkheden van levensduurverlenging en de economische voordelen daarvan. We becijferden dat in Nederland het inkomen per 100 melkkoeien met gemiddeld 25.000 euro kon worden verbeterd door de levensduur met een jaar te verlengen. Dat leek mij de moeite waard, om samen met de melkveehouders, er werk van te maken." 10 Welke vraagstukken kom je tegen in de praktijk? "In hoofdlijnen zien we drie belangrijke knelpunten:  Fokkerij  Bedrijfsvoering  Huisvesting Daar liggen tegelijkertijd ook de verbetermogelijkheden. Belangrijk is de balans. Het heeft geen zin om bepaalde verbeteringen in je veestapel te fokken als de rest niet in orde is. Omgekeerd kun je met een stal die is gebouwd volgens de nieuwste inzichten weinig bereiken als je koeien niet gezond en sterk zijn."

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication