0

42e jaargang nr. 2048 - 13 juli 2022 Maandagmiddag 4 juli werd in de huisartsenpost te Lemelerveld de nieuwe medewerkster voor het ondersteunen van de jeugd, Lucienne Harmsen, in het bijzijn van de wethouder Uitslag van de gemeente Dalfsen gepresenteerd. Zij wordt vanuit de gemeente Hellendoorn voor 1 dag per week gedetacheerd in onze huisartenpost. Waarom deze POH-jeugd: (tekst uit het persbericht van de gemeente Dalfsen) foTo’s: Hans Heerink Openluchtviering Groepsfoto: V.l.n.r.: Huisarts Louwrens Wapstra, Lucienne Harmsen POH-jeugd Lemelerveld, Christine Buitenhuis POH-jeugd in gemeente Hellendoorn en wethouder Jan Uitslag gemeente Dalfsen. Snellere en betere hulp voor specialistische hulp voor jongeren en dichtbij huis Vanaf 1 juli kunnen kinderen en jongeren met psychische klachten in Lemelerveld terecht bij een praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd). De gemeente heeft besloten om per 1 juli 2022 een pilot te starten met een POHJeugd bij de huisartsenpraktijk in Lemelerveld. De POH-Jeugd houdt zich specifiek bezig met geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders. Jongeren kunnen hier terecht met klachten zoals piekeren, angstklachten of slecht slapen. Ze kunnen via de huisarts, jeugdconsulent van de gemeente of jeugdarts van de GGD doorverwezen worden. Ook ouders kunnen er terecht met problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. De pilot duurt één jaar. Binnen dat jaar evalueren de samenwerkende partijen met elkaar de voortgang en wordt gekeken of het verlengd wordt. Sneller geholpen Op dit moment worden vrijwel alle hulpvragen van jongeren met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg, die bij de huisartsenpraktijk binnenkomen, doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. “Een praktijkondersteuner Jeugd is in veel gevallen een zeer goed alternatief. In ongeveer vijf gesprekken worden de vragen door de praktijkondersteuner Jeugd opgepakt. Hierdoor wordt de jeugdige laagdrempeliger, sneller, beter en dichtbij geholpen. Daarnaast kan de praktijkondersteuner Jeugd gerichter verwijzen naar algemene ondersteuning, het zogenaamde ‘voorliggend veld’, die we in onze gemeente al hebben” aldus wethouder Jan Uitslag. Toename indicaties De afgelopen jaren ziet de gemeente dat het aantal indicaties toeneemt, mede door corona-maatregelen en de gevolgen daarvan voor jeugdigen. Ook de wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg nemen toe. Op basis van ervaringen, die landelijk al zijn opgedaan, is de verwachting dat door inzet van de POH-Jeugd het aantal doorverwijzingen naar specialistische Jeugd GGZ wordt teruggedrongen. En daarmee ook de wachtlijsten en de kosten. Meer deskundigheid Wethouder Uitslag vervolgt: “Door de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd komt er meer GGZ-deskundigheid voor jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Ook is de verwachting dat de lokale samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisartsen, gemeente, GGD en het voorliggend veld, wordt versterkt en dat problematiek breder wordt aangepakt.” Zowel huisartsen, POH-Jeugd als gemeente hebben hetzelfde doel: de beste zorg - snel én dichtbij - voor jeugdigen en hun ouders. TeksT en foTo’s: Willem van Trui bijzondere ervaring! Mensen hoog boven je, in de bomen, hangend aan het touw van de zipline, schuivend over je heen. Prachtige zandkastelen op het strand van de zwemplas, door de kinderen met veel overgave gebouwd. De voorganger en andere uitvoerenden, wat bibberend op een vlot, dobberend op het water. Er viel van alles te zien en te beleven, afgelopen zondag, tijdens de Openluchtviering van de Brugkerk op het terrein van Natuurlijk Heidepark. De viering bestond uit het gezamenlijk zingen van liederen en het luisteren naar een handvol stichtelijke woorden. Daarna werden stukjes Turks brood en druivensap met elkaar gedeeld, in zelf meegebrachte bekertjes, tijdens de ‘Maaltijd van de Heer’. Prachtig waren de liederen “Count on Me” van Bruno Mars en “The Way You take Time” van Joe Buck, die de 14-jarige Teun Hulsink ten gehore bracht, zichzelf begeleidend op de gitaar. Tijdens het gebed zong iedereen hartstochtelijk mee met het “Hallelujah” van Leonard Cohen. Veel aanwezigen waren in jaren niet bij het zwembad geweest en maakten voor het eerst kennis met het fantastisch vernieuwde terrein, de prachtige nieuwe voorzieningen rondom de zwemplas, het imponerende klimbos, het gerestaureerde hoofdgebouw met de luxe uitgeruste kiosk en het aangrenzende terras! Allemaal liefdevol bedacht, verwerkelijkt en onderhouden door tal van vrijwilligers. Voorganger Georg Naber riep, in zijn stichtelijk woord, op je als mens met je leven niet telkens terug te trekken in je eigen bubble en in je eenmanstent te blijven zitten, maar weer meer naar buiten te treden en je leven te delen met andere mensen om je heen. Als je meer met elkaar deelt, is er altijd van alles genoeg, leven in overvloed! De viering eindigde met een overheerlijke kop koffie bij de kiosk en daarna een uitgebreide picknick-maaltijd, voorzien met van alles wat de mensen zelf hadden meegebracht van thuis. Bleef de hemel zich aan het begin van de viering nog schuilhouden en de aanwezigen een aantal keren ‘zegenen’ met vlagen van miezerigheid, aan het eind kwam zelfs de zon eventjes voor de dag om haar grote gouden glimlach te laten zien. Een geslaagde ochtend, zeker voor herhaling vatbaar. Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code

Welkom lief broertje Gevraagd: Bezorger ‘De Lemelervelder’ 05.07.2022 Arjan, Leonie & Dex Morrenhof Woeste Grond 5 8152 HL Lemelerveld Stil zijn wij na het plotseling overlijden van Henk Lubbers Vader van onze vrienden Amanda en Geert Wij wensen Erna, Amanda, Geert, Liz, Pien en de rest van de familie veel sterkte en kracht toe de komende tijd. Spontane fotografie 06-30 98 23 90 info@fotomarian.com _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave (jeugd-)leden via www.vvlemelerveld.nl/ lidmaatschap. Bij vragen mail naar ledenadminstratie@ vvlemelerveld.nl. _________________________ Agenda Saam Welzijn: verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur Iedere dinsdag: koffie-ochtend in het Kulturhus: 10.00-11.30 u (vrije inloop) Saam Welzijn: Op dinsdag van 10.0016.00 u: Huiskamer van Saam Saam Welzijn: Iedere donderdag: koffiemiddag in het Kulturhus: 14.00-15.30 u (vrije inloop) 14 juli: Inloopspreekuur GGD in De Mozaiek: 09.00-09.45 u 17 juli: Historisch Festival Wendy, Benno, Joey, Indy en Elynn Leonie, Dennis, Lenn en Jorn Elise _________________________ - Te huur: Een tijdelijk appartement voor maximaal 2 personen. 0623450224. _________________________ Maandag kregen wij het droevige bericht dat Henk Lubbers de vader en schoonvader van onze lieve vrienden is overleden. Wij wensen Erna, Amanda, Geert, Liz, Pien en de rest van de familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Dennis en Anneloes Maud, Milou _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ Verspreidingsgebied: een wijk in Lemele, 18 adressen Reageren via e-mail: info@drukkerijvanasselt.nl ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ Luttenberg 18 juli t/m 22 juli: Timmerweek Lemelerveld 20 juli: Het Lommerrijk Luttenberg: 19.00 u: Voorleestheater; Boek in het Bos 2 21 juli: Fietsen met WijzWelzijn 13.30 u: vertrek bij kerk Lemele 14.45 u: koffiedrinken bij Schoenmaker, Luttenberg 21 juli: Inloopspreekuur GGD in De Mozaiek: 09.00-09.45 u 22 juli: Het Lommerrijk Luttenberg: 22.00 u: Film ‘Druk’ 23 juli: WH Zwart Hal: 20.00 u: Concert ‘Canadese Jubileum Klanken’ 27 juli: Het Lommerrijk Luttenberg: 19.00 u: Voorleestheater; Boek in het Bos 3 28 juli: Inloopspreekuur GGD in De Mozaiek: 09.00-09.45 u Sukerbietenfeest Lemelerveld: 2-7 aug / di 2 aug activiteit in het dorp (Ringsteken), die dag dus geen feesttent en ook geen kermis. wo 3 t/m zo 7 aug: activiteit in feesttent en kermis op het evenemententerrein 3 aug: Het Lommerrijk Luttenberg: 19.00 u: Voorleestheater; Boek in het Bos 4 18 aug: Fietsen met WijzWelzijn 13.30 u: vertrek bij kerk Lemele 14.45 u: koffiedrinken op Lemelerberg 20 aug: WH Zwart Hal: 20.00 u: Samenzangavond: orgel: Ad Huetink 27 aug: Brengen oud papier: 08.30-12.00 u 2 sept: Het Lommerrijk Luttenberg: 21.00 u: Film ‘Green Book’ 7 sept: Start bridgelessen in De Mozaïek: 19.30 u 17 sept: Het Lommerrijk Luttenberg: 20.00 u: Erwin Nijhoff 17 sept: WH Zwart Hal: 20.00 u: Transcipties van Russische Muziek: orgel: Maarten Wilmink 24 sept: Brengen oud papier: 08.30-12.00 u 24 sept: Dorpsquiz 2022 Lemelerveld In verband met vakantie verschijnt ‘De Lemelervelder’ NIET op: 3, 10 en 17 augustus

Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-09.45 u. Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld, tel. 088-4430702 Thuiszorg ZGR Brugstede: Tel: 06-82497581 dagelijks 7:00 tot 23:15. Klantkompas:0572-744050 Spoednummer:088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartsenpraktijk Lemelerveld tel. 085-0408301 Bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur lemelerveld@tandartsenpraktijkoverijssel.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl Praktijk voor Acupunctuur K.Beck / Acupunctuurtotaal pijnstilling, bioresonantie, orthomoleculair, Qigong etc. (zie site) www.acupunctuurtotaal.nl/370422/ 06-20403038 info@acupunctuurtotaal.nl WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Leefstijlcoach & Touch of Matrix therapeut Gespecialiseerd in Burn-out en vage klachten voor rust en balans in je leven. www.buitengewoonluite.nl, tel. 06-43091891 Therapeutische coach PMA-Coach/ Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u 16 en 17 juli: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 09.30 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 09.30 u: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham zo 19.00 u: Zangavond Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. M.H.T. Biewenga, Hasselt R.-K. Kerk za 19.00 u: Woord/Communieviering: Butti Alarmnummer politie/brandweer/ambulance: 112 In verband met vakantie, verschijnt er GEEN “de lemelervelder” op 3, 10 en 17 augustus 2022! (Week 31, 32 en 33) Zoek je een bijbaan of een parttime baan in de transport? Dan ben je bij Tielbeke op de juiste plek! Als loodsmedewerker werk je in een hecht team in ons crossdock in Lemelerveld. Je kan bij ons zowel in de ochtenden (tussen 04.00 en 09.00 uur) als in de avonden (tussen 16.00 en 22.00 uur) aan de slag! Dankbaar voor het mooie leven dat wij samen hebben gehad, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa Martien Harm Wilts M He H t was mooi om te merken hoe hij ook door anderen werd gewaardeerd. Dit heeft ons erg goed gedaan. Ineke Wilts-Bos kinderen en kleinkinderen Lemele, juli 2022 Wat ga je doen als loodsmedewerker? Als loodsmedewerker vang je aan in het collivak en afhankelijk van je leeftijd en ervaring kun je worden ingezet om opleggers te laden en te lossen aan het crossdock. Je wordt onderdeel van het logistieke proces. Je gebruikt een EPT of pompwagen en een scanner om je werk goed te kunnen doen. De goederen die aankomen in Lemelerveld zijn zeer uiteenlopend en variëren van een colli van 1 kg tot een blokpallet of europallet. Daarnaast krijg je na een korte inwerkperiode de mogelijkheid om leerlingen en nieuwe collega’s in hun opleiding te begeleiden. Samen met hen ben je ook verantwoordelijk voor het sorteren van de goederen. Een loodsmedewerker ochtend kan, bij Tielbeke, rekenen op: - Uren per week in de ochtend flexibel en in overleg te bepalen - Een uurloon tussen € 5,29 tot € 12,43 - Een baan voor langere tijd mogelijk - Werken binnen een professionele organisatie en met goed materiaal - Goede begeleiding - Leuk en gedreven team van aanpakkers Belangstelling? Laat je gegevens dan achter via www.werkenbijtielbeke.nl of neem contact op met personeelszaken via 0572 378270 of personeelszaken@tielbeke.nl. Een uitvaart die past bij uw wensen. Vertrouwd, respectvol en betrokken. UITVAARTVEZORGING EN BEGELEIDING Hendrie Arnold 06 - 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar)  Kerkstraat 32A, 8151 AP Lemelerveld  info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. GEVRAAGD Loodsmedewerker in Lemelerveld parttime

Foto’s: Annet schoorlemmer Geslaagd zomerconcert van muziekvereniging Polyhymnia Afgelopen zaterdagavond heeft muziekvereniging Polyhymnia haar zomerconcert gespeeld. De A-groepen en jeugd van de slagwerkgroep en fanfare en het publiek vulden het Kroonplein op deze echte zomeravond. De slagwerkgroep heeft een stuk gespeeld waarmee zij het weekend ervoor meededen aan Rastede Musiktage en Europees Kampioen werden. De fanfare heeft meerdere bekende nummers laten horen. Ook voor de jeugdgroepen was het een mooi moment om te laten horen wat zij allemaal al kunnen en het afgelopen jaar op geoefend hebben. Dit was tevens het laatste optreden voor de zomerstop. Een mooie afsluiting van een heel muzikaal jaar voor de muziekvereniging. Na de zomerstop starten alle groepen weer vol enthousiasme met de repetities en zal er weer flink geoefend worden voor nieuwe optredens. Wist u... Scootmobieltocht Dalfsen Expositie van Anny Antonissen In het Kulturhus is momenteel een expositie te bewonderen van Anny Antonissen uit Lemelerveld. Anny: “Naast mijn grootste hobby tuinieren ben ik ook graag bezig met schilderen op doek. Ik schilder wat ik leuk vind. De ene keer is dat een abstract doek, een andere keer een figuratief schilderij. Ik schilder met acrylverf en gebruik soms ook andere materialen op doek. Eén keer per week schilder ik samen met twee vriendinnen. We leren van elkaar en geven elkaar aanwijzingen en tips. Met zijn drieën beleven we veel plezier in het schilderen”. De expositie is te zien t/m 2 september tijdens de openingstijden van het Kulturhus. De eerstvolgende scootmobieltocht is weer in zicht. Alle scootmobielrijders zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen. We starten in Dalfsen met een mooie tocht op woensdag 20 juli. De enthousiaste vrijwilligers hebben een tocht uitgezet van ca. 20 km. De vrijwilligers zijn allen gecertificeerd verkeersregelaar. Halverwege zal een koffie/thee-stop, bedrijfsbezoek of een ander soort stop met activiteit worden gehouden op een geschikte locatie. Het vertrek is 20 juli om 13.30 uur vanaf de Trefkoele+ te Dalfsen. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Aanmelden voor deze tocht is noodzakelijk. Dit kan tot maandag 18 juli bij het Infopunt, tel.nr.: 0529-793013 of per mail naar info@saamwelzijn.nl. Orgelconcert: “Canadese Jubileum Klanken” in de WH Zwart Hal Zaterdag 23 juli 20.00 uur verwelkomen wij de Canadese organist André Knevel. André Knevel is al jarenlang een graag gehoorde gast op het Monarch orgel, tijdens zijn zomer-concerttournee door Nederland. Zijn concerten orgelliefhebbers uit alle streken. trekken André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid-Afrika. Hij staat bekend om zijn improvisatietalent en is voortreffelijk in het vertolken van “de Grote Meesters”. Hij schrijft muziek voor orgel (Ambitus-serie en Cantique). André heeft inmiddels een groot aantal Cd’s op zijn naam staan. Reserveren via T 0572-371838 (Huetink), E: adhuetink@gmail.com Er wordt entree gevrraagd. Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. U bent van harte welkom. Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 in Lemelerveld. -dat u Nijmeegse Vierdaagse, van 19 t/m 22 juli aanstaande, ‘op de voet’ kunt volgen? RTV Oost volgt het evenement online en op Radio en TV Oost. Ook Expeditie Oost besteedt aandacht aan de Nijmeegse Vierdaagse, je ziet deze reportage op woensdag 20 juli op YouTube en zondag 24 juli op TV Oost. Op vrijdag 22 juli zie je vanaf 14.00 uur de intocht over de Via Gladiola live op TV Oost. Foto: eigen Foto

Gemeente Dalfsen compenseert Kulturhusen voor hoge energiekosten Hiermee voorkomt de gemeente dat de hogere kosten doorberekend worden aan gebruikers Op 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de Kulturhusen financieel te compenseren voor de hogere energiekosten. De forse stijging van de energieprijzen brengt voor de Kulturhusen flinke extra kosten met zich mee. Dat komt mede doordat energiecontracten aflopen en bij de nieuwe contracten hogere tarieven gelden. Wethouder Jan Uitslag legt uit waarom Kulturhusen financieel gecompenseerd worden. “De Kulturhusen hebben een enorme grote maatschappelijke rol. Doordat de energieprijzen zo hard gestegen zijn, kan dit niet binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen. Het sluiten van de Kulturhusen is geen optie en het doorbelasten van de kosten aan de gebruikers - zoals de sportverenigingen en de bibliotheek - brengt die partijen weer in de problemen. Daarom komen we als gemeente met een financiële compensatie.” De definitieve hoogte van de compensatie wordt na afloop van het jaar bepaald wanneer duidelijk is hoe hoog de extra kosten zijn. Op basis van de huidige gegevens wordt rekening gehouden met een bedrag van in totaal € 220.000. Verduurzaming gebouwen Naast een financiële compensatie onderzoekt de gemeente samen met de Kulturhusen of en hoe de gebouwen (verder) verduurzaamd kunnen worden. “Daarmee willen we realiseren dat naast de aanvankelijk benodigde investering, de Kulturhusen een structurele verlaging van de energiekosten krijgen.” Dorpsquiz 2022 Lemelerveld In de afgelopen twee en een half jaar hebben we deze helaas al een aantal keren moeten afblazen. Laten we hopen dat het deze keer wel door mag gaan. Alle voorbereidingen zijn al gedaan. Nu alleen de pakketjes voor de teams nog samenstellen. En dan de vraag aan jou! Weet jij al wat je gaat doen op zaterdagavond 24 september? Nog niet! Geef je dan nu op voor de dorpsquiz 2022! Je hebt de vakantie net gehad en misschien wel zin in een gezellige avond met je vrienden, buren of familie, met daarbij: een avondvullend programma met meerdere originele vragenrondes en leuke doe-opdrachten. Je bent na de vakantie weer scherp en gefocust. En dat is maar goed ook, want bij deze quiz is snelheid, observatievermogen en een algemene kennis jouw troef. Of ……. je weet van niets veel … of van veel toch nog iets! Vorm je samen met je gezin, vrienden, buren of collega’s een onklopbaar team? Wacht dan niet langer en schrijf je meteen in. Zet het in de agenda! Meld je aan via wwwJosheuven.nl en dan we gaan er met elkaar een super leuke avond van maken. Inspiratieavond n.a.v. actie ‘Check je warmtelek!’ Vervolg boerenacties Maandag 4 juli zijn we begonnen met de blokkade van het distributiecentrum in Raalte. Dinsdagmiddag werd deze na een sommering van de burgemeester opgeheven. De ME stond al klaar, dus voor ons de hoogste tijd om op te ruimen en te vertrekken. De manier waarop wij weer weggestuurd waren, was niet zoals wij dat voor ogen hadden. Daarom is een aantal van ons na de noodverordening nog even op bezoek gegaan om het hele verhaal goed af te kunnen sluiten met de Burgemeester. Het gesprek was duidelijk en helder: Het enige wat wij willen is het stikstofplan van tafel!! Iedere ambtenaar toont begrip, maar kan er verder ook niks aan doen en dat frustreert enorm! Doordat wij van de vele lieve ondernemers een enorme voorraad vlees, broodjes, etc hebben gekregen en wij snel moesten oppakken kwam het idee om ‘s avonds de BBQ nogmaals aan te steken. Zo konden wij het met elkaar alles nog eens goed bespreken en afsluiten. Tevens werden er weer nieuwe ideeën geboren. 00.00 uur Bij thuiskomst bleek het niet overal in het land zo vredig…. er is geschoten!!!Woensdagochtend….de telefoon staat aan alle kanten roodgloeiend. Stephanie belt mij: “Wat doe je vanmiddag? Vanmiddag moet je bij mij zijn en staan wij de pers te woord. Kom sowieso maar even langs want de geleende koelwagen en bbq moeten ook nog schoon.” Eén berichtje in de whatsapp-groep en hulp was onderweg. Dat is het voordeel van een grote groep, de saamhorigheid is enorm. Nieuws: gisteravond is er op een trekker geschoten van een 16-jarige jongen uit Friesland. Wat gaan we doen?!!! Er komt een oproep binnen om massaal Jouke, de 16-jarige jonge boer, vrij te krijgen. De fik gaat erin….rook maken!! 20.00 uur stoplichten Lemelerveld en er is wederom een actie geboren. Deze keer sluiten de buurtdorpen bij ons aan en het wordt steeds massaler. De brandweer sloot de dag af….met alle begrip. Donderdag: de dag begint weer met het nodige app-verkeer. Voor morgen staat er weer een landelijke actie gepland. Doordat er gisteravond zoveel collega’s uit alle hoeken kwamen hebben wij besloten om te gaan fuseren. Dat wil zeggen… DE GROEP WORDT GROOT!!! We inventariseren wie wanneer kan en de trekkers worden weer klaargezet. Het werk op de boerderij gaat uiteraard ook gewoon door, dus het is fijn dat we wat versterking erbij hebben. ‘s Avonds gaat er bij de stoplichten in Luttenberg nog wat in brand om toch nog maar weer even een statement te maken. We blijven in beeld komen. Vrijdagochtend 8.00 uur vertrek vanaf het Kroonplein. Vanwege de Noodverordening mogen wij niet in het gebied rond Jumbo komen. Oké, dan gaan wij naast het gebied staan. De koffie gaat aan en wij praten en overleggen wat. Rond 10.30 uur is het tijd om op te pakken en zet de stoet zich voort richting het centrum (politie wordt wat zenuwachtig…wat gaan ze nu weer doen??) … HALLO Jumbo daar zijn wij weer. Midden in Raalte staan de trekkers geparkeerd en gaat onze keet weer open. Tijd om de burger te informeren en bij te praten over hoe het nou zit. De middag is productief en de reacties hartverwarmend. Het leeft bij de burger. Spontaan krijgen de boeren allerlei lekkers toegeschoven en de sfeer is uitstekend. 19.00 uur is het tijd om weer op te pakken. We gaan met elkaar ons nog even laten zien bij de kruising Luttenberg. De brandweer is wederom uitgenodigd en blijkt ook deze keer begripvol. Moe maar voldaan keert iedereen huiswaarts. Mark Rutte gooit nog maar weer eens wat olie op het vuur en luid zijn vakantie in…. we gaan het zien Mark… we gaan het zien! Onderschat de Nederlandse boer niet!!! Wordt vervolgd. tekst: loes schrijver Op dinsdagavond 28 juni hield Coöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld in Kulturhus ‘De Mozaïek’ een inspiratiebijeenkomst voor deelnemers aan de actie ‘Check je warmtelek!’ afgelopen winter. Tijdens de actie werden van 130 woningen zo’n 2500 warmtebeelden gemaakt. De ruim 25 deelnemers aan deze avond kregen tal van voorbeeldfoto’s voorgeschoteld van allerlei situaties waar energie verloren gaat. In veel gevallen reageerden deelnemers - ook al tijdens de fotosessie- verrast over de duidelijkheid waarmee plaatsen van energieverlies in beeld werden gebracht. Tijdens de bijeenkomst werd ingezoomd op oorzaken en mogelijkheden om het verlies te verminderen. Soms zijn de problemen eenvoudig en snel te verhelpen, zoals bij tochtverliezen rond deuren. Soms vraagt de oplossing ingrijpender acties, zoals vervanging van de ramen of het navullen van een spouw als de aanwezige isolatie is weggezakt. In dit soort gevallen is aanvullend advies van een specialist wenselijk. Tot slot werd in gegaan op subsidiemogelijkheden en op mogelijkheden tot extra woning-financiering en/of verlaging van de hypotheekrente bij verduurzaming van de woning. Als Duurzaam Leefbaar Lemelerveld kijken we terug op een mooie avond en een geslaagde actie, die de komende winter vast wel herhaald zal worden. Hebt u ook interesse in een warmtescan van uw woning houd dan de aankondiging in De Lemelervelder en Op Sukerbiet.nl in de gaten. Koor-Clinic in Lemelerveld o.l.v. Marion Mulders Op dinsdagavond 6 september 2022 gaat dirigent Marion Mulders weer los in een clinic van tien koorrepetities, met een afsluitend concert op 8 november. Iedereen die van zingen houdt, kan zich aanmelden. Je hoeft geen noten te kunnen lezen en je ontvangt tijdig de ingezongen oefenbestanden via de mail. De clinic wordt afgesloten met een optreden in de Katholieke kerk van Lemelerveld, met gastoptredens van diverse zangers en muzikanten! Meer info volgt aan het begin van het seizoen, maar je kunt je nu al opgeven, wees er snel bij, want vol = vol. Meer info en/of opgave: Marion Mulders, muldersopmaat@gmail.com / 06 - 38 75 74 46. Wist u... - dat zaterdag 16 juli van 11.00 tot 16.00 uur weer een boerenmarkt in Vilsteren wordt gehouden? Zie voor meer informatie en de lijst van deelnemers www.landgoedvilsteren.nl. En voor de laatste nieuwtjes kunt u hen volgen op facebook en twitter.

ACTIE ACTIE ACTIE Gerookte zalm per pak Alle meloenen 2 stuks combineren mogelijk 3.99 2.79 4.89 _ _ Trots van Coop Noord-Hollandsche 48+ kaas plakken pakje 200-240 gram m.u.v. mosterd en brandnetel 6.99 5.58 2.79 4.99 _ _ First Choice cola 4 fl essen à 1500 ml combineren mogelijk 9.98 3.50 2.27 2.65 _ _ 4.08 5.00 2.50 Alle Beter Leven varkensschnitzels gepaneerd, naturel of wiener, per 100 gram 1.46 0.89 Almhof yoghurt 2 bekers à 450/500 ml combineren mogelijk 3.04 4.18 0 2.49 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur Coop verse sappen of smoothies fl es 500 ml 1.99 2.45 1.69 Al po Ale waldkorn ducten van de bakkerij per stuk 0.69 0.52 _ _ 2.09 1.57 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 11 juli t/m zondag 17 juli 2022. Week 28. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 30% KORTING* 1+1 GRATIS* 35% KORTING* 2+2 GRATIS 2 STUKS 25% KORTING*

Dansuitvoering Streetdance VZOD PSV Lemelerveld Nicky Zieleman is het gelukt om bij CSI Ommen te starten met de Bixie afgelopen zaterdag. Met A springen is Nicky foutloos rond gekomen samen met haar pony Bobo. Als afsluiting mocht ze samen met Bobo de verklede parade rijden! Lekker zomers! Foto’s: hAns heerink Op de foto Nicky, Bobo en de vader van Nicky. Voor meer info: kijk op onze instaof Facebook pagina. www.psvlemelerveld.nl Foto: eigen Foto Vrijdag 8 juli was het dan eindelijk zo ver. Het duurde maar liefst 2 jaar voordat we weer een uitvoering mochten geven met publiek. Super tof!! De choreografie werd deze keer verzorgd door Linda Ros en Pleun van den Berg. Met een extra compliment aan Pleun, die ondanks haar jonge leeftijd, een fantastische show heeft neergezet. Na een kort welkom aan de ietwat gespannen dansers en een goed gevulde zaal en tribune, kwamen de eerste muziektonen uit de speakers. De meebewegende discolichten gaven een spetterend effect. De dansers van VZOD-streetdance ontspanden zich en lieten swingende en vrolijke dansen zien! De sfeer zat er bij iedereen gelijk goed in, wat ook duidelijk aan het applaus te horen was. Met een gezamenlijke einddans en diepe buiging voor het publiek, werd een geweldige show, met veel talenten in de dop, afgesloten. We zijn supertrots op onze dansers! American Day met Western Stunt Show Op zaterdag 6 augustus zullen de ‘stars and stripes’ uitbundig wapperen in Lemelerveld. Op het programma staat dan de tweede editie van de American Day. Een dag vol ‘Amerikaanse activiteiten’ op het Kroonplein en Evenemententerrein. Bij een American Day horen natuurlijk Amerikaanse voertuigen. Deze zullen dan ook zeker aanwezig zijn op het Kroonplein. Livemuziek mag niet ontbreken. Op het podium Mark Hilton! Ook Cigarbox Henri verzorgt muziek en de workshop ‘Kids Diddley Bow’. Je leert in een uur over muziek, techniek en hergebruik en je gaat met een eigen gitaar naar huis. Normaal betaal je hiervoor best veel geld, maar de organisatie wil de toegang laagdrempelig houden en stelt 10 gratis kaarten voor kinderen vanaf 11 jaar uit Lemelerveld hiervoor beschikbaar. Je kunt je via sukerbietenfeest,nl aanmelden. Je kunt je laten rondrijden in een huifkar. Van al dat Amerikaanse spektakel krijg je natuurlijk honger, dus is er een Foodplaza waar je onder meer van hamburgers en hotdogs kunt genieten. Hoogtepunt van de American Day lijkt de Western Stunt Show te gaan worden met het Trickriding team van “The Future Guys”. Dat team haalt, op speciaal daarvoor getrainde westernpaarden, spectaculaire en de meest adembenemende stunts uit. Trickriding is de officiële naam, wij noemen het de ‘Western Stunt Show’. Deze indrukwekkende show wordt geheel in Amerikaanse stijl gegeven. De wel bekende stunts uit de oude westernfilms komen tot leven waar u zelf bij bent. Sommige gevaarlijke stunts laten het lef van de ruiter en het vertrouwen tussen ruiter en paard zien. Het team is alom bekend en treedt op in heel Europa en op grote evenementen als Indoor Brabant, Jumping Amsterdam en CHIO Rotterdam. Maar ook op menig dorpsfeest of kleiner evenement zorgen de Future Guys voor een waar spektakel zoals tijdens de American Day van het Sukerbietenfeest. Een kleine show begint om 15.30 uur. Dan volgt tussendoor het finalespel van Vekoma Expeditie Sukerbiet om vervolgens om 16.30 uur te kunnen genieten van de grote Western Stunt Show. De 4 winnaars met 6 wedstrijdpunten. V.l.n.r:. Jan Hendrik Kleinlugtebeld 4e prijs, Dinie Dijk 3e prijs, Jo Bruggeman 1e prijs, Klaasje Brink 2e prijs en wedstrijdleider Wilhelmien van den Berg. Foto: eigen Foto Jeu de Boules 3 dorpentoernooi in Lemelerveld op het Raboulesveld Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde Jeu de Boulesclub Raboules ’98 Lemelerveld afgelopen week het jaarlijkse onderlinge toernooi met Dalfsen en Oudleusen. De baan achter Het Anker was goed geprepareerd. Het was het een drukte van belang bij het afgeven van de speelnummers. De indeling met spelersnummers was deze keer vooraf geregeld. Dit om te voorkomen dat niemand 2 keer met of tegen dezelfde speler speelde. Nieuw was ook dat men steeds van speelbaan wisselde. Het was even wennen, maar al snel wist iedereen op welke baan men moest spelen. Wedstrijdleiders Wilhelmien van den Berg en Jan Hendrik Kleinlugtebeld waren blij dat het allemaal prima was verlopen. Tijdens de koffiepauze kon men in de Kajuit van Het Anker, na de 1e ronde de resultaten met de foto’s op een groot TV-scherm zien. “Zie hebt ut hier goed veur mekare” was de reactie uit Dalfsen en Oudleusen. Na drie rondes waren er 4 spelers die alle drie rondes 13 punten scoorden met 6 wedstrijdpunten als resultaat. Op basis van saldo voor en tegen, was de 1e prijs voor Jo Bruggeman van Boule’88 uit Dalfsen. Klaasje Brink van Raboules’98 uit Lemelerveld werd 2e en de 3e plaats was voor Dinie Dijk van D’ouleu Boules uit Oudleusen. Jan Hendrik Kleinlugtebeld Lemelerveld, ook 6 punten, werd 4e. Het was een gezellig en sportief toernooi.

Klaar voor de zomer met Hubo en Jumper! Acties geldig van 12 t/m 16 juli 20% korting op alle vliegengordijnen Zwembaden 260 x 160 cm excl. pomp actieprijs € 80,00 300 x 200 cm incl. pomp actieprijs € 139,95 400 x 211 cm incl. pomp actieprijs € 199,95 Wij hebben een ruime sortering AIRCO’S 17000 btu van € 299,- voor € 279,12000 btu van € 499,- voor € 449,14000 btu van € 599,- voor € 549,18000 btu van € 899,- voor € 799,Statief ventilator Van € 32,99 Voor € 17,50 Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur www.hubolemelerveld.nl Zweefparasol 300 cm Grijs, zwart en ecru Adviesprijs € 119,Actieprijs € 89,Parasol 300 cm Grijs, zwart en ecru Adviesprijs € 59,99 Actieprijs € 49,95 Wij hebben veel accessoires voor het zwembad, zoals: • chloortabletten • nu ook in 5 kg! • filters • chloordrijvers • reparatiesets • schoonmaaksets Drukkerij Van Asselt.nl Druk | Ontwerp | Binnen- buitenreclame Als loodsmedewerker werk je in een hecht team in ons crossdock in Lemelerveld. Je gaat aan de slag met het laden en lossen van onze vrachtwagens in de avond/nachtploeg tussen 18.00 uur en 07.30 uur. Wat ga je doen als loodsmedewerker? Als loodsmedewerker ga je opleggers aan het crossdock laden en lossen. Je gebruikt een EPT of pompwagen en een scanner om je werk goed te kunnen doen. De goederen die aankomen in Lemelerveld zijn zeer uiteenlopend en variëren van een colli van 1 kg tot een blokpallet of europallet. Daarnaast krijg je na een korte inwerkperiode de mogelijkheid om leerlingen en nieuwe collega’s in hun opleiding te begeleiden. Samen met hen ben je ook verantwoordelijk voor het sorteren van de goederen. Een loodsmedewerker kan bij Tielbeke rekenen op: - Contract voor 32-40 uur per week in de avond en nacht - Een salaris tussen € 1700,- en € 2250,afhankelijk van leeftijd en ervaring - Een reiskosten- en nachtvergoeding - Baanzekerheid - Werken met goed materiaal - Goede begeleiding - Leuk en gedreven team van aanpakkers Belangstelling? Laat je gegevens dan achter via www.werkenbijtielbeke.nl of neem contact op met personeelszaken via 0572 378270 of personeelszaken@tielbeke.nl GEVRAAGD Loodsmedewerker in Lemelerveld voor de avond en nacht

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication