1

42e jaargang nr. 2048 - 13 juli 2022 Maandagmiddag 4 juli werd in de huisartsenpost te Lemelerveld de nieuwe medewerkster voor het ondersteunen van de jeugd, Lucienne Harmsen, in het bijzijn van de wethouder Uitslag van de gemeente Dalfsen gepresenteerd. Zij wordt vanuit de gemeente Hellendoorn voor 1 dag per week gedetacheerd in onze huisartenpost. Waarom deze POH-jeugd: (tekst uit het persbericht van de gemeente Dalfsen) foTo’s: Hans Heerink Openluchtviering Groepsfoto: V.l.n.r.: Huisarts Louwrens Wapstra, Lucienne Harmsen POH-jeugd Lemelerveld, Christine Buitenhuis POH-jeugd in gemeente Hellendoorn en wethouder Jan Uitslag gemeente Dalfsen. Snellere en betere hulp voor specialistische hulp voor jongeren en dichtbij huis Vanaf 1 juli kunnen kinderen en jongeren met psychische klachten in Lemelerveld terecht bij een praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd). De gemeente heeft besloten om per 1 juli 2022 een pilot te starten met een POHJeugd bij de huisartsenpraktijk in Lemelerveld. De POH-Jeugd houdt zich specifiek bezig met geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders. Jongeren kunnen hier terecht met klachten zoals piekeren, angstklachten of slecht slapen. Ze kunnen via de huisarts, jeugdconsulent van de gemeente of jeugdarts van de GGD doorverwezen worden. Ook ouders kunnen er terecht met problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. De pilot duurt één jaar. Binnen dat jaar evalueren de samenwerkende partijen met elkaar de voortgang en wordt gekeken of het verlengd wordt. Sneller geholpen Op dit moment worden vrijwel alle hulpvragen van jongeren met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg, die bij de huisartsenpraktijk binnenkomen, doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. “Een praktijkondersteuner Jeugd is in veel gevallen een zeer goed alternatief. In ongeveer vijf gesprekken worden de vragen door de praktijkondersteuner Jeugd opgepakt. Hierdoor wordt de jeugdige laagdrempeliger, sneller, beter en dichtbij geholpen. Daarnaast kan de praktijkondersteuner Jeugd gerichter verwijzen naar algemene ondersteuning, het zogenaamde ‘voorliggend veld’, die we in onze gemeente al hebben” aldus wethouder Jan Uitslag. Toename indicaties De afgelopen jaren ziet de gemeente dat het aantal indicaties toeneemt, mede door corona-maatregelen en de gevolgen daarvan voor jeugdigen. Ook de wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg nemen toe. Op basis van ervaringen, die landelijk al zijn opgedaan, is de verwachting dat door inzet van de POH-Jeugd het aantal doorverwijzingen naar specialistische Jeugd GGZ wordt teruggedrongen. En daarmee ook de wachtlijsten en de kosten. Meer deskundigheid Wethouder Uitslag vervolgt: “Door de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd komt er meer GGZ-deskundigheid voor jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Ook is de verwachting dat de lokale samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisartsen, gemeente, GGD en het voorliggend veld, wordt versterkt en dat problematiek breder wordt aangepakt.” Zowel huisartsen, POH-Jeugd als gemeente hebben hetzelfde doel: de beste zorg - snel én dichtbij - voor jeugdigen en hun ouders. TeksT en foTo’s: Willem van Trui bijzondere ervaring! Mensen hoog boven je, in de bomen, hangend aan het touw van de zipline, schuivend over je heen. Prachtige zandkastelen op het strand van de zwemplas, door de kinderen met veel overgave gebouwd. De voorganger en andere uitvoerenden, wat bibberend op een vlot, dobberend op het water. Er viel van alles te zien en te beleven, afgelopen zondag, tijdens de Openluchtviering van de Brugkerk op het terrein van Natuurlijk Heidepark. De viering bestond uit het gezamenlijk zingen van liederen en het luisteren naar een handvol stichtelijke woorden. Daarna werden stukjes Turks brood en druivensap met elkaar gedeeld, in zelf meegebrachte bekertjes, tijdens de ‘Maaltijd van de Heer’. Prachtig waren de liederen “Count on Me” van Bruno Mars en “The Way You take Time” van Joe Buck, die de 14-jarige Teun Hulsink ten gehore bracht, zichzelf begeleidend op de gitaar. Tijdens het gebed zong iedereen hartstochtelijk mee met het “Hallelujah” van Leonard Cohen. Veel aanwezigen waren in jaren niet bij het zwembad geweest en maakten voor het eerst kennis met het fantastisch vernieuwde terrein, de prachtige nieuwe voorzieningen rondom de zwemplas, het imponerende klimbos, het gerestaureerde hoofdgebouw met de luxe uitgeruste kiosk en het aangrenzende terras! Allemaal liefdevol bedacht, verwerkelijkt en onderhouden door tal van vrijwilligers. Voorganger Georg Naber riep, in zijn stichtelijk woord, op je als mens met je leven niet telkens terug te trekken in je eigen bubble en in je eenmanstent te blijven zitten, maar weer meer naar buiten te treden en je leven te delen met andere mensen om je heen. Als je meer met elkaar deelt, is er altijd van alles genoeg, leven in overvloed! De viering eindigde met een overheerlijke kop koffie bij de kiosk en daarna een uitgebreide picknick-maaltijd, voorzien met van alles wat de mensen zelf hadden meegebracht van thuis. Bleef de hemel zich aan het begin van de viering nog schuilhouden en de aanwezigen een aantal keren ‘zegenen’ met vlagen van miezerigheid, aan het eind kwam zelfs de zon eventjes voor de dag om haar grote gouden glimlach te laten zien. Een geslaagde ochtend, zeker voor herhaling vatbaar. Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication