6

alternatieve leerstijl samen Als je kiest voor 360, zullen wij onvoorwaardelijk openstaan voor jou. Onze cirkel symboliseert de enige voorwaarde die aan een keuze voor 360 verbonden is. Hiermee tonen wij namelijk ons engagement om jou te steunen in de uitdaging die je wil aangaan om eigenaarschap op te nemen voor je leerproces. Vanuit een geloof in de kracht van samenwerking, vertrekken we in onze lesmethodes van vertrouwen in elkaar. Elke mening telt en enkel door samen met de leerlingen na te denken, te overleggen en opbouwend naar elkaar te luisteren, zorgen we voor een meerwaarde in het leerproces. Onze leerkrachten laten niemand achter en die reflex moedigen we ook aan bij onze jongeren. Je kan zijn wie je bent, want net in verscheidenheid schuilen optimale leerkansen. Creativiteit mag Jouw talent moet niet perfect passen in het ideale plaatje. Hier mag je jouw unieke talent tonen en verder ontwikkelen, hier kan je rekenen op begrip en een warm aanmoedigen van die persoonlijke ontwikkeling. niet begrensd worden. Je krijgt de kans om rond te kijken, om een kleine of een iets grotere stap verder te gaan en te exploreren, om zelf aan te geven in welke thema’s je jezelf wil verdiepen en op welke manier. Het eigenaarschap over het leerproces is eigen aan de 360-werking op onze school. Weet je echter (nog) niet waar je interesses en jouw uitdagingen overal liggen? Onze leerkrachten, maar ook je medeleerlingen zullen inspireren en jou op je eigen tempo je interesses en uitdagingen laten ontdekken. 5 oonvoorwaardelijknvoorwaardeli warmte ruimte

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication