8

360° onderwijs in de praktijk In onze eerste graad 360° onderwijs hebben we de klassieke indeling in vakken omgezet naar een opdeling in vier soorten vakken: instructievakken VWT-vakken (VWT staat voor “vrije werktijd”) projectvakken vaste vakken (LO, levensbeschouwing) Er zijn voor Nederlands, Frans en wiskunde nog steeds momenten van klassieke kennisoverdracht, maar die instructiemomenten worden aangevuld met VWT-uren. Tijdens die vrije werktijd kunnen leerlingen de theorie op eigen tempo verder inoefenen. Leerstof die vroeger tot de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen behoorden, worden in zowel instructielessen als projecten verwerkt. Dit zijn vastgelegde projecten die door de leerkrachten bepaald en begeleid worden. Burgerschap en mediawijsheid worden mee verwerkt in projecten. Naast de 27 lesuren basisvorming zijn er nog enkele lesuren waarbij jij de keuze kan maken om een optie te volgen die aansluit bij jouw interesses. Je kan kiezen uit: 7

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication