6

Cultuurverbinder brengt cultuur en welzijn bij elkaar In 2021 is het project Cultuurverbinder van start gegaan. Cultuurverbinders Willemijn Steenbakkers en Sacha de Ruiter hebben op 19 april jl. het onderzoek Cultuur + Welzijn verrijkt en verbindt gepresenteerd aan een divers gezelschap van culturele ondernemers, sociaal werkers, vrijwilligers en gemeentelijke beleidsadviseurs in buurtcentrum Het Forum. Na de overhandiging van het rapport door AnneMarie Geneugelijk, manager Wijk & Welzijn aan beleidsadviseur cultuur Marthe Nieuwland zijn de deelnemers aan dit netwerkevent met elkaar in gesprek gegaan over de bevindingen en de aanbevelingen die de cultuurverbinders in het rapport hebben gedaan. Bij alle aanwezigen, zo bleek, is behoefte de samenwerking voort te zetten en vooral te versterken. Bevindingen onderzoek Cultuur + Welzijn verrijkt en verbindt De Schoor heeft dit onderzoek in opdracht van de gemeente Almere uitgevoerd. Doel van het onderzoek was na te gaan hoe het zit met de deelname aan kunst en cultuur van Almeerders in een kwetsbare positie. Naast de deelname en de behoefte aan kunst en cultuuraanbod is onderzocht welke drempels men ervaart en wat nodig is om de deelname aan kunst en cultuur te bevorderen. Drempels die mensen ervaren: • Prijs en financiële bestedingsruimte • Bereikbaarheid en mobiliteit • Bekendheid met het aanbod • Tijdgebrek en/of geen opvang voor kinderen • Het hebben van een handicap Naast drempels hebben de deelnemers aan het onderzoek ook aangegeven waar ze behoefte aan hebben. Belangrijke constateringen zijn dat er vooral vraag is naar een aanbod op maat, ofwel een aanbod dat aansluit bij interesse en culturele achtergrond, bij voorkeur 6 Schoormagazine zomer 2022 in de nabijheid van waar mensen wonen en in een setting van bekenden. Dit laatste versterkt ook de saamhorigheid. Alle betrokkenen gaven en geven aan dat willen we een verschil maken, willen we een aantal drempels slechten, dan moeten we het samen doen. Dat geldt voor zowel professionals uit de cultuur- en welzijnssector als voor betrokken inwoners: een samenwerking tussen cultuur en welzijn die verrijkt en verbindt! Het rapport is te vinden op deschoor.nl/cultuurverbinder. Contact met de cultuurverbinders De cultuurverbinders Willemijn en Sacha richten zich op inwoners met een afstand tot de wereld van kunst & cultuur. Wil je als inwoner graag iets ondernemen, een workshop volgen of naar een voorstelling gaan, maar op één of andere manier een drempel ervaren, of ‘het’ gewoon niet bij het reguliere aanbod vindt? Of ken jij iemand die op een of andere manier de stap naar het cultureel aanbod niet kan maken? Vragen of ideeën? Neem dan contact op met Willemijn Steenbakkers om samen te kijken wat mogelijk is. Willemijn is bereikbaar via wsteenbakkers@deschoor.nl of op 06-39098137. AnneMarie welzijn Marthe AnneMarie Geneugelijk: “Vanuit willen we graag dat kunst en cultuur beschikbaar is voor iedereen, dat iedereen mee kan doen. Omdat het bijdraagt aan het welbevinden van mensen en aan persoonlijke ontwikkeling, maar ook biedt het de mogelijkheid om een netwerk te ontwikkelen, het verbindt mensen en stimuleert mensen om actief deel te nemen. Zo werken we aan inclusie en sluiten we niemand buiten.” Willemijn Willemijn Steenbakkers: “Samen verder bouwen aan een rijk cultureel inclusieve stad voor alle inwoners van Almere. Wij hebben er zin in!”

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication