0

nr. 12, zomer 2022 In dit nummer: Els Spraakman en sterk in kinderwerk Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar Cultuur en welzijn verrijkt en verbindt Terugblik op 2021

Zichtbaar in de stad In februari van dit jaar sierden deze city displays de Almeerse dreven. Een oproep om na versoepeling van de coronamaatregelen vooral weer deel te nemen aan een van de vele activiteiten in de wijken en buurten van Almere! 2 Schoormagazine zomer 2022

Redactioneel De wereld om ons heen verandert snel. Het lijkt er op dat we de coronamaatregelen achter ons kunnen laten. Maar of dat blijvend is, is maar de vraag. We leven mee met de Oekraïners en ondersteunen de mensen die hebben moeten vluchten voor deze vreselijke oorlog. Dichter bij huis, in het Almeerse, zetten we ons in om samen meedoen mogelijk te maken. Tevens de titel van ons koersplan dat net gereed is. In dit plan zetten we onze koers voor de komende jaren uit. We zoomen in op drie belangrijke speerpunten, namelijk het bestrijden van eenzaamheid, armoede en het dichten van de sociale kloof die we afgelopen jaren ook in Almere hebben zien groeien. Met de inzet van onze betrokken en deskundige medewerkers, vrijwilligers en stagiairs en de middelen en mogelijkheden die we tot ons beschikking hebben, gaan we, natuurlijk samen met Almeerders, deze speerpunten aanpakken. In deze zomereditie geven we traditiegetrouw een korte terugblik op het afgelopen jaar, 2021. We nemen ook afscheid van Els Spraakman, teamleider Kinderwerk die deze maand haar bijna 40-jarige loopbaan bij De Schoor afsluit. Twee columns dit keer, één van de hand van de pas gestarte opbouwwerker Jeroen Overweel over zijn ervaring met Buurtkracht en één van schrijfster Ilse Ruijters over – hoe kan het ook anders – het belang van taal. En verder aandacht voor 25 jaar Buurtbemiddeling in Almere, voor de cultuurverbinders die cultuur en welzijn dichterbij elkaar brengen, het succes van de buurtkamers en een terugblik van podcastmaker Eelco Visser op zijn kennismaking met Almere en hoe hij de waarde van welzijn heeft leren kennen. Ik wens je veel lees-, luister- en kijkplezier en een zonnige zomer toe. Gerard Boekhoff directeur-bestuurder De Schoor, Welzijn in Almere COLOFON Schoormagazine, Meedoen in Almere verschijnt tweemaal per jaar en is een uitgave van De Schoor, Welzijn in Almere 10 podcasts … In Almere Afgelopen jaar is de podcastserie In Almere verschenen: op korte en krachtige wijze bespraken medewerkers, bewoners, vrijwilligers en partners een thema dat hen na aan het hart ligt. Alle tien te beluisteren via www.deschoor.nl/podcast. Samen meedoen mogelijk maken Zo luidt de missie van De Schoor, die we in een animatie tot leven brengen op www.deschoor.nl. Te zien vanaf 21 juni! Haagbeukweg 153 1318 MA Almere 036-5278500 INHOUDSOPGAVE 3 Redactioneel 4 Column: Buurtkracht: van koekjes naar WijkWijs 5 “Hier krijg je de regie over je leven terug” 6 Cultuurverbinder brengt cultuur en welzijn bij elkaar 7 Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar 8 De waarde van welzijn is niet in geld uit te drukken 9 Terugblik op 2021 14 Column: Waarom taal zo belangrijk is 15 “Als mens moet je nieuwsgierig blijven, anders word je snel oud” 16 Alleen en samen in Almere 17 Mooiste momenten 18 Korte berichten 19 Laat de zomer maar komen 20 Adressen met plattegrond #deschoorwelzijninalmere @deschoor #deschooralmere #deschooralmere Redactie: afdeling Communicatie en Beleid Interviews en fotografie: Ilse Ruijters, Richard Terborg, medewerkers en vrijwilligers van De Schoor Vormgeving: 101procentesther Schoormagazine zomer 2022 3

Column Buurtkracht: van koekjes naar WijkWijs “Dag meneer, mag ik u dit potje aanbieden? Daarmee kunt u koekjes bakken voor uw buren.” Niet veel professionals spreken mensen zo aan in het kader van hun werk. De opbouwwerkers van De Schoor kunnen dat wel. Nadat we eendrachtig honderden potjes met het juiste mengsel hadden gevuld om heerlijke koekjes mee te kunnen bakken, werden ze verspreid over de buurtcentra door de hele stad. Deze ‘Koekjes voor de buur(t)’ hoorden bij de lancering van de nieuwe naam Buurtkracht. Ik mocht de potjes samen met collega Hans van Hinte vanuit buurtcentrum De Ruimte in Poort verspreiden. Hans kreeg het lumineuze idee om gebruik te maken van het bijzondere aan die dag. We posteerden ons bij de uitgang van het stembureau in De Ruimte. Anders dan de hoofdbrekens die het kost bij de openingszin voor iemand die je leuk vindt maar nog nooit gesproken hebt, was het nu een makkie: “Mevrouw, mag ik u als dank voor het stemmen dit koekjesmeel aanbieden?” met advies, met het vinden van budget en het verbinden aan gelijkgestemden. Jij doet het, wij proberen te helpen. Dat geheel hebben we de naam Buurtkracht gegeven. Welkom bij WijkWijs, kenniscentrum voor bewonersinitatieven Dit jaar gebruiken we om een goed overzicht te krijgen van al die buurtkrachten in Almere. We zien dan initiatieven die op elkaar lijken die we met elkaar kunnen verbinden, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt met de buurtpreventieteams. We streven naar een overzicht van alle buurtontmoetingsplekken, naast onze eigen buurtcentra. Met al die kennis hebben we een adviespunt opgericht voor alle bewonersinitiatieven in Almere. We noemen het WijkWijs, kenniscentrum voor Mensen die de moeite namen om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maken we graag blij met dit presentje. De opkomst was weer laag. Wat de reden daarvoor ook mag zijn, ik zie - gelukkig - een groot contrast tussen die opkomst en de gemoedelijke sociale sfeer die er in Almere heerst. Voor een stad van meer dan 200.000 inwoners zie ik veel dorpse gemoedelijkheid in de wijken. Gloednieuw in dienst bij De Schoor is dat een eerste indruk van een Amsterdammer die verschillende wijken aldaar goed kent. 4 Schoormagazine zomer 2022 Mensen maken de buurt Het zijn altijd de mensen die een buurt maken. Soms individuen, maar meestal mensen die samen aan de slag gaan. Je bent zelf misschien wel zo’n actieve en betrokken inwoner, of je kent ze wel. Ze geven met vereende krachten een wijkkrant uit, organiseren elk jaar een buitenspelletjesmiddag voor de buurtkinderen of helpen in het Repair Café om kapotte apparaten een langer leven te gunnen. De opbouwwerkers van De Schoor ondersteunen je daar graag in, met ruimte in de buurtcentra, bewonersinitiatieven. Kom op maandagochtend gerust langs op het inloopspreekuur aan de Haagbeukweg 153, vlakbij station Parkwijk. Claudia en Kees zitten voor je klaar. Of bel 036-5278500. Mailen kan ook: buurtkracht@deschoor.nl. Jeroen Overweel Opbouwwerker

“Hier krijg je de regie over je leven terug” In de buurtkamer van Het “ De negen buurtkamers in Almere zijn plekken voor ontmoeting ˮ Vanuit de flatgebouwen waar ze wonen hebben acht dames uit Staatsliedenwijk zicht op de wijk. De hele dag zien ze mensen voorbijlopen, reuring op straat. Maar ondertussen zijn ze in hun huiskamer alleen. Deze dames staan symbool voor bewoners over heel Almere. Issues als eenzaamheid, armoede en taalproblemen duwen mensen in een isolement en daar kom je in je eentje maar heel moeilijk uit. Daarom richtte sociaal cultureel werker Sadia Benhija zes jaar geleden de eerste buurtkamer van de stad op: een huiskamer waarin je samen kunt zijn, maar dat niet hoeft. Hier kun je voor € 1,50 lunchen en allerlei gratis activiteiten doen. Er staat een gezellig plantje op tafel en een vrijwilliger schenkt hartelijk een warme kop koffie voor je in. Sadia: “De negen buurtkamers in Almere zijn plekken voor ontmoeting. Wat we er doen, bepalen de bezoekers en vrijwilligers zelf. Zo hebben we een groep die regelmatig een beautydag voor vrouwen organiseert en een groep die een moestuin beheert.” Collega Mennold knikt. “We organiseren niet van alles voor de buurt, maar lopen met de bewoners mee. Als je voor dertig mensen hebt gekookt en er schuiven vijftig bewoners voor de lunch aan tafel, hoe los je dat dan op? We kijken de bewoners aan, geven hen de regie.” De kracht van laagdrempeligheid Sadia glimlacht. “Je moet daar natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Zo hebben we een bewoner gehad die hier met trauma’s en pleinvrees binnenkwam. Deze persoon wist het eigen talent niet meteen te benoemen. Stapje voor stapje zijn we aan de slag gegaan. Nu, een paar jaar later, verdient deze bezoeker een eigen inkomen, heeft een netwerk en is van onschatbare waarde voor het buurtcentrum geweest.” De kracht van de buurtkamer zit hem volgens Sadia en Mennold in de laagdrempeligheid. Kardoes is het gezellig. De een zit te breien, de ander skypet met zijn familie in het buitenland, twee anderen spelen een bordspelletje. Dit is dé ontmoetingsplek van de wijk. Er ontstaan hier bijzondere vriendschappen, belangrijke verbindingen en initiatieven met impact. Mennold Phelipa: “Hier krijgen bewoners de regie over hun leven terug.” Je hoeft letterlijk slechts één drempel over; de buurtkamer is de ruimte waar je direct binnenkomt. De inrichting is vriendelijk en de sfeer verwelkomend. Bewoners werkelijk zien en horen Sadia: “Netwerkpartners en collega’s uit het wijkteam zijn regelmatig in de buurtkamers te vinden. Ze geven informatie, of snuiven even de sfeer op. Dat klinkt als extra werk voor hen, maar is uiteindelijk tijdbesparend. Denk maar aan een huisarts die kan doorverwijzen naar de buurtkamer en zijn patiënt op die manier een luisterend oor kan bieden. Of een woningcorporatie die hier kan oppikken wat er speelt in de wijk.” Mennold en Sadia begeleiden de buurtkamers met heel hun hart. En de acht dames uit de Staatsliedenwijk? Die zijn inmiddels vriendinnen geworden. Ze zorgen voor elkaar bij ziekte, spreken buiten de buurtkamer met elkaar af en maken wenskaarten voor het hospice. Sadia kijkt tevreden: “Als zo’n verbinding ontstaat, dan is je doel bereikt.” Schoormagazine zomer 2022 5

Cultuurverbinder brengt cultuur en welzijn bij elkaar In 2021 is het project Cultuurverbinder van start gegaan. Cultuurverbinders Willemijn Steenbakkers en Sacha de Ruiter hebben op 19 april jl. het onderzoek Cultuur + Welzijn verrijkt en verbindt gepresenteerd aan een divers gezelschap van culturele ondernemers, sociaal werkers, vrijwilligers en gemeentelijke beleidsadviseurs in buurtcentrum Het Forum. Na de overhandiging van het rapport door AnneMarie Geneugelijk, manager Wijk & Welzijn aan beleidsadviseur cultuur Marthe Nieuwland zijn de deelnemers aan dit netwerkevent met elkaar in gesprek gegaan over de bevindingen en de aanbevelingen die de cultuurverbinders in het rapport hebben gedaan. Bij alle aanwezigen, zo bleek, is behoefte de samenwerking voort te zetten en vooral te versterken. Bevindingen onderzoek Cultuur + Welzijn verrijkt en verbindt De Schoor heeft dit onderzoek in opdracht van de gemeente Almere uitgevoerd. Doel van het onderzoek was na te gaan hoe het zit met de deelname aan kunst en cultuur van Almeerders in een kwetsbare positie. Naast de deelname en de behoefte aan kunst en cultuuraanbod is onderzocht welke drempels men ervaart en wat nodig is om de deelname aan kunst en cultuur te bevorderen. Drempels die mensen ervaren: • Prijs en financiële bestedingsruimte • Bereikbaarheid en mobiliteit • Bekendheid met het aanbod • Tijdgebrek en/of geen opvang voor kinderen • Het hebben van een handicap Naast drempels hebben de deelnemers aan het onderzoek ook aangegeven waar ze behoefte aan hebben. Belangrijke constateringen zijn dat er vooral vraag is naar een aanbod op maat, ofwel een aanbod dat aansluit bij interesse en culturele achtergrond, bij voorkeur 6 Schoormagazine zomer 2022 in de nabijheid van waar mensen wonen en in een setting van bekenden. Dit laatste versterkt ook de saamhorigheid. Alle betrokkenen gaven en geven aan dat willen we een verschil maken, willen we een aantal drempels slechten, dan moeten we het samen doen. Dat geldt voor zowel professionals uit de cultuur- en welzijnssector als voor betrokken inwoners: een samenwerking tussen cultuur en welzijn die verrijkt en verbindt! Het rapport is te vinden op deschoor.nl/cultuurverbinder. Contact met de cultuurverbinders De cultuurverbinders Willemijn en Sacha richten zich op inwoners met een afstand tot de wereld van kunst & cultuur. Wil je als inwoner graag iets ondernemen, een workshop volgen of naar een voorstelling gaan, maar op één of andere manier een drempel ervaren, of ‘het’ gewoon niet bij het reguliere aanbod vindt? Of ken jij iemand die op een of andere manier de stap naar het cultureel aanbod niet kan maken? Vragen of ideeën? Neem dan contact op met Willemijn Steenbakkers om samen te kijken wat mogelijk is. Willemijn is bereikbaar via wsteenbakkers@deschoor.nl of op 06-39098137. AnneMarie welzijn Marthe AnneMarie Geneugelijk: “Vanuit willen we graag dat kunst en cultuur beschikbaar is voor iedereen, dat iedereen mee kan doen. Omdat het bijdraagt aan het welbevinden van mensen en aan persoonlijke ontwikkeling, maar ook biedt het de mogelijkheid om een netwerk te ontwikkelen, het verbindt mensen en stimuleert mensen om actief deel te nemen. Zo werken we aan inclusie en sluiten we niemand buiten.” Willemijn Willemijn Steenbakkers: “Samen verder bouwen aan een rijk cultureel inclusieve stad voor alle inwoners van Almere. Wij hebben er zin in!”

Buurtbemiddeling Almere bestaat 25 jaar Buurtbemiddeling Almere is al 25 jaar een begrip voor bewoners die een dreigend conflict hebben met hun buren en hier zelf niet uit komen. Het afgelopen jaar kregen coördinatoren Mireille Maste en Caroline Zandman ruim 300 meldingen: een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Door corona is het nog duidelijker geworden dat we allemaal fijn en veilig willen wonen. Overlast van de buren kan dit gevoel ernstig verstoren. “ In 25 jaar zijn er zo’n 300 vrijwilligers actief geweest: een enorm aantal! Caroline ˮ Wij luisteren naar het verhaal, geven tips en beoordelen of een bemiddelingsgesprek wenselijk en haalbaar is. Als dit laatste het geval is, dan nemen we de melding in behandeling en zetten het traject in gang. Vrijwillige buurtbemiddelaars luisteren naar de verhalen van beide buren en proberen daarna een gezamenlijk bemiddelingsgesprek te plannen. Doel van het gesprek is dat beide buren begrip voor elkaars situatie krijgen en dat zij samen op zoek gaan naar een oplossing. In veel gevallen werkt deze methode uitstekend: het grootste deel van de bemiddelingen wordt positief afgesloten. In 25 jaar 300 vrijwillige buurtbemiddelaars! Buurtbemiddeling draait op de inzet van vrijwilligers. Caroline, die net als Mireille ooit zelf buurtbemiddelaar is geweest, is nauw betrokken bij de 45 vrijwilligers: “In 25 jaar zijn er zo’n 300 vrijwilligers actief geweest: een enorm aantal! Behalve dat de vrijwilligers belangrijk zijn voor het project, “De meeste meldingen die wij krijgen gaan over geluidsoverlast. Dat is in al die 25 jaar niet veranderd” vertelt Mireille. “Luide muziek, hard praten of de gewone leefgeluiden kunnen voor overlast zorgen. De veroorzaker is zich hier niet altijd van bewust. Buren doen soms zelf een poging hier samen uit te komen of weten niet hoe ze dit aan kunnen pakken en bellen ons. vinden wij ook hun persoonlijke ontwikkeling van belang. We vragen best veel van hen en geven ze ook iets terug in de vorm van opleiding en intervisie. En uiteraard kunnen zij rekenen op onze persoonlijke begeleiding. Als we vragen waar onze vrijwilligers blij van worden, dan is dat vaak de handen schuddende buren aan het einde van een succesvol bemiddelingsgesprek.” Schoormagazine zomer 2022 7 “ De meeste meldingen die wij krijgen gaan over geluidsoverlast – dat is in al die 25 jaar niet veranderd Mireille Erepenning voor buurtbemiddelaar Begin dit jaar heeft Buurtbemiddeling Almere een belangrijke rol gespeeld tijdens de online conferentie over woonoverlast in Almere. Naast aandacht voor het project ontving vrijwilliger mevrouw Renée Cohen de Lara - Allegro uit handen van wethouder Froukje de Jonge de Erepenning van de gemeente Almere. Deze erepenning wordt uitgereikt aan een persoon die een buitengewone inzet voor de Almeerse samenleving heeft gepleegd. ˮ

“De waarde van welzijn is niet in geld uit te drukken!” Sinds april 2021 gaat podcaster, verhalenverteller en onderzoeker Eelco Visser voor De Schoor op onderzoek uit in Almere. Als nieuwsgierige gast probeert hij de stad, rondom allerlei thema’s, te doorgronden. Wat het oplevert, hoor je in de podcastserie In Almere. We blikken met hem terug op de 10 edities die inmiddels zijn gemaakt. De openingsvraag is een gemakkelijke. Wat valt je hier als nieuwsgierige gast op? Eelco: “Het mooie was dat ik direct begon met Welkom en meedoen… In Almere. In het stadscentrum keek ik eerlijk gezegd mijn ogen uit. De coronamaatregelen waren even niet zo streng meer, de zon scheen en het was erg druk. Het raakte me ook hoe groots Almere aanvoelde. Ik voelde de pioniersgeest, de wil om er samen wat moois van te maken. Ik had eigenlijk direct een goed gevoel bij de stad.” In de podcastserie komen allerlei thema’s aan bod. Zo ook Vakantie in Almere. Eelco: “De hele samenleving leefde toen een beetje tussen hoop en vrees. Wat kunnen en mogen we doen? Zit een vakantie erin? En als we thuis blijven, wat mag er dan wel, wat is verstandig met het oog op corona? Met Eva en Wyanne kwamen we op het idee toenmalig burgemeester Franc Weerwind te vragen een vakantieboodschap te richten aan de Almeerders. Hij heeft dat, vind ik, op een zeer betrokken manier gedaan.” Het verschil maken Eelco werkt voor welzijnsorganisaties in het hele land en kent de sector goed. “Sociaal werkers maken in mijn ogen echt het verschil. Mooi voorbeeld is het verhaal van CJ Awuosu in de editie Leren en werken… In Almere. Hoe hij, als jongere, zijn schroom om hulp te zoeken had overwonnen en steun zocht én vond bij zijn coach Daniëlle en begeleider Marco. Nu, een aantal maanden later, zat er een jonge kerel tegenover me die weer zin in de toekomst had. En dat terwijl hij het al vroeg in het traject wilde opgeven. Maar Marco en Daniëlle hielden hem erbij. Ze gingen thuis bij hem langs omdat ze weten hoe groot het verschil is dat ze kunnen maken! Welzijnswerk zie ik als permanent onderhoudswerk. Over het onderhoud aan bruggen, gebouwen en parken is meestal geen discussie, maar het onderhoud van de samenleving gebeurt via tijdelijke subsidies. Gek toch? Alsof het prettig en fijn samen leven geen permanent onderhoud vraagt. Sociaal werkers zijn meesters in dat onderhoud. Ze weten én doen wat nodig is! Dat blijkt vind ik ook echt in de podcastserie!” Betekenisvolle voorbeelden Een niet te onderschatten onderdeel van het welzijnswerk is volgens Eelco het doorvertellen van verhalen. “Kijk, het is mijn werk. Ik zie die wondertjes die welzijnswerkers en inwoners in wijken verrichten bijna dagelijks. Maar voor een inwoner, raadslid, ambtenaar of beroepskracht bij een collega-organisatie in Almere is dat minder het geval. Dus laat jezelf zien! Niet via betekenisloze outputcijfers, maar via betekenisvolle voorbeelden. Neem Learn2Work. Daar worden 50 jongeren per jaar weer op het spoor gezet richting een mooie toekomst. Dan kun je zeggen; 50 jongeren, dat stelt toch niks voor? Maar dan ga je voorbij aan de betekenis ervan. Deze jongeren krijgen zelfvertrouwen en eigenwaarde terug, ervaren dat problemen opgelost kunnen worden en dat ze daar een rol in kunnen spelen, gaan weer naar school, vinden werk, gaan een rol spelen in het verenigingsleven, maken het sociaal weefsel in hun wijk zo steviger… De waarde van welzijn is niet in geld uit te drukken. Alleen door erover te blijven vertellen, en voorbeelden te delen, ga je die waarde echt snappen. En dan ben je verkocht!” 8 Schoormagazine zomer 2022

De Schoor Peuters en kleuters De Schoor In 2021 was meedoen gelukkig meer mogelijk, fysiek en online, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. In dit Schoormagazine een terugblik op 2021. Meer weten? www.deschoor.nl/verantwoording Medewerkers, vrijwilligers en stagiairs Eind 2021 telt De Schoor 259 medewerkers, waarvan twee derde woonachtig is in Almere. Daarnaast zijn 9 medewerkers met een wsw-indicatie werkzaam. Het aantal vrijwilligers dat actief is of is geweest is 836. Twee derde van de 158 stagiairs volgde een mbo-opleiding en een derde een hbo-opleiding. 259 medewerkers 77 wonen buiten Almere 9 wsw woonachtig in Almere 105 mbo 173 vrijwilligers 836 836 vrijwilligers 158 stagiairs 53 hbo Spelend leren thuis Spelend leren thuis is de passende ondertitel bij ons aanbod voor- en vroegschoolse activiteiten. Voor ouders met peuters/kleuters bieden we programma’s aan waar opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling op speelse manier centraal staan. In 2021 hebben 836 ouders met hun kind(eren) deelgenomen aan de programma’s Instapje, Mini SamenSpel, Opstapje, VVE Thuis en Opstap. Het is ons gelukt ouders te kunnen blijven ontmoeten en begeleiden in coronatijd. In de buurtcentra als het niet op school lukte, op afstand bij huisbezoeken, buiten tijdens wandelingen of op de stoep bij ouders thuis. Afdelingen en teams binnen De Schoor De afdeling Jeugd bestaat uit de teams: √ Het Jonge Kind √ Kinderwerk √ Jongerenwerk √ Poppodium de Meester √ Sport De afdeling Wijk & Welzijn bestaat uit de teams: √ Buurtgericht werken (Buurtcentra, Sociaal Cultureel Werk en Ouderenwerk) √ Participatie en (re-)integratie √ Opbouwwerk √ Maatschappelijk werk √ Sociaal Raadslieden √ Maatschappelijke Ondersteuning SchuldStabilisatie (MOSS) Deze beide afdelingen kunnen vanuit ons bestuursbureau rekenen op ondersteuning en advies op het gebied van ICT, Financiën & Control, Facilitair, Personeel & Organisatie, Beleid, Communicatie en Secretariaat. Inspiratie en ondersteuning van coaches V(V)E De coronapandemie maakte aanpassing, bijstelling en flexibel organiseren van het werk van de coaches Voorschoolse Educatie wederom noodzakelijk. Het zorgde dat nieuwe manieren verder ingeburgerd raakten om medewerkers van de voorscholen te ondersteunen, te begeleiden, te inspireren en te coachen. In 2021 zijn 8 verschillende workshops aangeboden en 3 verschillende trainingen. Hier namen zowel pedagogisch medewerkers als studenten aan deel. Schoormagazine zomer 2022 9 Terugblik op 2021

Kinderen Sterk in kinderwerk Het team Kinderwerk draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van Almeerse kinderen, ongeacht hun afkomst of gezinssituatie. Corona zorgde voor beperking van fysiek contact en een toename van gebruik van sociale media, wat soms leidde tot een gebrek aan wederzijds respect en problemen met de sociale omgang en fysieke communicatie. Bij veel activiteiten hebben we daarom extra aandacht besteed aan samenwerken, respectvol met elkaar omgaan, communiceren en gezond bewegen. Aan 3.608 activiteiten namen in totaal 156.109 keer kinderen deel. De Droomspeelbus neemt hiervan een groot deel voor zijn rekening. De Speelhaven en de jeugdlanden: voor ieder kind een leuke plek! Op twee jeugdlanden zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst, speciaal voor jonge kinderen en kinderen met een beperking: een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. Speeltuin De Speelhaven was dit jaar weer een populaire plek met gemiddeld 350 bezoekers per dag. Uit het tevredenheidsonderzoek kwamen mooie resultaten. In 2022 moet duidelijk worden of en zo ja hoe het professionele beheer op De Speelhaven - door bezoekers zeer gewaardeerd - een vervolg krijgt. Veel vraag naar De Droomspeelbus Naast het standaard naschoolse en pauzeaanbod organiseert De Droomspeelbus ook activiteiten in wijken waar dat hard nodig is. Ook steeds meer scholen vragen De Droomspeelbus deel uit te maken van hun programma. Samenwerken bij het kinderopbouwwerk en de dagarrangementen Om kinderen optimaal kansen te kunnen bieden, werken we graag samen met organisaties zoals onderwijs, politie, JGZ, de wijkteams, Kindervakantieland, Stad & Natuur, Talent in Opleiding, Weet hoe je leeft, Veilig Thuis en Kleur in Cultuur. In vier wijken zijn kinderopbouwwerkers werkzaam: Muziekwijk, Staatsliedenwijk, Molenbuurt en Almere Poort. In Danswijk, Almere Haven, Molenbuurt en Stedenwijk zijn de dagarrangementen inmiddels bekende en gewaardeerde projecten. 10 Schoormagazine zomer 2022 Terugblik op 2021

Jongeren Volwaardig deelnemen aan de samenleving Met partners als politie, onderwijs, GGD, Tactus Verslavingszorg, woningcorporaties, Vitree en Humanitas dragen we ons steentje bij aan het voorkomen en oplossen van de problemen van en met jongeren. We deden dat vanuit 24 locaties en projecten en telden ruim 80.000 bezoeken aan ca. 3.000 activiteiten. Waarvan 24.500 online contacten en ruim 23.000 contactmomenten met jongeren op straat. Samenwerking met onderwijs Op 6 VO-scholen zijn jongerenwerkers werkzaam. Leerlingen kunnen rechtstreeks bij hen terecht. Er is een nauwe samenwerking met de docenten. Voor alle partijen is dit een fijne samenwerking waar een preventieve werking van uit gaat. Ambulant jongerenwerkers kennen de stad en de jongeren Op ruim 100 plekken verspreid over de hele stad houden de ambulant jongerenwerkers een oogje in het zeil: ze gaan er in gesprek met jongeren en inventariseren welke vragen er leven. Op verzoek organiseren de ambulant jongerenwerkers (sport)activiteiten in de buurt. Ook hebben deze jongerenwerkers een belangrijke verwijsfunctie: zij kennen de mogelijkheden voor jongeren in de stad. Diversity: omdat je mag zijn wie je wil zijn Diversity is de enige LHBTI+ en open minded jongerengroep in Almere. Wekelijks is er een inloop voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Er komen wekelijks nieuwe jongeren én de jongeren pakken zelf een actieve rol. Het afgelopen jaar stond volop in het teken van het maken van de documentaire LHBT-Hoe! Online jongerenwerk Alhoewel de fysieke aanwezigheid van jongerenwerkers in de wijk belangrijk is en blijft, maken we steeds meer gebruik van online jongerenwerk via Instagram, TikTok, WhatsApp en Snapchat. Snelle en laagdrempelige manieren om met jongeren in contact te komen en te blijven. We houden zicht op de jongeren en kunnen snel schakelen bij signalen die op sociale media voorbij komen. 10 jaar Learn2Work In 2021 vierde het leerwerkproject Learn2Work zijn jubileum. Een glossy en een indrukwekkend filmpje zijn in 2021 gelanceerd en te bewonderen via www.learn2workalmere.nl. Uit onderzoek van het Oranje Fonds krijgt het project van deelnemers een 8,3, heeft 80% van de deelnemers na uitstroom een baan of gaat naar school en vindt meer dan de helft dat zij gelukkiger zijn geworden in hun leven. Klinkende resultaten! Schoormagazine zomer 2022 11 Terugblik op 2021

Cultuur, Sport en Beweging Poppodium de Meester De Meester bereikte met 106 verschillende acts in 52 producties meer dan 21.500 bezoekers - een verdubbeling t.o.v. 2020 - via fysieke concerten, digitale livestream dansavonden en hybride producties, waaronder twee buitenfestivals op unieke plekken in Almere. Ondersteund door 9 stagiairs en 24 vrijwilligers. Als gevolg van de lockdowns kwam veel creativiteit bovendrijven en is podium geboden aan DJ’s, de semi-live Front Row Concerts en “local heroes”. Veel is samengewerkt met cultuur- en onderwijspartners (City Sounds, Cultuurdome, Bevrijdingsfestival, ALLY Amfitheater, Allyville, Shine Online, en nog meer!). Deze hybride samenwerkingen helpen om een breed scala Almeerders te voorzien van popcultuur op een laagdrempelige manier. Cultuur + Welzijn verrijkt en verbindt Almere wil een stad zijn met een levendig en inspirerend cultureel aanbod, toegankelijk en laagdrempelig, beschikbaar voor iedere Almeerder omdat het bijdraagt aan het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De cultuurverbinder heeft in 2021 via interviews onderzoek gedaan naar de mate van participatie, behoefte aan en meerwaarde van kunst en cultuur bij deelnemers aan activiteiten in de buurtcentra en sociaal werkers gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten en aanbevelingen zijn begin 2022 besproken met de netwerkpartners cultuur en welzijn. Heel Almere in beweging Bewegen en sporten zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde leefstijl. De buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zetten zich in om alle Almeerders in beweging te krijgen. Met laagdrempelige activiteiten in de wijken en in samenwerking met sportverenigingen en andere partners. Onze buurtsportcoaches zijn in drie stadsdelen actief. Samen met de combinatiefunctionarissen organiseren ze activiteiten voor verschillende leeftijden: van peutergym tot recreatiesport voor senioren. Van Shuffle Sports voor pubers tot een gecombineerde leefstijlinterventie voor Almeerders met overgewicht. De buurtsportcoaches hebben 57 aanvragen succesvol bemiddeld naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur en samenwerkingspartners gewezen op de mogelijkheden van het fonds. Senioren Zelfstandigheid belangrijk voor senioren Het aantal 65-plussers stijgt in Almere bijna vier keer zo snel als in de rest van Nederland. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wij bieden daarom activiteiten aan die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Ook gaan onze ouderenwerkers in gesprek over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben zij de indrukwekkende documentaire “De sleutel tot gelukkig oud en zelfstandig wonen” gemaakt. Deze is vertoond op verschillende locaties, uitgezonden door Omroep Flevoland én te vinden op www.deschoor.nl. Voor en met senioren √ hebben we samen met partners activiteiten georganiseerd bij GrandCafé WIJS √ werken we met Zorggroep Almere en Woonzorg Flevoland samen voor de Gedachtenkamer √ bieden we relevante informatie via de AlmerePlus nieuwsbrief, het katern in de Almere Deze Week en via de huisbezoeken van WegWijs √ is het project DigiDoeMee gestart waarbij 30 senioren een tablet hebben kunnen uitproberen √ is de Zomerschool voor Senioren ondersteund in de organisatie van haar activiteiten √ zijn activiteiten ontwikkeld voor hen met een migratieachtergrond √ is het Odensehuis gestart, speciaal voor Almeerders met geheugenklachten en hun naasten √ hebben we samengewerkt met VMCA, Nusantara en Zorggroep Almere bij een ontmoetingsmogelijkheid voor mantelzorgers 12 Schoormagazine zomer 2022 Terugblik op 2021

Volwassenen De kracht van de buur(t) Door de lockdowns is het voor veel Almeerders duidelijk geworden hoe belangrijk een fijne leefomgeving is. We zijn gestart met Buurtkracht waarbij opbouwwerkers bewoners motiveren om zich in te zetten voor hun eigen buurt, samen met hun buren. Het gaat om kleinschalige, ludieke, korte interventies van onze opbouwwerkers die vervolginitiatieven in gang zetten. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld vogelhuisjes en speelgoedkisten via bewoners in verschillende wijken terecht gekomen. En verder in het opbouwwerk √ organiseerden de Repair Cafés een noodnummer voor mensen met een krappe beurs √ deden 850 huishoudens mee aan een van de 20 Rommelroutes √ zetten opbouwwerkers steeds meer digitale middelen in als Facebook, WhatsApp en Hoplr √ heeft Welzijn op Recept 59 nieuwe aanmeldingen gekregen √ ondersteunde Mooi Zo Goed Zo 44 bewonersinitiatieven Van 16 naar 9 wijkteams In 2021 heeft een clustering van de wijkteams plaats gevonden: het zijn er nu 9. Inwoners zijn erg tevreden over de wijkteams en geven hen gemiddeld een 8,7: een cijfer om trots op te zijn. Almeerders met hulpvragen – vaak meervoudig – worden goed geholpen: de mate van mee kunnen doen aan de samenleving en de zelfredzaamheid zijn positief toegenomen. De wijkteams kregen 2.279 vragen op het gebied van welzijn. Vrijwilligers maken activiteiten mogelijk Voor de uitvoering van veel activiteiten kunnen we rekenen op de hulp van honderden vrijwilligers: bij Taal in de Wijk, fietslessen, de Participatiefabrieken en in de buurtkamers. Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk, maar ook zeer leerzaam én biedt veel voldoening. Participatiefabrieken leveren productie Almere kent twee Participatiefabrieken: een voor bijstandsgerechtigden, nuggers en ww’ers en een voor inburgeringsplichtigen en statushouders. 61 deelnemers zijn ingestroomd. 90% is uitgestroomd naar betaald of vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek of een ander project. Ondersteuning bij financiën en schulden De sociaal raadslieden hebben zoveel mogelijk Almeerders op aangepaste manier geholpen: soms digitaal, soms live. In totaal zijn er ruim 1.300 vragen binnen gekomen die veelal te maken hadden met belastingen, toeslagen, wonen en overheidsvoorzieningen. In bijna de helft van de gevallen voldeed het verstrekken van informatie of advies, bij alle overige gevallen was extra ondersteuning nodig in de vorm van bijvoorbeeld het invullen van formulieren of bemiddeling. Er zijn 919 aanmeldingen binnen gekomen voor ondersteuning schuldstabilisatie, waarvan 459 te maken hadden met de kinderopvangtoeslagaffaire. Maatschappelijk werkers houden het welzijn van Almeerders in de gaten. Zij doen dit grotendeels vanuit het wijkteam en verder via het outreachend maatschappelijk werk. Buurtcentra: continu aanpassen aan de omstandigheden De buurtcentra zijn in 2021 gedeeltelijk gesloten geweest. Dit had veel impact op de bezoekers en vrijwilligers. Gelukkig hebben we – in aangepaste vorm – kleinere groepen kunnen ontvangen. Inmiddels huisvesten negen buurtcentra een buurtkamer, gerund door vrijwilligers: een ruimte waar bewoners elkaar ontmoeten. In totaal noteerden de buurtcentra 324.771 drempeloverschrijdingen in 2021. Schoormagazine zomer 2022 13 Terugblik op 2021

Waarom taal zo belangrijk is Column “ Hoe beter we onszelf kunnen uitdrukken, hoe beter de ander ons begrijpt én hoe beter we onszelf begrijpen. ˮ om gedachten van je af te zetten. Stel je hebt vaatwastabletten nodig. Dat blijft maar telkens in je hoofd rondzingen, totdat je een boodschappenlijstje maakt. Zo is het ook met piekergedachten, angsten en verlangens. Vaak laten ze je pas met rust tot je ze op papier gevangen hebt. Eik. Flat. Rots. Drie kleine woordjes, die drie grote beelden in jouw brein oproepen. Slechts drie, vier letters achter elkaar, zonder klank, alleen wat kriebeltjes op papier. We staan er zelden nog bij stil wat een wonder onze taal is. Misschien wel alleen wanneer onze kinderen hun eerste woordjes zeggen of het moment waarop ze de letters leren op school. Taal lijkt net zo makkelijk en natuurlijk als ademhalen. Maar iedereen die weleens stress heeft gehad, weet dat ademhalen iets is waar je beter in kunt worden: er is een verschil tussen een diepe buikademhaling en een oppervlakkige borstademhaling. Zo is het ook met lezen, schrijven en praten. Taal is welbeschouwd niet meer dan een manier om te zorgen dat wat jij in je hoofd hebt, een beeld vormt in het brein van een ander, met als gereedschap combinaties van 26 tekens. Sta er eens bij stil hoe bijzonder het is dat we alles wat we zien, denken, verlangen en nodig hebben kunnen reduceren tot abstracte letters, die in zichzelf helemaal niets betekenen. 14 Schoormagazine zomer 2022 Hoe meer lettercombinaties je kent (hoe groter je woordenschat), hoe beter je de wereld kunt vangen. En dat is wat we willen: de wereld vangen, want hoe beter we onszelf kunnen uitdrukken, hoe beter de ander ons begrijpt én hoe beter we onszelf begrijpen. Je kent vast de uitdrukking: ‘daar heb ik geen woorden voor’. Je kent vast ook de paniekerige onmacht die daarbij hoort. Emoties, pijn, wensen en verlangens voel je in je lijf. Hoe beter je ze kunt uiten, hoe makkelijker ze op te lossen of in te vullen zijn. Je hebt taal nodig voor een gesprek met een maatschappelijk werker, of het formuleren van een hulpvraag en daarbij is taal ook dé manier Taal is de adem van de maatschappij. Gedachten onder woorden brengen, lucht op. Woorden verbinden. Verhalen vertellen vormt de basis van onze communicatie. Dat is ook waarom taal een bewuste plek verdient in het welzijnswerk. Mensen met een beperkt vocabulaire, die analfabeet zijn, dyslexie hebben of de taal in het land waar ze wonen niet of slecht spreken, hijgen achter de feiten aan. Dat levert stress op; taal als oppervlakkige borstademhaling. Hoe meer je praat, leest en schrijft, hoe uitgebreider je gereedschapskist wordt. Met een grote toolbox hoef je niet meer te schreeuwen, maar kun je op zachte toon vertellen wat er speelt, zodat een ander je kan helpen, troosten of steunen. Taal is het antwoord op mentale ademnood. Ilse Ruijters, schrijfster

“Als mens moet je nieuwsgierig blijven, anders word je maar snel oud” Maar liefst veertig jaar werkte Els Spraakman bij De Schoor. In de ogen van velen deed ze geen kinderwerk, maar wás ze het kinderwerk. Omdat Almere met Els’ pensionering niet alleen een gepassioneerde doorzetter verliest, maar ook een schat aan informatie, lieten we haar erfenis door schrijfster Ilse Ruijters optekenen in een columnbundel. Niet alleen een cadeautje voor haar, zeker ook een voor onszelf en de stad. Want met het boekje blijven Els’ inzichten, aanmoedigingen en inspirerende lessen toch nog een beetje bij ons. Ilse: “Lieve Els, wat ben ik onder de indruk van alle verhalen die je me verteld hebt! Je hebt mij in onze interviews heel dichtbij laten komen en stelt je daarmee voor de lezer ongelooflijk kwetsbaar op. Dat moet je maar durven. Hoe heb jij het beleefd?” Els: “Ik vond het een heel bijzonder proces. Emotioneel en mooi, maar ook af en toe verwarrend en confronterend. De interviews dwongen me terug te blikken, terwijl ik, toen we begonnen, eigenlijk nog steeds het idee had dat mijn pensioen ver weg was. Het maakte het afscheid nemen concreet. Natuurlijk ook omdat ik in die tijd de laatste OR-vergadering had, mijn kantoor ging opruimen en de laatste functioneringsgesprekken voerde. Het is gek, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik dat ik ouder ben geworden, maar in mijn verbeelding kan ik nog zo een koprol maken. Aan de ene kant kan ik zo nog tien jaar doorwerken, aan de andere kant ben ik inmiddels ook aan mijn pensioen toe. En wat fijn is: als ik de twintig columns teruglees, dan bevalt het me eigenlijk wel, wat ik lees.” Betekent dat dat je hebt bereikt wat je wilde? Els na wat nadenken: “Op persoonlijk vlak wel, ja. Ik denk dat ik heb laten zien dat je heel veel kunt, als je maar wilt. Ik heb bijvoorbeeld nooit een volledige hbo-opleiding afgerond en ben toch geëindigd als teamleider. Als je kijkt naar het kinderwerk an sich is er wel nog een hoop te winnen. Mensen blijven kinderwerk maar zien als een gesubsidieerde versie van de bso, als knutselen op woensdagmiddag. Dat is zo’n verkeerde aanname! Het kinderwerk is nodig, niet alleen hier in Almere, in elke stad, in ieder dorp. Veel ouders en kinderen kunnen echt niet zonder extra ondersteuning van professionals.” Op het moment van dit afscheidsinterview is er nog geen vervanger voor jou gevonden. Baart dat je zorgen? “Ik hoop dat we heel snel iemand vinden. Iemand die het op zijn of haar eigen manier gaat doen, maar die wel net zoveel passie heeft voor het kinderwerk als ik. Ik gun mijn collega’s en de stad iemand die veel vertrouwen heeft en die zich met hart en ziel wil inzetten voor de kinderen. Ik draag alles zo goed mogelijk over en als mijn hulp na 6 juli nodig is, kom ik zeker helpen. Maar ik ga ook lekker genieten, hoor. Lezen, op de kleinkinderen passen, vrijwilligerswerk doen, misschien ooit zelfs verhuizen naar het platteland. Als mens moet je nieuwsgierig blijven, anders word je maar snel oud.” ˮ Schoormagazine zomer 2022 15

Alleen en samen in Almere “ Zomers, wanneer ik de deuren en ramen open heb staan, voel ik me minder eenzaam. Door alle geluiden voel ik me meer verbonden met de buitenwereld. ˮ In Almere voelt meer dan de helft van de volwassenen zich weleens eenzaam. Of je nu jong of oud bent. Een baan hebt of werkloos bent, of je veel de deur uit gaat of juist thuis blijft. Eenzaamheid kan iedereen raken De Schoor, Humanitas, VMCA, Zorggroep Almere en Goud in Almere hebben de afgelopen periode de handen ineengeslagen om eenzaamheid te verminderen in Almere. Wat onder meer ontwikkeld is, is de website Alleen en samen in Almere. Op alleenensameninalmere.nl is allerlei informatie te vinden over wat eenzaamheid is, hoe het ontstaat, wie zich eenzaam voelt en wat de gevolgen kunnen zijn. Er zijn tips te vinden over wat je zelf kunt doen tegen eenzaamheid en welke stappen er gezet kunnen worden als iemand zich zorgen maakt over een ander. De verschillende partners bieden diverse activiteiten aan, zoals maatjes, ontmoetingsactiviteiten of cursussen. Een overzicht hiervan is te vinden op de website. We nodigen andere aanbieders van activiteiten in het kader van eenzaamheid verminderen van harte uit om hun activiteiten aan ons door te geven zodat we ook die op de website plaatsen. Meer weten? Neem dan contact op met Vanessa Steenbergen per mail vsteenbergen@deschoor.nl of bel 06-4677131. 16 Schoormagazine zomer 2022

Mooiste momenten Lieve van Wingerden – Pedagogisch medewerker VVA Binnen ons team Het Jonge Kind kennen we tegenwoordig de term “coronakinderen”. Kinderen die geboren zijn tijdens de lockdown en als enige sociale contact het gezin hadden. Inmiddels kan ik weer bij een aantal gezinnen terecht. Zo ook bij een peuter die al schrok van de deurbel. Ze zag een vreemde vrouw met oranje tas voor de deur en zette het op een gillen. Niks van wat ik meebracht wilde ze aannemen: geen speelgoed, geen boek en niet samen een liedje zingen. Elke week was dit hetzelfde. Totdat de voorjaarsvakantie kwam en ik vrij was. Ze vroeg aan haar moeder “Lie?” Of toen er een zelfde auto als ik heb door de straat reed en dacht dat ik het was. “Lie?” Na de voorjaarsvakantie kwam er geen huiltje meer aan te pas. Met intense oplettendheid keek de peuter mee en name na enige aarzeling het initiatief om me te doen aan het spel. Voor mij is dat “een mooi moment”! inlevingsvermogen en bovenal respect voor de persoon in kwestie, kunnen wij als jongerenwerkers ver komen met de jongeren. Gwenny Claasz Coockson, kinderopbouwwerker Johan (73 jaar) is vrijwilliger in buurtcentrum De Cartoon. Ik kwam een paar maanden geleden in gesprek met hem tijdens een kopje koffie. Hij vertelde dat hij vroeger tekendocent is geweest. Ik heb hem toen gevraagd een keer langs te komen bij de Kids Crea Club om te helpen. Hij vond het spannend na al die jaren weer voor de groep te staan. Toch deed hij het en met succes: de tekenlessen werden super goed ontvangen door de kinderen! Ik kreeg hele mooie reacties van ouders en de kinderen waren thuis ook aan het tekenen geslagen. Wahid Haghighi, trajectbegeleider Jongeren Perspectief Fonds Na een lange periode van meerdere pogingen heb ik eindelijk een ingang kunnen vinden om met een autistische contact jongere hoorlijk te zijn. in te komen. Hij leek beintrovert In ons werk zijn we ons vaak niet bewust van de kleine succesmomenten, maar die doen er wel degelijk toe. Vanuit contact, begrip, Johan zei toen ik hem dat vertelde: “Wat ontzettend leuk, daar word ik heel blij van”. En onze conclusie was dat wij trots en dankbaar waren dit te mogen doen. De kinderen krijgen tekenlessen van Johan en wij gaan een prachtig groot schilderij maken voor een zorginstelling in de Indische buurt in Almere. Saida Ezzafzafi, sociaal cultureel werker In de huiskamer Marhaba (Kleurrijk Grijs) komen oudere vrouwen bij elkaar die vaak sociaal geïsoleerd, eenzaam, kopje muntthee genieten ze van elkaars gezelschap; ze noemen elkaar ook “mijn nieuwe familie”. Eén van de bezoekers van Marhaba in buurtcentrum Corrosia vertelt: “Ik kende niemand, maar toen ik binnenkwam in de huiskamer voelde het meteen vriendelijk en welkom. Een vrijwilliger vertaalde voor de vrouwen die nog niet zo goed Nederlands spraken. Het liep heel soepel, alsof we dit al jaren samen deden. In maart van dit jaar heb ik een verhaal verteld naar aanleiding van Wereldverteldag. Het thema dit jaar: Verloren en Gevonden. Het was net oorlog in Oekraïne en in overleg met Saida koos ik een volksverhaal over een oorlog die goed afliep. Dat paste zelfs naadloos bij het onderwerp van Wereldverteldag. Toevallig viel ik met mijn neus in de boter, want omdat de Ramadan er aan kwam hadden ze nog even uitgepakt met heerlijke Syrische hapjes. Al met al een heel gezellige ochtend.” kwetsbaar en beginnend dementerend zijn. Ze nemen allemaal hun eigen levensverhalen en ervaringen van het leven mee. Onder het genot van lekker bakje koffie en heerlijke Soraya Koning, ouderenwerker Dit voorjaar is het team Ouderenwerk gestart met het project WoonWijs. Via WoonWijs gaan getrainde vrijwilligers met senioren in gesprek over hun toekomstige woonwensen en mogelijkheden. Ze bespreken bijvoorbeeld de levensloopbestendigheid van de woning of de optie verhuizen naar een geschiktere woning. Zeker van belang met de huidige krapte op de woningmarkt en aan zorgaanbod. Onze WoonWijsvrijwilligers staan te popelen om oudere Almeerders te informeren over de mogelijkheden rond wonen en welzijn en de gesprekken aan te gaan. Schoormagazine zomer 2022 17

Korte berichten Op Jeugdland Buiten zijn hiervoor moestuintjes aangelegd. Op deze tuintjes zijn de kinderen elke week aan het werk. Stad & Natuur biedt een aanvullend programma met workshops over bijvoorbeeld koken. Pilotproject Haalzorg In buurtcentrum De Cartoon draait momenteel de pilot Haalzorg in samenwerking met Kwintes. De pilot Haalzorg wil de cliënten die normaal begeleiding vanuit huis krijgen vertrouwd laten worden met het buurtcentrum. De ambulant begeleiders van Kwintes houden daarom kantoor in buurtcentrum De Cartoon en plannen de afspraken met hun cliënten op deze locatie. Door vaker het buurtcentrum te bezoeken wordt het een vertrouwde omgeving waarna de stap kleiner wordt om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Ook starten nieuwe pilots met Woonzorg Flevoland in buutcentrum Cobra en Stichting Philadelphia in buurtcentrum De Draaikolk. Twee Turven Hoog Festival Elk jaar worden peuters en hun ouders die deelnemen aan Mini Samenspel uitgenodigd door Twee Turven Hoog voor een theatervoorstelling, zo ook dit jaar. Ouders en peuters kwamen samen bij theater en cultureel centrum De Glasbak om te kijken naar de theatervoorstelling Spiegel van Club Wauw. Eerst nog wat onwennig en wiebelig, maar al snel werd het stil in de zaal en werden de peuters gegrepen door het spel. Een spiegel, vliegende kussens, schaduwspel, grote handen en voeten als attributen zorgden ervoor dat ook de allerkleinsten geboeid bleven. Het allerleukste was de interactie tussen de spelers en peuters. Kiekeboe, handen voor je ogen en weg ben je. Kortom een geslaagde theatervoorstelling voor de allerkleinsten en hun ouders. 18 Schoormagazine zomer 2022 Odensehuis van start Woensdag 6 april was de feestelijke opening van het Odensehuis: een ontmoetingsplek door en voor Havenaren met geheugenklachten of dementie. Familieleden, vrienden, vrijwilligers en professionals zijn vanaf nu elke woensdag welkom in het Odensehuis, gevestigd in buurtcentrum Corrosia. Het Odensehuis is een plek voor ontmoeting en herkenning, waar deelnemers vooral mogen en niets moeten en waar jong en oud verbonden zijn. Hier worden mensen ondersteund in wat zij wél kunnen en waar mantelzorgers net zo welkom zijn als mensen met dementie. Meer weten? www.odensehuislamere.nl Ken jij Almere Stad Oost? Met veel enthousiasme hebben onze collega’s in Almere Stad Oost hun krachten gebundeld en een vrolijke routekaart uitgebracht. Op 13 april hebben zij de routekaart gelanceerd. Deze routekaart brengt inwoners, jong en oud, langs allerlei leuke plekjes in het stadsdeel waar iets te beleven valt. Denk aan buurtcentra, brede scholen, JOP’s en kinderspeelplaatsen. De routekaart is Kinderstreekmarkt in Almere Buiten Samen met Stad & Natuur Almere en Groen & Gezond gemeente Almere organiseren we een Kinderstreekmarkt in juni en september. Maar voordat we dit kunnen doen, moeten kinderen aan de slag in de moestuin op Jeugdland Buiten. In april was de officiële aftrap. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar zijn aan de slag met het van A tot Z organiseren van de Kinderstreekmarkt, waar ze hun zelf gezaaide en geoogste producten verkopen. tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen opbouwwerk, kinder(opbouw)werk, jongerenwerk, buurtsportwerk, beheer, sociaal cultureel werk en ouderenwerk en laat je kennis maken met het team, de accommodaties en de activiteiten. Wil je ook een routekaart? Haal deze dan op in de buurtcentra Parkwijk, Filmwijk en Cobra of op Jeugdland Stad of kijk op www.deschoor.nl/ ontdekalmerestadoost.

Medewerkers, vrijwilligers en stagiairs zijn in de hele stad te vinden! Meer weten? www.deschoor.nl Buurtcentra 1. Amerika Henry Stanleystraat 1 036 – 53 69 248 2. De Bazuin Luitstraat 1 036 – 53 63 386 3. Het Boegbeeld Prozastraat 121 036 – 52 35 501 4. De Cartoon Gerrit Th. Rotmanlaan 28 036 – 52 96 149 5. Cobra Hildo Kropstraat 6-8 036 – 52 31 837 6. Corrosia Markt 39 036 – 53 15 335 7. Draaikolk Lekstraat 2 036 – 53 02 085 8. EveNaarHuis Sumatraweg 352 036 – 52 45 197 13. Het Kardoes J.G. Suurhoffstraat 45 036 – 53 05 209 14. Kolkzicht Klokkeluidertraat 57 036 – 53 35 687 15. Meenten & Grienden Jaagmeent 189 036 – 53 16 120 16. Parkwijk Haagbeukweg 42 036 – 53 75 538 21. Jeugdland Buiten Maurice Garinpad 11 036 – 53 32 190 22. Het Karwij / Multi-Club Lavendelplantsoen 59 036 – 53 44 643 23. Poppodium de Meester Rentmeesterstraat 2 036 – 53 32 780 24. Place 2B Wipmolenweg 54 036 – 52 91 293 9. Filmwijkcentrum Walt Disneyplantsoen 76/78 036 – 53 73 498 10. Het Forum Haasweg 11 036 – 53 70 343 11. De Glasbak, theater en cultureel centrum Lierstraat 21 036 – 54 64 895 12. De Inloop ‘s Hertogenboschplein 8 036 – 53 33 737 17. De Ruimte Nimfenplein 1 036 – 76 71 688 18. De Wieken Wipmolenweg 54a 036 – 53 20 659 Jeugd en jongeren 19. Jeugdland Haven Uithof 51 036 – 30 35 232 20. Jeugdland Stad Weg 1940/1945 nr. 8 036 – 53 41 327 25. De Schatkist Danslaan 74 26. De Schatkist Leeuwardenplein 34 27. Speeltuin De Speelhaven Schoolstraat 259 036 – 54 70 088 28. Stedenpunt Kampenweg 3 036 – 53 30 195 29. Trapnotov Kerkstraat 52 036 – 53 15 705 De Schoor, bestuursbureau Haagbeukweg 153 1318 MA Almere 036 527 8500 info@deschoor.nl www.deschoor.nl #deschoor #deschooralmere #deschoorwelzijninalmere #deschooralmere

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication