9

De Schoor Peuters en kleuters De Schoor In 2021 was meedoen gelukkig meer mogelijk, fysiek en online, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. In dit Schoormagazine een terugblik op 2021. Meer weten? www.deschoor.nl/verantwoording Medewerkers, vrijwilligers en stagiairs Eind 2021 telt De Schoor 259 medewerkers, waarvan twee derde woonachtig is in Almere. Daarnaast zijn 9 medewerkers met een wsw-indicatie werkzaam. Het aantal vrijwilligers dat actief is of is geweest is 836. Twee derde van de 158 stagiairs volgde een mbo-opleiding en een derde een hbo-opleiding. 259 medewerkers 77 wonen buiten Almere 9 wsw woonachtig in Almere 105 mbo 173 vrijwilligers 836 836 vrijwilligers 158 stagiairs 53 hbo Spelend leren thuis Spelend leren thuis is de passende ondertitel bij ons aanbod voor- en vroegschoolse activiteiten. Voor ouders met peuters/kleuters bieden we programma’s aan waar opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling op speelse manier centraal staan. In 2021 hebben 836 ouders met hun kind(eren) deelgenomen aan de programma’s Instapje, Mini SamenSpel, Opstapje, VVE Thuis en Opstap. Het is ons gelukt ouders te kunnen blijven ontmoeten en begeleiden in coronatijd. In de buurtcentra als het niet op school lukte, op afstand bij huisbezoeken, buiten tijdens wandelingen of op de stoep bij ouders thuis. Afdelingen en teams binnen De Schoor De afdeling Jeugd bestaat uit de teams: √ Het Jonge Kind √ Kinderwerk √ Jongerenwerk √ Poppodium de Meester √ Sport De afdeling Wijk & Welzijn bestaat uit de teams: √ Buurtgericht werken (Buurtcentra, Sociaal Cultureel Werk en Ouderenwerk) √ Participatie en (re-)integratie √ Opbouwwerk √ Maatschappelijk werk √ Sociaal Raadslieden √ Maatschappelijke Ondersteuning SchuldStabilisatie (MOSS) Deze beide afdelingen kunnen vanuit ons bestuursbureau rekenen op ondersteuning en advies op het gebied van ICT, Financiën & Control, Facilitair, Personeel & Organisatie, Beleid, Communicatie en Secretariaat. Inspiratie en ondersteuning van coaches V(V)E De coronapandemie maakte aanpassing, bijstelling en flexibel organiseren van het werk van de coaches Voorschoolse Educatie wederom noodzakelijk. Het zorgde dat nieuwe manieren verder ingeburgerd raakten om medewerkers van de voorscholen te ondersteunen, te begeleiden, te inspireren en te coachen. In 2021 zijn 8 verschillende workshops aangeboden en 3 verschillende trainingen. Hier namen zowel pedagogisch medewerkers als studenten aan deel. Schoormagazine zomer 2022 9 Terugblik op 2021

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication