12

Cultuur, Sport en Beweging Poppodium de Meester De Meester bereikte met 106 verschillende acts in 52 producties meer dan 21.500 bezoekers - een verdubbeling t.o.v. 2020 - via fysieke concerten, digitale livestream dansavonden en hybride producties, waaronder twee buitenfestivals op unieke plekken in Almere. Ondersteund door 9 stagiairs en 24 vrijwilligers. Als gevolg van de lockdowns kwam veel creativiteit bovendrijven en is podium geboden aan DJ’s, de semi-live Front Row Concerts en “local heroes”. Veel is samengewerkt met cultuur- en onderwijspartners (City Sounds, Cultuurdome, Bevrijdingsfestival, ALLY Amfitheater, Allyville, Shine Online, en nog meer!). Deze hybride samenwerkingen helpen om een breed scala Almeerders te voorzien van popcultuur op een laagdrempelige manier. Cultuur + Welzijn verrijkt en verbindt Almere wil een stad zijn met een levendig en inspirerend cultureel aanbod, toegankelijk en laagdrempelig, beschikbaar voor iedere Almeerder omdat het bijdraagt aan het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De cultuurverbinder heeft in 2021 via interviews onderzoek gedaan naar de mate van participatie, behoefte aan en meerwaarde van kunst en cultuur bij deelnemers aan activiteiten in de buurtcentra en sociaal werkers gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten en aanbevelingen zijn begin 2022 besproken met de netwerkpartners cultuur en welzijn. Heel Almere in beweging Bewegen en sporten zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde leefstijl. De buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zetten zich in om alle Almeerders in beweging te krijgen. Met laagdrempelige activiteiten in de wijken en in samenwerking met sportverenigingen en andere partners. Onze buurtsportcoaches zijn in drie stadsdelen actief. Samen met de combinatiefunctionarissen organiseren ze activiteiten voor verschillende leeftijden: van peutergym tot recreatiesport voor senioren. Van Shuffle Sports voor pubers tot een gecombineerde leefstijlinterventie voor Almeerders met overgewicht. De buurtsportcoaches hebben 57 aanvragen succesvol bemiddeld naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur en samenwerkingspartners gewezen op de mogelijkheden van het fonds. Senioren Zelfstandigheid belangrijk voor senioren Het aantal 65-plussers stijgt in Almere bijna vier keer zo snel als in de rest van Nederland. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wij bieden daarom activiteiten aan die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Ook gaan onze ouderenwerkers in gesprek over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben zij de indrukwekkende documentaire “De sleutel tot gelukkig oud en zelfstandig wonen” gemaakt. Deze is vertoond op verschillende locaties, uitgezonden door Omroep Flevoland én te vinden op www.deschoor.nl. Voor en met senioren √ hebben we samen met partners activiteiten georganiseerd bij GrandCafé WIJS √ werken we met Zorggroep Almere en Woonzorg Flevoland samen voor de Gedachtenkamer √ bieden we relevante informatie via de AlmerePlus nieuwsbrief, het katern in de Almere Deze Week en via de huisbezoeken van WegWijs √ is het project DigiDoeMee gestart waarbij 30 senioren een tablet hebben kunnen uitproberen √ is de Zomerschool voor Senioren ondersteund in de organisatie van haar activiteiten √ zijn activiteiten ontwikkeld voor hen met een migratieachtergrond √ is het Odensehuis gestart, speciaal voor Almeerders met geheugenklachten en hun naasten √ hebben we samengewerkt met VMCA, Nusantara en Zorggroep Almere bij een ontmoetingsmogelijkheid voor mantelzorgers 12 Schoormagazine zomer 2022 Terugblik op 2021

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication