13

Volwassenen De kracht van de buur(t) Door de lockdowns is het voor veel Almeerders duidelijk geworden hoe belangrijk een fijne leefomgeving is. We zijn gestart met Buurtkracht waarbij opbouwwerkers bewoners motiveren om zich in te zetten voor hun eigen buurt, samen met hun buren. Het gaat om kleinschalige, ludieke, korte interventies van onze opbouwwerkers die vervolginitiatieven in gang zetten. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld vogelhuisjes en speelgoedkisten via bewoners in verschillende wijken terecht gekomen. En verder in het opbouwwerk √ organiseerden de Repair Cafés een noodnummer voor mensen met een krappe beurs √ deden 850 huishoudens mee aan een van de 20 Rommelroutes √ zetten opbouwwerkers steeds meer digitale middelen in als Facebook, WhatsApp en Hoplr √ heeft Welzijn op Recept 59 nieuwe aanmeldingen gekregen √ ondersteunde Mooi Zo Goed Zo 44 bewonersinitiatieven Van 16 naar 9 wijkteams In 2021 heeft een clustering van de wijkteams plaats gevonden: het zijn er nu 9. Inwoners zijn erg tevreden over de wijkteams en geven hen gemiddeld een 8,7: een cijfer om trots op te zijn. Almeerders met hulpvragen – vaak meervoudig – worden goed geholpen: de mate van mee kunnen doen aan de samenleving en de zelfredzaamheid zijn positief toegenomen. De wijkteams kregen 2.279 vragen op het gebied van welzijn. Vrijwilligers maken activiteiten mogelijk Voor de uitvoering van veel activiteiten kunnen we rekenen op de hulp van honderden vrijwilligers: bij Taal in de Wijk, fietslessen, de Participatiefabrieken en in de buurtkamers. Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk, maar ook zeer leerzaam én biedt veel voldoening. Participatiefabrieken leveren productie Almere kent twee Participatiefabrieken: een voor bijstandsgerechtigden, nuggers en ww’ers en een voor inburgeringsplichtigen en statushouders. 61 deelnemers zijn ingestroomd. 90% is uitgestroomd naar betaald of vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek of een ander project. Ondersteuning bij financiën en schulden De sociaal raadslieden hebben zoveel mogelijk Almeerders op aangepaste manier geholpen: soms digitaal, soms live. In totaal zijn er ruim 1.300 vragen binnen gekomen die veelal te maken hadden met belastingen, toeslagen, wonen en overheidsvoorzieningen. In bijna de helft van de gevallen voldeed het verstrekken van informatie of advies, bij alle overige gevallen was extra ondersteuning nodig in de vorm van bijvoorbeeld het invullen van formulieren of bemiddeling. Er zijn 919 aanmeldingen binnen gekomen voor ondersteuning schuldstabilisatie, waarvan 459 te maken hadden met de kinderopvangtoeslagaffaire. Maatschappelijk werkers houden het welzijn van Almeerders in de gaten. Zij doen dit grotendeels vanuit het wijkteam en verder via het outreachend maatschappelijk werk. Buurtcentra: continu aanpassen aan de omstandigheden De buurtcentra zijn in 2021 gedeeltelijk gesloten geweest. Dit had veel impact op de bezoekers en vrijwilligers. Gelukkig hebben we – in aangepaste vorm – kleinere groepen kunnen ontvangen. Inmiddels huisvesten negen buurtcentra een buurtkamer, gerund door vrijwilligers: een ruimte waar bewoners elkaar ontmoeten. In totaal noteerden de buurtcentra 324.771 drempeloverschrijdingen in 2021. Schoormagazine zomer 2022 13 Terugblik op 2021

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication