0

© 2020 Pastorale vorming VZW pastorale werking van het dekenaat Aalst Per adres: Sint-Martensplein 5, 9300 Aalst Teksten: De Pauw Eddy Omslag: Sarah Prentice Illustraties: Eva Present Deze bundel kan besteld worden via het mailadres: eddydepauw@hotmail.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of gepubliceerd, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voorwoord Deze bundel bevat een verzameling gedichten, die ik geschreven heb tijdens een lange zoektocht naar het grote(re) verhaal van het leven. Een zoektocht naar mijn eigen unieke rol en plaats in dat grote verhaal. Zo zou ik deze bundel het best kunnen beschrijven. Over bijzondere ervaringen en ontmoetingen, die mijn pad kruisten tijdens deze pelgrimstocht. Deze thema’s zijn ook hoofdstukken uit mijn levensverhaal. Een verhaal over mislukking en over herstel, over gebroken relaties en over verzoening, over eenzaamheid en over verbondenheid, over haat en over liefde. Deze bundel is geschreven voor ouders en opgroeiende kinderen. Het is mijn verlangen dat ze bij het lezen van deze verhalen meer zicht zullen krijgen op elkaars belevingswereld. Ik hoop dat ouders en kinderen erdoor gestimuleerd worden om elkaar met een open hart te ontmoeten en zo naar elkaar toe groeien. Ik ben van mening dat we, dwars door de generaties heen, elkaar hard nodig hebben voor de bevrediging van onze diepste behoeftes: namelijk te mogen ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen, wat we samen delen en waarin we verschillend zijn. Dat we mogen ontdekken dat onze verhalenlijn diep met elkaar verbonden is en tegelijkertijd ook uniek, apart en bijzonder.

Deze bundel bevat bovendien nog een extra dimensie. Ik ben tijdens mijn zoektocht tegen het verhaal over God aangelopen, die ik als een persoonlijke Vader heb mogen leren kennen. Door Hem heb ik mijn oorsprong leren kennen, alsook mijn levensdoel. Je zult merken dat sommige van mijn teksten een reflectie zijn van mijn zoektocht naar de diepere zin van het leven en daardoor christelijke elementen bevatten. Hoe dan ook, ik hoop dat deze bundel iets mag bijdragen in het ontdekken van je eigen unieke plek in het grote verhaal van het leven. Veel plezier ermee! Eddy De Pauw

Houden van 1 Houden van… is als een pluisje dat ik wegblaas zonder zorgen. Als de nevel in mijn tuin die ik aanraak op een morgen. Liefde is… als een spinrag, aan de deur van mijn woning. Als een glimlach, aan de bedstee van de koning. Zo verrassend, maar wel maakbaar… Houden van… is als een spekkoek die ik opeet zonder morren. Als de inhoud van een leesboek dat ik uitlees op een ochtend. Liefde is… als een ruiker aan de deur van mijn woning. Als het suiker in de smaakstof van de honing.

Gevende liefde 2 Je zegt dat je me nodig hebt als een klankbord van je liefde Je zegt dat je me aardig vindt Je zegt dat je van me houdt en spreekt woorden tot mij die nog nooit iemand tegen mij gezegd heeft Je zegt dat je me wilt en je hebt mij gekozen omdat je naar iemand zocht waarmee je je passie kunt delen Je noemt mij zeer bemind Je noemt mij goed gezind Je zegt dat je me wilt en je hebt mij gevonden omdat je naar iemand zocht waarmee je je leven kunt delen Je zegt dat je van me houdt en doet dingen voor mij die nog nooit iemand voor mij gedaan heeft Je zegt dat je me nodig hebt als een antwoord op je liefde Je zegt dat je me kostbaar vindt

3

Kom, papa 4 Papa, wil je mij als zoon erkennen? Kom, laten we gaan rennen! Mag ik je naam dragen, je schoenen en je laarzen? Papa, wil je mij als zoon verwennen? Kom, laten we gaan zwemmen! Ik wil graag met je stoeien, spelen en gaan roeien. Papa, wil je mij als zoon beschermen? Kom, laten we gaan vechten! Mag ik je helm dragen, je lansen en je zwaarden? Papa, wil je mij als zoon versterken? Kom, Laten we gaan trekken! Ik wil graag met je jagen, leven en gaan slapen.

De schoot van mijn vader 5 Papa, mag ik bij je zijn, ik heb het zo hard nodig dat je armen om me heen zijn en dat je naar me fluistert hoe je heel veel van me houdt. Papa, mag ik bij je zijn, ik heb het zo hard nodig dat je armen om me heen zijn en dat je naar me luistert hoe ik zielsveel van je hou. Hou me maar vast want ik verlang naar jou. Hou me goed vast, ik ben zo graag bij jou. Het is er veilig en fijn, je bent zo zorgzaam voor mij. Trek mij maar tegen jou aan, ik wil gewoon dicht bij jou zijn.

Ik kreeg ontslag 6 Niets is zo moeilijk, zo pijnlijk, zo somber Niets zo verwarrend zo tartend, zo’n domper Alles wat ik doe, wat ik zeg, wat ik wil Of ik nu droom, warm ben of kil Het vloeit allemaal samen in een grote knoeiboel Ik zweef op mijn twijfels en mijn landingsbaan is stuk Ik zoek naar een steiger maar bots tegen een vraagstuk Hoe lang moet ik wachten op een woord van verrukking? Ik wil graag overnachten op een plek zonder verdrukking Alles rondom mij roept, schreeuwt en gilt Alles binnen mij tiert, huilt, slaat tilt

7 Nog even wachten er is nog teveel schuld… Nog tientallen nachten heb nog eventjes geduld Ik wil het nu ik wil krijgen, ik wil geven Ik ben op zoek naar U naar de bron van mijn leven Ik wil alles gaan begrijpen, ik wil horen waar mijn grenzen zijn Ik wil mijn liefde laten rijpen als een smaakvol glas wijn Ik wil mijn hart aan iemand geven die op mij zit te wachten Ik wil mijn jeugd met iemand delen die mij niet zal verkrachten Ik wil lachen, ik wil zingen, ik wil gek doen en gaan rennen Ik wil dansen, ik wil springen, ik wil graag naakt gaan zwemmen Waar ligt mijn huis, waar kan ik mij aan binden? Waar ligt mijn hoop waar zal ik die ooit vinden?

8 Waar kan ik staan zonder te verdrinken in de poel van eenzaamheid van somberheid en leegheid? Waar brand mijn licht, waar is het vuur dat kan verwarmen? Waar stopt de mist, waar is de arm die wil omarmen? Ik sterf van verlangen, ik ga dood aan mijn gedachten Ik ben verbannen naar mijn eigen klachten en durf niets meer verwachten Is dit een droom, is het een grap, is dit bedrog, is het een trap? Of ben ik de weg kwijt, mijzelf kwijt en de eeuwigheid? Wat ik zelf niet vinden kon heeft uiteindelijk mij gevonden

9

Ontgrendelen 10 Mijn zoon, - het spijt me zo - ik was er niet toen je mij nodig had ik zong geen lied toen je nog jarig was ik zag het niet toen je om leiding bad - vergeef mij - dat ik je niet kon beschermen toen je in het nauw gedreven was dat ik je niets kon vertellen toen je mijn wijsheid nodig had dat ik je niets kon verzekeren toen je om geld verlegen was dat ik je niet kon verdedigen toen je mijn hulp hard nodig had Mijn zoon, - het spijt me zo -

11 Mijn dochter, - het spijt me zo - ik was er niet toen je verlaten was ik zong geen lied toen je een zege had ik zag het niet toen je zo eenzaam was - vergeef mij - dat ik je niet kon omarmen toen je bang en angstig was dat ik je niet kon verwarmen toen je mijn liefde nodig had dat ik je niet kon aanmoedigen toen je een ronde achter was dat ik je niet kon bemoedigen toen je mijn woorden nodig had Mijn dochter - het spijt me zo -

Bangelijke liefde 12 Mijn moeder vindt in mijn gezicht wanhopige ogen ik schrik van haar gedicht maar… zonder mij aan haar te storen vlucht ik weg uit haar zicht Ik zoek naar iets zonder het te vinden maar… is er iets te vinden of zoek ik al mijn leven lang naar zoekgeraakte dingen? Mijn moeder hoort in mijn vertoon radeloze zinnen ik schrik van haar proloog maar… ik ga mij niet bezinnen ik val nog liever dood Ik zoek naar iets zonder het te willen maar… valt er iets te willen of zoek ik al mijn leven lang naar ongrijpbare dingen?

13 Mijn moeder proeft in mijn vertier karakterloze tonen ik schrik van haar getier maar… zonder ook maar iets te horen vlucht ik met een blikje bier Ik zoek naar iets zonder mij te binden maar… kan ik mij wel binden of zoek ik al mijn leven lang naar hopeloze dingen? Mijn moeder vindt in mijn pleidooi inhoudsloze woorden ik schrik van haar vertoon maar… ik ga mijzelf niet verloochenen ik doe nog liever goor Ik zoek naar iets zonder mij te strippen maar… valt er iets te strippen of zoek ik al mijn leven lang naar Goddelijke dingen?

De kloof 14 Zittend, op het eiland van mijn fantasie een fenomeen, mijn parodie Mijn body voelt het jochie het jochie voelt een kloof mijn beleving, mijn litanie Ik worstel met mijn Maker mijn ego, mijn vader Het jochie voelt zijn body mijn body voelt een kloof mijn eenzaamheid, mijn kater Ik worstel met mijn neiging mijn waarheid, mijn peiling Het jochie zoekt zijn body mijn body zoekt een brug mijn oplossing, mijn rijping Deinend, op de golven van mijn fantasie een avontuur, mijn anarchie Mijn body zoekt het jochie het jochie zoekt een brug mijn levensdoel, mijn melodie

15

Een kinderlied 16 Ik hoor een kind dat zachtjes zingt met sombere gebaren. Zijn stem klinkt schriel ’t is net een wiel dat piept als je ’t doet draaien. Ik zie een knaap recht voor de raap zijn diepe pijn vertalen. Zijn tong is fel ’t is net een bel die ratelt bij gevaren. Hoor hoe zijn woord zich vlijmscherp boort door velerlei gedachten. Zijn hart klinkt koud maar is vanouds naar aandacht aan het smachten. Zie hoe zijn hart reeds is verhard door bange levensdagen. Zijn blik is vaal maar zonder taal naar liefde aan het vragen.

17 Ik hoor een kind dat zachtjes zingt diep in zijn hart verborgen. Hij droomt vandaag van ’n kleine knaap op papa’s schoot geborgen. Ik zie een knaap recht voor de raap zijn grote angst verwerken. Hij schreeuwt zich hees: wil jij een wees een beetje liefde schenken?

De sluipmoordenaar 18 Papa, help mij Ik dood mijn vader Nee, ik jaag geen kogel door zijn hoofd Maar ik haat hem zodanig hard Dat ik hem eigenlijk al gedood heb Papa, help mij Ik dood mijn ego Nee, ik jaag geen kogel door mijn hoofd Maar ik haat mijzelf zodanig hard Dat ik mijn eigen hart doorboord heb Papa, help mij Ik ben zo koppig Ja, ik sterf nog liever een stille dood Dan ook maar even toe te geven Dat ik mijn hart vermoord heb Papa, help mij Ik ben zo wrokkig Ja, ik sterf nog liever in mijn nood Dan ook maar even toe te geven Dat ik je eigenlijk hard nodig heb

Een dip 19 Soms heb ik van die dagen dat mijn doel verdwenen is. Ik loop dan maar te klagen want ik zie alleen maar mist. Ik heb zo van die vlagen dat mijn hart een bolster is. Ik kan dan niets verdragen want ik zie slechts duisternis. Soms heb ik van die vragen waar geen mens belang bij heeft. Ik loop maar wat te zagen in mijn binnenste gekeerd. Ik heb zo van die dagen dat mijn tong gezwollen is. Ik toon met veel gebaren hoe mijn hart vol weemoed zit.

20

Diep van binnen 21 Diep in mijn hart dwaalt er een kind. Het schreeuwt daar zo hard, een pijn dat mij bindt. Ik hoop al lang niet meer, er is niets dat me lukt en wat ik ook probeer, mijn hart raakt nooit gevuld. Maar diep van binnen hoor ik, Iemand roept naar mij. Het maakt mij bang van binnen, wat wil Hij toch van mij. Want diep van binnen voel ik, Iemand wacht op mij. Het trilt bij mij van binnen wat wilt Hij toch van mij. Diep in mijn hart speelt er een lied. Het maakt mij zo zacht, het is heel uniek. Mijn hart gaat wild te keer, Iemand raakt mij aan en wat ik ook probeer, ik kan Hem niet weerstaan.

22 Maar diep van binnen weet ik: die roepstem is naar mij. Mijn hart wordt warm van binnen, want iemand houdt van mij. Want diep van binnen weet ik: die liefde is voor mij. Je mag mijn hart vervullen, Uw liefde maakt mij vrij. Want diep van binnen voel ik: Uw liefde is zo rein. Je mag mij nu omhullen, Uw nabijheid maakt mij vrij.

Jongens moeten mannelijk zijn 23 Mijnheer, is het nu kampen of strijden mag ik nog bang zijn of mijden of moet ik mij als ridder vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een kleine jongen blijven? Mijnheer, is het nu vechten of vluchten mag ik nog laf zijn of schuchter of moet ik mij als macho vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een onzekere jongen blijven? Mijnheer, ben ik normloos in een grenzeloze wereld? Mijnheer, ben ik dan waardeloos als een schaamteloze kerel? Mijnheer, is het nu peinzen of denken mag ik kritisch zijn of krenken of moet ik mij als wijsgeer vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een gewone jongen blijven?

24 Mijnheer, is het nu dromen of irreëel mag ik nog bleu zijn of virtueel of moet ik mij als leider vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een schalkse jongen blijven? Mijnheer, ben ik verward in een grijs getinte wereld? Mijnheer, ben ik dan veracht als een onbegrepen kerel? Mijnheer, is het nu geven of nemen mag ik eisend zijn of claimen of moet ik mij als hymne vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een ontevreden jongen blijven? Mijnheer, is het nu kussen of spelen mag ik nog lief zijn of teder of moet ik mij als minnaar vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een verlegen jongen blijven?

25 Mijnheer, ben ik geoordeeld in een liefdeloze wereld? Mijnheer, ben ik dan veroordeeld als een zorgeloze kerel? Mijnheer, is het nu barsten of buigen mag ik alleen zijn of huilen of moet ik mij als ego vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een eenzame jongen blijven? Mijnheer, is het nu rechts of links mag ik nog klein zijn of kinds of moet ik mij als een man vanaf heden gaan bewijzen? Maar mag ik dan ook nog een beetje… een kleine jongen blijven?

Mijn spiegelbeeld 26 Het beeld van mijzelf wordt grotendeels bepaald door wat mijn vader voor mij doet zijn ervaring zijn voorbeeld Van alles wat ik van hem zie en van wat hij van mij verwacht Het beeld van mijzelf wordt grotendeels bepaald door wat mijn moeder voor mij doet haar knuffels haar liefde Van alles wat ik van haar voel en van wat zij van mij verwacht Het beeld van mijzelf wordt grotendeels bepaald door wat mijn Schepper voor mij doet Zijn goedheid Zijn woorden Van alles wat ik van Hem hoor en van wat Hij van mij verwacht

27

Het hart van de Vader 28 Uw liefde geeft aan mij een reden om te leven. Uw vriendschap zet mij aan mezelf aan U te geven. Breng mij, Jezus naar het hart van de hemelse Vader. Uw woorden zijn voor mij een bron om van te laven. Uw vrede over mij een kracht in bange dagen. Breng mij, Jezus naar het hart van de hemelse Vader. Uw omarming is voor mij het beste goed op aarde. Uw waarheid over mij een antwoord op mijn vragen. Breng mij, Jezus naar het hart van de hemelse Vader. Uw vriendschap maakt mij blij en verheugt mij vanbinnen Uw plannen over mij doen mij schaamteloos zingen Breng mij, Jezus naar het hart van de hemelse Vader

Het huis van de Vader 29 Er is geen hoger doel dan het huis van de Vader een golf van zegen vloeit uit het huis van de Vader ik wil niets anders meer dan het hoogste doel in het huis van de Vader Er is geen mooier doel dan het huis van de Vader een zee van liefde vloeit uit het huis van de Vader ik zoek niets anders meer dan het mooiste doel in het huis van de Vader Er is geen beter doel dan het huis van de Vader een stroom van vrede vloeit uit het huis van de Vader ik hoef niets anders meer dan het beste doel in het huis van de Vader

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
Home


You need flash player to view this online publication