3

Agenda januari en februari 2022 Januari 21 Pizza drive bij De Beurs, Itens (parkearplak t.o. doarpshus) Februari 10 Inleverdatum kopij Diggelfjoer 18 Pizza drive bij De Beurs, Itens 19 19 t/m 27 voorjaarsvakantie regio Noord 28 start Swit & Sit training in bij De Beurs, Itens It wie Sjoukje Haagsma út Rien dy 't yn novimber yn de Diggelfjoer as lyts famke stie. Dizze kear wer in kreas jonkje; sjogge jim wa't dit is? Dank Heel hartelijk bedankt voor alle kaarten die ik heb gekregen na het overlijden van mijn man Warner Kessler. Dat heeft me erg goed gedaan. Hanny Kessler 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication