34

Bewenner yn byld: Luuk van der Werk ‘Achter de geraniums sitte kin altyd noch’   Ein oktober 2021 wie Itenser Luuk van der Werk har de lêste wurkdei by Accon AVM. Fanôf dat momint mei Luuk genietsje fan har pensjoen. Alle tiid foar har man Broer, de hûnen, frijwilligerswurk en noch folle mear.                                                                                                                                                                                      -                                                                                                                                                                                                       

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication