27

Update van het dorpshuis "De Lytse Fjouwere". Door Tiede van der Velde Beste dorpsgenoten, Na de zomervakantie zijn gelukkig alle verenigingsactiviteiten weer opgestart en o.a. FDD en Iepen Kafee hebben voor het komende seizoen weer een mooi programma in de planning staan. Exploitatie Zoals we al eerder in Diggeloer hebben geschreven hebben we in het kader van extra kosten van gas, elektra en inkoop van consumpties de verkoopprijzen van drinken, snacks en verhuur van de zaal en café moeten verhogen. Dit hebben we ook met de besturen van de verenigingen besproken en we doen een beroep op een ieder om zeer zuinig om te gaan met de verwarming van ons gebouw. De komende tijd gaan we verdere prijsverhogingen nauwlettend volgen en indien mogelijk onze verkoopprijzen nog een keer aanpassen. De belastingdienst heeft ons opgelegd dat we per 1 juli jl. als een BTW ondernemer moeten gaan draaien. Hierdoor moeten we de verkoopprijzen ook laten stijgen en zullen we een gedeelte van onze winst moeten afstaan aan de belastingdienst. We zijn nog bezig met een bezwaarprocedure. Het oude systeem heeft onze voorkeur. Verbouwing Afgelopen tijd is er in het dorpshuis veel gedaan aan verduurzaming en verbouwing. De bouwploeg heel weer veel gedaan aan het verder isoleren van het gebouw. Daarnaast hebben we via een fonds van de werkgever van Jan Hoitema, bedrijf Engie/Equance, een royaal bedrag ontvangen waardoor we nog extra zonnepanelen hebben kunnen plaatsen. Dit past weer in het kader dat we in 2030 energie neutraal moeten zijn. Aan alle verbouwingswensen die we hadden is het einde nu bijna in zicht. Het podium is verbouwd en is nu over de gehele breedte van het gebouw te gebruiken en de zaal heeft een nieuwe vloer gekregen. Ook hebben we nieuwe opklapbare tafels aangeschaft zodat we deze compact kunnen stallen. Fokje Altenburg heeft ervoor gezorgd dat alle gordijnen weer keuring netjes op hun plek hangen en door een groep vrijwilligers is er weer een grote schoonmaak gedaan. Zonder andere vrijwilligers tekort te doen willen we de bouwploeg bestaande uit Jan Gerben Strikwerda, Jan Hoitema, Jan Kamstra, Dick de Haas en Chiel Kampman danken voor hun grote bijdrage! Ons dorpshuis staat er door het werk van alle vrijwilligers van de afgelopen jaren “as in pronkje derfoar”. Zonder al dit vrijwilligerswerk was dit niet mogelijk geweest en gelukkig staat het dorpshuis op financieel gebied er ook goed voor. Als bestuur zijn we bezig om voor de vrijwilligers iets passends te organiseren. Mocht je nog geen vrijwilliger zijn, maar toch iets willen doen voor het dorpshuis dan mag je je melden bij een van de bestuurleden. (delytseouwere@gmail.com) 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication