2

Op de voorkant een van de vele foto’s van ons dorpsfeest. Zie www.de4doarpen.nl voor alle foto’s en filmpjes. En pag. 23 - 26 De wapens van onze Fjouwer Doarpen Caspar Bronwasser heeft voor ons uitgezocht wat de wapens van onze vier dorpen betekenen. Dat leek ons een mooie gelegenheid om dat in onze Diggeloer te laten zien. In een editie van lang geleden beloofden we in volgende edities telkens een wapen en bijbehorende betekenis te laten zien. Die belofte konden we om een hele fijne reden niet gestand doen: onze edities zaten telkens propvol. Maar nu hebben we eindelijk een mooi plekje kunnen vinden en zetten we alle wapens voor jullie op een rij. Hennaard De zilveren punt is een sprekend element, Hern is hoek. Het blauw en zilver zijn ontleend aan het oude wapen van Hennaarderadeel en de wapens van de families Sassinga en Roorda. De gouden sterren zijn ook afkomstig vaan het wapen van de Sassingas. Tevens geven de sterren en de ruit aan dat het dorp het hoofddorp was van de voormalige gemeente Hennaarderadeel. De ruit staat voor gerechtigheid. De roos komt uit het oude wapen van Hennaarderadeel en tevens uit de wapens van de families Roorda en Eysinga. Itens De schildverdeling symboliseert de patroonheilige van de kerk, St. Maarten, die zijn mantel doorsneed voor een bedelaar (vergelijk Utrecht). Het witte paard is afgeleid van het wapen van de familie Stapert, die een witte Pegasus voerden. De zilveren balk komt uit het wapen van Hennaarderadeel. Rien Rien ligt op de zogenaamde Groene Dijk van het eiland van Easterwier. In het dorp ligt een belangrijke sluis in de dijk. Dit wordt weergegeven door het groene veld met de gouden keper. De korenschoof komt uit het wapen van de familie Rheen, waar het dorp ook naar is genoemd. De zwaan geeft de vroegere zwanenjacht weer, de paardenkop staat voor veeteelt. Lytsewierrum De kat en muis zijn een symbool voor de parochieheilige, St. Gertrudis van Nijvel. Het goud is een symbool voor de rijke grond. De schildvoet is een symbool voor het agrarische karakter en tevens afgeleid van het wapen van de familie Rheen. Het schildhoofd symboliseert het huis Gruttewierum. 2

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication