36

Nieuws van Dorpsbelang Door Dorpsbelang Beste dorpsgenoten, Zoals bij de algemene jaarvergadering is afgesproken zijn wij (Dorpsbelang) nog een keer om tafel geweest met wethouder Bauke Dam en Lise Cnossen van onze gemeente. Met de dorpsvisie op tafel en vooraf ingediende vragen konden we de volle agenda strak doorwerken. Lise Cnossen had alle ingediende vragen bij de betreffende ambtenaren nagevraagd en kon ons direct informeren. Concrete vragen en concrete antwoorden en van alles in proces. Wat hebben we met alle input uit de Fjouwer Doarpen toch een mooie visie geschreven; een visie met mooie ambities. De Dorpsvisie begon met een fictieve wandeling door de Fjouwer Doarpen, laten we die er nou weer even bijnemen en de punten uit het gesprek er naast leggen. Hoe komt het dan in 2028? Het originele verhaal is dikgedrukt, de aanvulling begint met een *en is schuingedrukt. Uit de dorpsvisie - Wandeling door de Fjouwer Doarpen in 2028! Het is april 2028, de zon schijnt het is mooi weer om weer eens een mooie wandeling door onze ‘Fjouwer Doarpen’ te maken, we gaan via Lytsewierrum naar Rien vervolgens naar Itens en Hinnaard. Vanaf Greatewierrum lopen we naar de afslag Lytsewierrum, daar komen we een enthousiaste dorpsgenoot tegen hij groet ons en attendeert ons op de wegversmalling op de T splitsing/afslag Lytsewierrum. “het verkeer springt niet meer over het verkeersplateau waardoor wij minder trillingen in huis ervaren” “auto’s letten nu beter op verkeer van rechts en minderen duidelijk vaart,top!”. * De gemeente werkt met een digitale kaart waar de wensen van dorpsbelangen in komen (Geovisia). Het team verkeer beoordeelt de wensen voordat ze in de wensenkaart komen. Niet alle wensen van dorpsbelang worden er in opgenomen. Functie van de wensenkaart: als er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden dan pakken de betreffende teams de kaart erbij om te beoordelen of er kansen zijn om wensen ja/nee tegelijk met het onderhoud uit te voeren. Actie dorpsbelang; zorgen dat onze wensen op de wenskaart komt! Dan de bloesem van de (aangeplante) bomen langs de Tsjerkeleane, prachtig het lijkt wel een heuse oprijlaan. * De vraag of er extra bomen langs de Tsjerkeleane kunnen komen is beoordeeld. Conclusie is dat dit niet kan. Dit heeft twee redenen. Er liggen teveel kabels en leidingen en volgens de provinciale en gemeentelijke landschapsvisie moet Lytsewierrum een groene vlek met karakteristieke woningen en tuinen in open landschap blijven. Op het plein staan elektrische auto’s te laden aan de laadpalen, de stroom komt van de lokale coöperatie die het hele dorp van duurzame energie voorziet. De werkgroep duurzame energie is daar maar druk mee geweest, net als de projecten in de andere drie dorpen. Chapeau! 36

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication