38

Verder door Itens, en ja hoor ook daar op de parkeerplaats een oplaadpunt! * Mits deze particulier is aangevraagd. Fietsen bij het dorpshuis, wat is daar te beleven, we gluren even naar binnen en zien Fjouwer Doarpen docht (FDD) een spelletjes middag voor ouderen organiseren. Wat zijn we toch gezegend met zo’n goed draaiend dorpshuis! We treffen duizendpoot A, zij is een van de vele vrijwilligers waar onze dorpen op draait, wat een toppertje, complimenten aan alle vrijwilligers zij maken de Fjouwer Doarpen leefbaar! Er hangt een A4tje op de deur voor een gezellige avond in de jeugdsoos, tja de soos is ook al een tijdje los. * In de winterperiode willen wij graag met de jeugd in gesprek, uitnodiging volgt. Een rondje om de kerk en het kaatsveld maakt dat we langs de speeltuin lopen, hier zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. * Er is een speeltuincoördinator binnen de gemeente waar contact mee is, maar Itens ligt nog onder aan de stapel, wordt vervolgd heeft zeker onze prioriteit. We doen even kleine versnapering en een kleine pauze en genieten van het groene uitzicht van de Greidhoeke, horen de geluiden van de weidevogels en horen een trekker in de verte. We gaan verder en staan even stil op het kruispunt Itens, Easterein, Britswert hier aanschouwen we de Aenkommewei, de nieuw aangelegde weg waar het nu een stuk veiliger fietsen is naar Easterein, hij was dan ook echt wel aan vervanging toe. Fijn hoor. En door, verder op de Iewei naar de Hinnaarderhoek, hier ligt nu een verhoogd plateau met een wegversmalling, waardoor rechts duidelijker voorrang krijgt en het verkeer rustig de afslag nadert voor de fietsers; wel zo fijn. Ook de belijning op de weg is goed zichtbaar en ja hoor, ook in Hinnaard een laadpaal en zelfs een voor fietsers. * We hebben de wensen op de wensenkaart gezet en bij grootonderhoud worden de wensen getoetst door het verkeersteam van de gemeente en mogelijk worden onze wensen dan uitgevoerd. Bij het klokhuis weer zo’n QR code, we hebben er ondertussen al heel wat gescand en kennen de (landschappelijke en cultuur) historie van de dorpen waarin wij leven. We lopen nog even verder naar natuurgebied Skrins en kijken met de verrekijker ook nog even richting natuurgebied Skrok. We maken een rondje en concluderen dat het hier goed leven is in onze “Bloeizone” doarpen! * Verder was het advies; om als dorpsbelang zelf contact op te nemen met de woningstichting Elkien om te horen wat de visie in kleine dorpen is; wordt vervolgd. Dorpsbelang heeft vragen gesteld over bermbeheer, het is ons nu in ieder geval duidelijk dat er meerdere beheersvormen/beheerders zijn in onze Fjouwer Doarpen; weer wat wijzer geworden maar roept ook weer vragen op en wordt vervolgd. Energie; werkgroep energie zal ook in de winter periode meer vorm gaan krijgen, heb je kennis van zaken of een en ander al uitgezocht? Praat dan met ons mee in de werkgroep duurzame energie. Graag aanmelden bij Johan: 0612330658 38

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication