43

Geheugensteun AED Itens AED Rien Reinder Abels Karin Vermeeren Janny Bootsma Sippy Wiersma Ferry Korbach Janny Fritsma Anke Strikwerda Irma Rijpstra Immie Kamstra Thea Metz Joke Krist Hinke Jellema 06-2442 9188 Wiebren Vallinga 06-5368 8359 06-2843 6393 06-5173 7555 06-8193 5667 06-4616 3802 06-1543 1644 06-1018 0813 06-1767 8212 06-4877 9313 06-5464 0078 06-4426 4471 06-5127 2728 AED Lytsewierrum Jannie Jaarsma Caspar Bronwasser Nienke van Foeken Peter Plantinga Regina Hofstra Johan Postmus AED Hennaard Hiltje Leijenaar Jeannet van Ommen 06-5593 3722 Wietske Dijkstra Guus de Rechter Esther Brouwer 06-3088 9624 06-1026 3034 06-2150 2038 06-2487 8954 06-4368 7972 06-2056 2566 06-1233 0658 06-1232 2993 06-3406 9558 06-1121 3174 Huisarts Huisartsenpraktijk Wommels-Easterein - 0515-331331 -ass.huisartswommels@ezorg.nl Hornstra, Boazum - 0515-521223 - huisartshornstra.praktijkinfo.nl Bergwerff, Winsum - 0517-341272 - huisartswinsum.nl Avond– en weekenddiensten Voor spoedeisende huisartszorg buiten gewone praktijktijden bellen met Dokterswacht: 0900 112 7 112 Veearts It Griene Hert 0515-331387 Wijkagent /politie 0900-8844 Sierd Steigenga, Bureau Bolsward – sierd.steigenga@friesland.politie.nl Opstapper / Belbus 0800 - 2802803 Reserveren minimaal één uur van te voren. Kosten: € 2,50 per enkele reis WMO Gemeenteloket Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek - www.sudwestfryslan.nl Pippi’s kinderopvang, Yn’e Romte, Itingewei 2 Itens Peuterspelen aanmelden bij Feikje via feikje@kidsbest.nl of 06-286 999 84 BSO aanmelden bij Karlijn via karlijn@kidsbest.nl of 06-816 235 12 BEGRAFENISVERENIGING “De Twa Doarpen Lytsewierrum-Rien” Uitvaartverzorger M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar op 0515 – 85 57 57 BEGRAFENISVERENIGING “De Laatste Eer Itens/Hennaard” Uitvaartverzorger M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar op 0515 – 85 57 57 NB. Vereniging neemt geen nieuwe leden meer aan; service is alleen voor bestaande leden Dit overzicht is met de grootste zorg samengesteld. Zijn er desondanks fouten ingeslopen, laat dat ons dan even weten: diggelfjoer@live.nl 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication