16

De heer Willebrordus Jaring (Broer) Witteveen, 69 jaar uit Itens Benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van de Oranje Nassau - Was van 1974-1984 penningmeester en columnschrijver Landbouwblad – Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en Friese Landbouw Jongerein (FLJ) - Is vanaf 1980 financieel adviseur (pro deo) - Was van 1985-2000 penningmeester – commissie Simmerfeesten Reahûs en omstreken - Was van 1985-2013 officiële boekhouder en contoleur van de financiële administratie benoemd door de bisschop – Parochiebestuur van de RoomsKatholieke de Heilige Antonius Paduaparochie te Sneek - Was van 1996-2014 penningmeester en controleur financiële administratie – Rooms-Katholieke Parochiële Caritasinstelling Heilige Martinus te Roodhuis thans heilige Antonius van Padua te Sneek - Was van 1999-2007 penningmeester en algemeen vrijwilliger – stichting “Doarpshûs de lytse Fjouwere” (de 4 dorpen: Itens, Rien, Hinnaard en Lutkewierrum) - Is vanaf 2012 algemeen adjunct en notulist (Littenseradiel), penningmeester/ ledenadministratie (Súdwest-Fryslân) – CDA (voorheen Littenseradiel, na fusie Súdwest-Fryslân) - Is vanaf 2016 administrateur – stichting Habois Bootsma - Is vanaf 2016 penningmeester – stichting van der Wey Fonds Wij zijn trots op ‘onze’ Broer! Gefeliciteerd! It kreaze mantsje yn de Diggelfjoer fan maaie wie Jan Kamstra! Dizze kear alwer sa’n aardich keardeltsje. Herkenne jimme dit jonkje? 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication