6

De wereld van Fruit Uitdagingen in onze wereld Opwarming van de aarde Klimaten worden steeds extremer en regelgeving om klimaatdoelstellingen te halen steeds strenger. De wereldbevolking groeit Naar verwachting 9 miljard mensen in 2050. Grondstoffen schaarste Prijzen stijgen door toenemende vraag naar grondstoffen en voedsel. Toenemende vraag naar duurzaam te produceren voeding Verschuiving Verstedelijking neemt toe In 2030 woont 60% van de wereldbevolking in stedelijke regio’s. De noodzaak om voedsel dichterbij of in de stad te verbouwen neemt toe. economische macht De economische macht verschuift van het westen naar het oosten. Er ontstaan verschillende machtscentra. Toename urban en vertical farming De rol van technologie, robotisering in het bijzonder, neemt toe Het belang Precisieproductie neemt een vlucht 5 van een circulaire economie, het gebruik van reststromen, neemt toe Gezondheid en inhoudsstoffen worden steeds belangrijker Technologische veranderingen De efficiëntie en effectiviteit van organisaties wordt vergroot door vergaande automatisering. Druk op voedselproductie Het voeden van 9 miljard mensen op gezonde én duurzame wijze wordt een gigantische uitdaging.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication