15

VI. Uitvaarten, herdenkingen en grafmonument In 2022 werden twintig personen in samenwerking met het Drugspastoraat naar hun laatste rustplaats begeleid. Vijftien daarvan werden ook begraven in het graf, dat in het bezit is van het Drugspastoraat. Veel van deze mensen waren bekend bij het Drugspastoraat. Bij elke uitvaart werd een afscheidsritueel uitgevoerd, begeleid door een van de pastores. Veelal ging er aan deze uitvaarten veel werk vooraf om het verhaal van de overledene op te diepen. Alle bekende contacten van de overledene werden aangesproken om een levensverhaal samen te stellen dat recht deed aan de persoon die te ruste werd gelegd. Uiteindelijk werd er zo op een waardige manier afscheid genomen. Naast de uitvaarten werden er ook verschillende herdenkingen in inloophuizen en woonvoorzieningen gehouden. Wanneer iemand overlijdt, is dit ook voor de medebewoners en voor de medewerkers een schok. Om ook hen te helpen bij het afscheid van de overledene werd dan op locatie een herdenking georganiseerd. Een kort moment om iemand te herdenken en om waardig afscheid te nemen van een bewoner. Op 1 november werd ook een herdenking gehouden rond Allerzielen. Op die dag werden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De namen werden genoemd, kaarsen werden gebrand en er werd naar troostende woorden en muziek geluisterd. Na afloop van de dienst gingen de aanwezigen met kaarsen in de hand in processie naar het grafmonument. Hier werden de namen van de mensen die in het afgelopen jaar overleden waren onthuld. Voor veel nabestaanden was het een mooi moment om de overledene nogmaals te gedenken. In het voorjaar van 2022 werd het oude grafmonument opgeknapt. Het Drugspastoraat is in het bezit van twee grafmonumenten op begraafplaats St. Barbara in Amsterdam. Het oudste van deze twee monumenten was aan een renovatie toe, aangezien het door het graven flink verzakt was. Een nieuw fundament werd gestort en het monument werd weer recht gezet. Nadat het monument was opgeknapt werden de graven verfraaid met vaste planten. Zo werd het monument een plek waar de overledenen op een waardige manier herdacht konden worden. 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication